Blog
Bez nazwy
Skorpion48
Skorpion48 inżynier mechanik, pasjonat historii.
13 obserwujących 160 notek 106958 odsłon
Skorpion48, 19 marca 2013 r.

Załącznik do Układu USA - PRL

Aby zrozumieć, że Polska nie ma żadnych zobowiązań wobec amerykańskich środowisk zydowskich obiecałem przedstawić poza Układem pomiędzy USA a PRL również załącznik. Oba dokumenty uzupełnia PROTOKÓŁ, który postaram się zamieścić w ciągu najblizszych dni.

 

                                                                    Załącznik

 

      A. Dla celów rozdziału przez Rząd Stanów Zjednoczonych sumy mającej być zapłaconą przez Rząd Polski,              " roszczeniami obywateli Stanów Zjednoczonych" są prawa i interesy zwiazane i odnoszące się do mienia znacjonalizowanego, przejętego na własność lub inaczej przejętego przez Polskę, które od daty nacjonalizacji, przejęcia na własnośc lub innego przejęcia, do dnia wejścia w życie niniejszego układu, były nieprzerwanie, z zastrzeżeniem postanowień w paragrafach B i C niniejszego załącznika:

        a) bezpośrednio własnością osób fizycznych będących obywatelami Stanów Zjednoczonych

        b) bezpośrednio własnością osób prawnych na podstawie prawa Stanów Zjednoczonych, jednego z wchodzących w skład stanów lub ich innej jednostki politycznej, których pięćdziesiąt procent lub więcej kapitału akcyjnego lub udziałów majątkowych było własnością obywateli Stanów Zjednoczonych.

        c) bezpośrednio własnością osób prawnych utworzonych na podstawie prawa Stanów Zjednoczonych, jednego w wchodzących w skład stanów lub ich innej jednostki politycznej, których pięćdziesiąt procent lub więcej kapitału akcyjnego lub udziałów majątkowych bylo własnością osób fizycznych będących obywatelami Stanów Zjednoczonych, bezpośrednio lub pośrednio poprzez udziały w jednej lub kilku osobach prawnych jekiejkolwiek narodowości,

       d) pośrednio własnością osób fizycznych będących obywatelami Stanów Zjednoczonych lub osób prawnych utworzonych na podstawie prawa Stanów Zjednoczonych, jednego z wchodzących w skład stanów lub ich innej jednostki politycznej, poprzez udziały w osobach prawnych utworzonych na podstawie prawa Stanów Zjednoczonych, jednego z wchodzących w skład stanów lub ich innej jednostki politycznej, które nie zostały objęte wyżej kategorią / b/ lub /c/

        e) pośrednio własnością osób objętych kategorią / a /, / b/ lub / c /, poprzez własność kapitału akcyjnego lub bezpośrednich udziałów majątkowych w osobach prawnych utworzonych na podstawie prawa polskiego, których jakakolwiek część mienia została przejęta przez Polskę, lub w osobach prawnych utworzonych na podstawie prawa niemieckiego, których przważająca część mienia została przejęta przez Polskę

       f) pośrednio w własnością osób objętych wyżej kategorią /d / poprzez własność osób prawnych, o których mowa w końcu zdania dotyczącego tej kategorii kapitału akcyjnego lub bezpośrednich udziałów majątkowych w osobach prawnych utworzonych na podstawie prawa polskiego, których jakakolwiek część mienia została przejęta przez Polskę, a które zaprzestały swej działalności; lub

       g) pośrednio własnością osób objętych wyżej kategorią / a /, / b /, / c/ lub / d /, majacych interesy, które łącznie stanowią znaczna sumę, przez każdą ilośc osób prawnych zorganizowanych na podstawie prawa jekiegokolwiek kraju, których znaczna część mienia została przejęta przez Polskę, z wyjątkiem jednak intersów, które podlegają odszkodowaniu na mocy jakiegokolwiek innego układu międzynarodowego, w których stroną jest Polska.

       B.Osoby prawne utworzone na podstawie prawa Stanów Zjednoczonych, jednego z wchodzących w skaład stanów lub innej jednostki politycznej, które zostały zreorganizowane w drodze postępowania sądowego, po tym, jak ich mienie lub prawa i interesy związane lub odnoszące się do mienia zostały znacjonalizowane lub przejęte przez Polskę, będą uczestniczyły w sumie mającej byc zapłaconą przez Rząd Polski tylko w takiej mierze, w jakiej kapitał akcyjny lub udziały majątkowe w takich osobach prawnych były w czasie nacjonalizacji lub innego przejęcia własnością osób fizycznych będących obywatelami Stanów Zjednoczonych, bezpośrenio lub pośrednio poprzez udziały w jednej lub kilku osobach prawnych z wchodzących w skład stanów lub ich innej jednostki politycznej

      C.Roszczenia oparte w całości lub części na własności nabytej po dacie dyskryminujących niemieckich zarządzeń, pozbawiajających lub ograniczających prawa właścicieli takiej własności, będą partycypować w sumie mającej być zapłaconą przez Rząd Polski tylko w takiej części tych roszczeń, które nie są oparte na własności nabytej w tych warunkach.

 

      

Opublikowano: 19.03.2013 16:29.
Autor: Skorpion48
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Normalny.Rządy PO w liczbach Dług publiczny Polski... reżimowe media milczą... 910 742 558 552 PLN

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Ostatnie komentarze

  • @KFIATUSHEK7 Niech Pan nie pisze bzdur. Może handlowo byli lepiej wykształceni. Nawet Lucas w...
  • @WADAMS To taki Żyd okazjonalny- jak pracuje dla Stalina to nie jest Żydem, jak go zwolnią to...
  • @NOO Wg. prof. Chodakiewicza i prof. Paczkowskiego w 1946 roku zamieszkiwało w Polsce 1% Żydów.

Tematy w dziale