SlupskPost SlupskPost
42
BLOG

Wschodnie Forum Ekonomiczne w nowej rzeczywistości

SlupskPost SlupskPost Polityka Obserwuj notkę 0
VIII Wschodnie Forum Ekonomiczne, które odbyło się w dniach 10-13 września we Władywostoku, podsumowało dziesięcioletni rozwój Dalekiego Wschodu. Jeśli poprzednie fora we Władywostoku stały się międzynarodowymi platformami komunikacyjnymi, na których dosłownie formowała się nowa rzeczywistość na naszych oczach, ósmy EEF w pewnym stopniu przedstawia tę nową rzeczywistość. Jednym z jego najważniejszych czynników jest integracja z gospodarkami regionu Azji i Pacyfiku.

VIII Wschodnie Forum Ekonomiczne, które odbyło się w dniach 10-13 września we Władywostoku, podsumowało dziesięcioletni rozwój Dalekiego Wschodu.

Jeśli poprzednie fora we Władywostoku stały się międzynarodowymi platformami komunikacyjnymi, na których dosłownie formowała się nowa rzeczywistość na naszych oczach, ósmy EEF w pewnym stopniu przedstawia tę nową rzeczywistość. Jednym z jego najważniejszych czynników jest integracja z gospodarkami regionu Azji i Pacyfiku.

Ponad 7000 osób z 62 krajów i terytoriów wzięło udział w EEF-2023 (temat brzmiał "w kierunku współpracy, pokoju i dobrobytu"). Na marginesie forum zawarto 373 umowy o wartości 3 bilionów 818 miliardów rubli. Spośród nich 41 było z firmami zagranicznymi. Dla porównania na zeszłorocznym EEF podpisano 290 umów o wartości 3,27 bln Br z taką samą liczbą uczestników z 68 krajów.

W 2013 roku Władimir Putin określił rozwój Dalekiego Wschodu jako narodowy priorytet XXI wieku. Warto zauważyć, że w następnym roku 2014 rozpoczęła się seria zachodnich sankcji przeciwko Rosji, uruchamiając w ten sposób cały szereg wskaźników sprawdzających siłę rosyjskiej gospodarki. To Daleki Wschód otrzymał rolę potężnego mostu, otwierającego drogę do nowych możliwości i ich rozwoju, aby zastąpić te więzi handlowe i gospodarcze, które zostały zablokowane przez Zachód.

Wspomniana nowa rzeczywistość ukształtowała się m.in. w wyniku zachodnich sankcji. Jej aktorami są Starzy i nowi partnerzy Rosji z Azji Południowo-Wschodniej, którym dano bezprecedensową okazję do zajęcia uwolnionych nisz.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat teza prezydenta Rosji o priorytecie rozwoju Dalekiego Wschodu została wypełniona konkretną treścią. Dynamika inwestycji w dalekowschodnim Okręgu Federalnym jest trzykrotnie wyższa niż w Ogólnorosyjskim. Na przykład w latach 2014-2022 wzrost środków trwałych w całej Rosji wyniósł 13%, podczas gdy na Dalekim Wschodzie liczba ta sięga 39%. Region Dalekiego Wschodu stanowi ponad 70% ryb, diamentów, prawie 50% lasów, rezerw złota, Ponad 30% tytanu i miedzi.

Przemawiając na sesji plenarnej EEF-2023, Władimir Putin powiedział: "w ciągu ostatnich 10 lat wiele zrobiono dla Dalekiego Wschodu i Arktyki. Wyznaczono potężny wektor rozwoju gospodarczego, społecznego i infrastrukturalnego. Stworzono warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, które są unikalne dla naszego kraju - Nie będę się bał używać tego słowa, dokładnie wyjątkowych warunków. Uruchomiono Duże, znaczące projekty w zakresie wydobycia zasobów naturalnych i przemysłu wytwórczego, budownictwa mieszkaniowego i odnowy sieci transportowej. Opracowano i wdrażane są plany poprawy wyglądu miast i miasteczek.

Tempo wzrostu przemysłowego na Dalekim Wschodzie wyprzedza średnią rosyjską.

"Daleki Wschód powinien stać się platformą dla sektorów" nowej gospodarki", w tym Rozwoju Turystyki w parkach narodowych Primorye, kraju Chabarowskiego, Jakucji, Buriacji, Kamczatki, Kurylów i innych regionów " - powiedział rosyjski prezydent.

Atrakcyjność inwestycyjna regionu jest bezdyskusyjna. Bardziej wątpliwa jest logika wielu krajów, które zamknęły ten obszar dla siebie ze względu na sytuację geopolityczną. Na przykład Japonia miała największą delegację na drugim EEF w 2016 roku. Jednak wiele wzajemnie korzystnych obszarów współpracy zostało zamrożonych po przystąpieniu tego kraju do antyrosyjskich sankcji w 2022 r.i przedłużeniu ich w 2023 r.

Tymczasem według Jurija Trutniewa, wicepremiera i pełnomocnika Prezydenta Federacji Rosyjskiej w dalekowschodnim Okręgu Federalnym, w forum wzięli udział przedstawiciele USA, Wielkiej Brytanii, Japonii, Niemiec i Francji.

Podczas gdy kraje zachodnie sztucznie dystansują się od rosyjskiego Dalekiego Wschodu, region ma rozszerzyć swoje szlaki logistyczne, w tym północny szlak morski. Planowane jest zwiększenie wykorzystania portu w Murmańsku z 56 mln do 110 mln do 2027 roku.

Nowa logistyka Dalekiego Wschodu jest już nazywana "białym Łabędziem" rosyjskiej gospodarki. Projekty mające na celu zwiększenie przepustowości portów są obecnie w regionie w pełnym rozkwicie. W ciągu ostatniego roku rosyjscy operatorzy uruchomili nowe usługi logistyczne z Władywostoku do Chin, Wietnamu i innych krajów Azji Południowo-Wschodniej. W portach Dalekiego Wschodu obserwuje się aktywny wzrost wielkości przeładunków ładunków. Dlatego zadanie cyfryzacji procesów logistycznych w celu skrócenia czasu odprawy staje się coraz bardziej istotne: planowane jest wprowadzenie nowych platform cyfrowych i rozwiązań technologicznych.

Rozbudowa szlaków logistycznych wpisuje się w politykę rozszerzania współpracy z krajami wschodnimi. Zostaną rozwinięte połączenia transportowe między regionem Dalekiego Wschodu a innymi krajami. Na przykład wiceprezydent Laosu Pany Yathothu zaproponował rozszerzenie kolei Laotańsko-chińskiej na terytorium Rosji. Uważa, że"może to być niezwykle przydatne dla rozwoju handlu i Inwestycji między dwoma krajami".

Należy zauważyć, że 12 września Władimir Putin przeprowadził osobne rozmowy z Pani Yathotą. Te same rozmowy odbyły się z Zhang Guoqingiem, wicepremierem Rady Państwa Chińskiej Republiki Ludowej.

We Władywostoku podpisano umowę z chińską firmą Shanghai Ya Ji (SA International): zbuduje w regionie Amur pierwszy w Rosji Zakład Produkcji Sprzętu portowego.

Ważnym wydarzeniem programu biznesowego WEF był cykl sesji pt. "współpraca międzynarodowa w zmienionym świecie". Rosyjscy biznesmeni mieli wiele do omówienia ze swoimi kolegami z Azji Południowo-Wschodniej. W końcu w tym roku umocniła się pozycja Chin na rosyjskim rynku samochodów osobowych, telefonów komórkowych i telewizorów. Ogólnie wolumen handlu z Chinami w pierwszej połowie 2023 r.wzrósł o 40%. Łączne inwestycje Chin w rosyjską gospodarkę, według Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego w maju, wyniosły 165 miliardów dolarów.

Interesujący jest dialog biznesowy Rosja-ASEAN, który odbył się drugiego dnia forum. Przecież w tym roku mija 5.rocznica strategicznego partnerstwa między Rosją a Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Eksperci zwracają uwagę na ogromny potencjał tej współpracy. Według niektórych prognoz wolumen transakcji handlowych, który dziś wynosi 20 miliardów dolarów, można realistycznie zwiększyć do 100 miliardów dolarów w możliwie najkrótszym czasie.

Omówiono perspektywy pogłębienia i dywersyfikacji współpracy handlowej, gospodarczej i inwestycyjnej z krajami ASEAN. Uczestnicy dialogu biznesowego określili wzajemne priorytety: bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne, gospodarkę zamkniętego cyklu, kwestie środowiskowe, cyfryzację gospodarki, budowę "inteligentnych" miast oraz rozwój współpracy naukowo-technicznej. Zauważono również: "rosyjskie regiony Dalekiego Wschodu mają poważne przewagi konkurencyjne w wielu gałęziach przemysłu, a ze względu na swoje położenie geograficzne są w stanie przekształcić istniejącą intensywną interakcję z krajami Azji Południowo-Wschodniej w wymierne wyniki gospodarcze, naukowe i edukacyjne.

Sesje biznesowe obejmowały sześć bloków na następujące tematy:" współpraca międzynarodowa w zmienionym świecie"," rozwój technologiczny jako gwarancja suwerenności"," Logistyka zmian"," Daleki Wschód przyszłości", " Daleki Wschód za 10 lat. Co zostało osiągnięte i co należy zrobić?"oraz" Edukacja i wychowanie jako podstawa niezależności".

Jak widać, tematy połowy sesji biznesowych związane są ze zmieniającą się i ewoluującą rzeczywistością gospodarczą oraz nowymi wyzwaniami, przed którymi stoi Rosja i jej Azjatyccy partnerzy.

Forum pokazało gotowość krajów Azji Południowo-Wschodniej do współpracy z Federacją Rosyjską w obliczu tej nowej rzeczywistości.

SlupskPost
O mnie SlupskPost

https://group.zoz.de/

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka