2 obserwujących
10 notek
9274 odsłony
  516   0

„Polska lokalna” pod parasolem CBA. Dbając o samorządy CBA dba o interes całego kraju

Fot. CBA
Fot. CBA

Zadania CBA realizowane na poziomie samorządowym mają ogromne znaczenie, prowadzą bowiem do „oczyszczenia” lokalnych społeczności z układów, korupcji i nadużyć.


Działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego to nie tylko wielkie, spektakularne akcje na skalę ogólnokrajową, ale – nie mniej ważne – czynności o charakterze lokalnym. Śledztwa prowadzone przez Biuro z chirurgiczną precyzją przywracają normalność w najbliższym otoczeniu Polaków. CBA dba o nasze „małe ojczyzny”.

Niemal co dzień CBA informuje o czynnościach wykonywanych przez swoich funkcjonariuszy walczących z lokalnymi nieprawidłowościami, nadużyciami w samorządach czy miejskich spółkach. I choć często działania te nie przyciągają uwagi opinii publicznej w skali kraju są nie mniej ważne niż walka z wielkimi grupami przestępczymi. Istotnym elementem pracy CBA są także prowadzone kontrole. Dzięki systemowym działaniom funkcjonariuszy nieprawidłowości są skutecznie wykrywane i usuwane. Zasadność i skuteczność prowadzonych przez CBA kontroli ujawniła choćby kontrola prowadzona w Poznaniu. Tamtejsza Delegatura wykryła nieprawidłowości w rozporządzaniu przez Urząd Miasta Poznania mieniem komunalnym w postaci nieruchomości „Tor Poznań” w latach 2010-2017. Nieruchomość ta jest użytkowana przez Stowarzyszenie Automobilklub Wielkopolski. W wyniku działań kontrolnych CBA zgromadziło dowody na szkodliwą dla miasta działalność władz Poznania. Mowa w tym przypadku o 7,2 mln złotych potencjalnej szkody. CBA skierowało w tej sprawie zawiadomienie do Prokuratury. Z ustaleń Biura wynika, że poznański ratusz uzyskał możliwość prawną obciążenia Automobilklubu Wielkopolskiego za korzystanie przez lata z „Toru”. Zaniechano tych działań, skutkiem czego było przedawnienie roszczeń w 2017 roku. Sytuacja jest godna napiętnowania, bowiem tuż po rozpoczęciu kontroli Delegatura CBA w Poznaniu pisemnie informowała urząd miasta o konieczności podjęcia natychmiastowych działań, by roszczenia nie uległy przedawnieniu. Mimo tego urząd miasta, mając świadomość konsekwencji zaniechania działań, nie podjął czynności zabezpieczających interes miasta. O interes ten musiało zadbać CBA.

To nie jedyny przykład działań CBA w Poznaniu. Biuro złożyło również zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Z ustaleń Biura wynika, że działanie wskazanej osoby doprowadziło do szkody w majątku uniwersytetu na sumę blisko 200 tys. zł. Czynności CBA były związane z umowami zawieranymi przez uniwersytet. Kontrakty w latach 2016-2017 dotyczące obsługi prawnej zawarte były bez prawidłowego oszacowania wartości udzielanych zamówień, a także nie zostały opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, choć ich wartość przekraczała kwotę 30.000 euro. Jednocześnie nie respektowano Zarządzenia Rektora UAP dotyczącego zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro. W wyniku zawartych w opisanych powyżej warunkach umów obsługa prawna jednostki wzrosła ponad dwukrotnie. Straty Uniwersytetu CBA szacuje na sumę ok. 200 tys. złotych.

Na mechanizm drenowania publicznego majątku agenci CBA trafili także w Krakowie. Biuro zidentyfikowało proceder związany z przetargami na najem i sprzedaż nieruchomości. Śledztwo CBA dotyczy powoływania się na wpływy w m.in. administracji samorządowej oraz w Zarządzie Budynków Komunalnych w Krakowie i podejmowania się bezprawnego pośrednictwa w załatwianiu najmu lub kupna mieszkań i lokali użytkowych usytuowanych w atrakcyjnych częściach Krakowa, nieopodal rynku czy wzgórza wawelskiego. Z materiałów śledztwa wynika, że urzędnicy krakowskiego urzędu m.in. w zamian za łapówki pomagali w uzyskaniu prawa do lokali użytkowych i mieszkalnych w atrakcyjnych miejscach Krakowa, m.in. przy ul. Szewskiej, Karmelickiej  czy Mostowej. Łapówki dla zatrzymanych w tej sprawie przez CBA osób miały sięgać w sumie kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wśród „podarków” były też perfumy. Do działań wskazanej grupy dochodziło w latach 2015-2017, a sprawa dotyczy co najmniej kilkunastu nieruchomości: mieszkań, lokali użytkowych i kamienic. Skrupulatnie zaplanowany proceder, w który włączali się m.in. krakowscy urzędnicy, został rozbity przez Biuro. Obecnie zatrzymano już 8 osób w sprawie, która pozostaje rozwojowa.

Ustawianie przetargów CBA zarzuca z kolei człowiekowi zatrzymanemu w innej sprawie, tym razem skutecznością wykazała się Delegatura CBA w  Rzeszowie. Zatrzymany przez Biuro przedsiębiorca „oferował” łapówki znacznej wartości w zamian za ustawianie przetargów na terenie jednostek samorządowych na Podkarpaciu. Jak ustalili funkcjonariusze Biura, przedsiębiorca, będący prezesem zarządu i akcjonariuszem spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie, miał złożyć kierownikowi jednostki samorządowej propozycję korupcyjną. Łapówką miało być 5% wartości kontraktów, jakie miały zostać udzielone jego firmie przez samorząd. Przestępczy proceder mógł być prowadzony przez zatrzymanego od dłuższego czasu, a wręczane w ten sposób łapówki mogły sięgać nawet kwoty 150 tys. złotych. Biuro sprawdza, czy podobny proceder nie był stosowany przez zatrzymanego na terenie innych jednostek samorządowych.

Lubię to! Skomentuj14 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo