Blog
Myśli z pierwszego tłoczenia
STARY WROCEK
STARY WROCEK Elektronik z czasów ODRY 1305
36 obserwujących 821 notek 582880 odsłon
STARY WROCEK, 18 grudnia 2014 r.

Ja w sprawie kanapki pani poseł Pawłowicz

Źródło: PAP
Źródło: PAP

Najpierw słów kilka z Regulaminu Sejmu, którego artykuł 175 stanowi, co następuje:

1. Marszałek Sejmu czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad Regulaminu Sejmu oraz powagi i porządku na sali posiedzeń.

2. Marszałek Sejmu może zwrócić uwagę posłowi, który w wystąpieniu swoim odbiega od przedmiotu obrad określonego w porządku dziennym, przywołaniem posła "do rzeczy". Po dwukrotnym przywołaniu posła "do rzeczy" Marszałek może odebrać przemawiającemugłos.

3. Marszałek Sejmu po uprzednim zwróceniu uwagi ma prawo przywołać posła "do porządku", jeżeli uniemożliwia on prowadzenie obrad.

4. W przypadku niezastosowania się przez posła do polecenia Marszałka Sejmu, o którym mowa w ust. 3, Marszałek Sejmu ma prawo ponownie przywołać posła "do porządku", stwierdzając, że uniemożliwia on prowadzenie obrad.

5. Marszałek ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu posła z posiedzenia Sejmu, jeżeli poseł nadal uniemożliwia prowadzenie obrad i na tym samym posiedzeniu został już upomniany w trybie ust. 4; poseł wykluczony z posiedzenia Sejmu jest obowiązany natychmiast opuścić salę posiedzeń. Jeżeli poseł nie opuści sali posiedzeń, Marszałek Sejmu zarządza przerwę w obradach.

6. Od decyzji Marszałka Sejmu poseł może odwołać się do Prezydium Sejmu, które niezwłocznie rozstrzyga sprawę po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy poseł nie bierze udziału w posiedzeniu.

7. O sposobie załatwienia odwołania Prezydium Sejmu niezwłocznie zawiadamia Sejm, jednak nie później niż na następnym posiedzeniu. Decyzja Prezydium Sejmu jest ostateczna.

 Jak widać, w Regulaminie Sejmu nie ma żadnych zapisów dot. spożywania na sali sejmowej. Jedynie zapis z art. 177 stanowi, że "miejsca wspólnej pracy posłów są strefami bezdymnymi". I tyle.

Zatem o co ten zgiełk? O kanapkę z sałatką? Przerywać z tego powodu obrady?

Bez jaj...

 

Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Jestem świadomy, że nie wystarczy dużo wiedzieć, aby być mądrym człowiekiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tu bywam: https://twitter.com/starywrocek

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • @Ajgor "Skoro dwie głowy państw podpisują dokumenty, to powinno się to obyć tak jak z...
  • @piko 1. NATO 2. Nie wiemy, jak będzie w ostateczności. Czy 2 mld USD to duża cena za...
  • @Ajgor Nie kombinuj, bo nieładnie. Gdzie było spotkanie Trumpa z Kimem? W Białym Domu? W...

Tematy w dziale