Myśli z pierwszego tłoczenia
Muzeum Tortur Intelektualnych -- Ekspozytura na S24
55 obserwujących
1016 notek
829k odsłon
815 odsłon

Pryncypialny pan Trzaskowski

Wykop Skomentuj20

Miałem szczery zamiar nie pisać już o warszawskiej awarii ściekowej. Tyle, że nie doceniłem pana prezydenta Trzaskowskiego. Otóż ogłosił dzisiaj urbi et orbi co następuje:

1. Prawdopodobną przyczyną awarii były problemy z łączeniem elementów rurociągu.

Tu nasuwa się taka analogia, że 10 kwietnia 2010 roku, DWIE godziny po katastrofie pod Smoleńskiem, cała PO już wiedziała, że przyczyną był błąd pilotów. Do ustalenia pozostawało, kto ich do tego skłonił. Tutaj nadal mamy "prawdopodobnie"....

Ale rozumiem, ostrożność bywa czasami naturalna i wskazana ....

2. "W toku analizowania dokumentów" ujawniono, że "brak jest jednego pięcioletniego przeglądu tunelu". Ale ponieważ były robione roczne przeglądy fakt ten nie wpłynął - wg. Trzaskowskiego - negatywnie na funkcjonowanie kolektora.

3. Ponieważ sprawa jest jednak poważna, nie ma tolerancji dla nawet takich uchybień - członek zarządu "odpowiedzialny za nadzór wszystkich dokumentów dzisiaj pożegna się z pracą".

4. Będą wyciągane konsekwencje w stosunku do wszystkich osób, które nadzorowały ten proces.

Rozumiem, że chodzi o proces przeglądu tunelu. Pan Trzaskowski nie powiedział bowiem o jaki proces mu chodzi.

5. Do MPWiK zostanie skierowany dodatkowy audyt a jeśli ujawnione zostaną niedociągnięcia będą twarde konsekwencje.

Źródło: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,25150208,trzaskowski-o-przyczynie-awarii-oczyszczalni-czajka-czlonek.html#s=BoxOpImg2


Brawo za pryncypialność, brawo!!!  Nie wolno tolerować niekompetencji!!!


Ale ..... czegoś mi tu brakuje. Brakuje mi kontroli w UM Warszawa. Dlaczego? Z prostego powodu.

Popatrzmy na stronę BIP MPWiK Warszawa: https://mpwik.bip.um.warszawa.pl

W zakładce "KOMPETENCJE" znalazłem taką oto ciekawostkę. W części A (Zarząd) w paragrafie 25, w punkcie 8 zapisano co następuje:

"Zarząd Spółki jest zobowiązany przedkładać akcjonariuszom informacje odnośnie istotnych ryzyk związanych z funkcjonowaniem Spółki, w zakresie i terminach uzgodnionych z akcjonariuszami."

dodajmy dla jasności, że:

"Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. jest jednoosobową spółką akcyjną, której akcjonariuszem i jednocześnie założycielem jest miasto stołeczne Warszawa, w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy albo osoba przez niego upoważniona."


Zatem mamy taką sytuację, że spółka MPWiK oraz Prezydent m. st. Warszawy powinni uzgodnić zakres i termin przekazywania przez MPWiK informacji odnośnie ryzyk, na jakie narażona jest działalność prowadzona przez MPWIK.


To teraz pytania do pana prezydenta Trzaskowskiego:


1. Czy oba podmioty (MPWiK oraz UM Warszawa) uzgodniły zakres i termin przekazywania informacji o ryzyku?  Jeżeli uzgodniły, to kiedy? Jaki zakres uzgodniono? Czy zakres i termin podlegały zmianom? Jeżeli tak, to kiedy i dlaczego?

2. Czy te obowiązki informacyjne były rzeczywiście realizowane? Z jaką częstotliwością?

3. Czego dotyczyły te informacje? Czy tylko i wyłącznie strony finansowej funkcjonowania MPWiK? Jeżeli tak, to dlaczego?

4. Czy informacje o ryzyku obejmowały aspekty techniczne (technologiczne)? Jeżeli tak, to jak często były przekazywane? Jaki był ich zakres? Kto (w UM Warszawa) i na podstawie jakich kryteriów uznawał, że informacje są wyczerpujące, rzetelne i prawdziwe?


A jeżeli takich informacji nie przekazywano lub nie uzgodniono z MPWiK ich zakresu i częstotliwości, to kto w UM Warszawa poniesie odpowiedzialność (i jaką)?


Ponadto, czy (i kiedy) Biuro Audytu Wewnętrznego UM Warszawa prowadziło badanie (audyt) technicznych aspektów funkcjonowania MPWiK: oczyszczalni wraz z infrastrukturą? Jaki był zakres audytu i jego wyniki? A jeżeli nie prowadziło takiego badania, to jaki był powód?


Tak tylko pytam, gwoli pryncypialności ....


PS. A może posłowie PIS, w ramach tzw. kontroli poselskiej, zechcą poszukać odpowiedzi na powyższe pytania?

Wykop Skomentuj20
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka