107 obserwujących
460 notek
826k odsłon
336 odsłon

Generałowie Niepodległej (VI)

Wykop Skomentuj4

image

cd. generałowie zamordowani przez Sowietów (Rosjan).

7. Franciszek Fabry (73 lat)

Generał Brygady Wojska Polskiego.

imageOd 1890 w armii austro-węgierskiej. Dowodził kompanią, batalionem i pułkiem piechoty, po czym przeniesiony został do korpusu oficerów wojsk kolejowych, pułkownik.

Od listopada 1918 w Wojsku Polskim. Szef Oddziału Transportów Polowych w Dowództwie “Wschód”, a w 1919 szef Centralnego Zarządu Kolei Wojskowych. Następnie był dowódcą Etapów 6 Armii i inspektorem służby transportowej przy Oddziale IV Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych.

W październiku 1921 ciężko zachorował, przebywał na leczeniu szpitalnym, a później na urlopie zdrowotnym. W 1922 przeniesiony został w stan spoczynku. Zamieszkał we Lwowie.

W 1939 po napaści sowieckiej na Polskę został aresztowany przez NKWD i w 1940 zamordowany w lwowskim więzieniu Brygidki.

8. Stanisław Haller Ritter von Hallenburg (68 lat)

Generał Dywizji Wojska Polskiego.

Virtuti Militari (IV, V klasy), Krzyż Walecznych – dwukrotnie.

Kuzyn gen. Józefa Hallera

imageOd 1893 w armii austro-węgierskiej, pułkownik. Ukończył studia w Wyższej Szkole Wojennej w Wiedniu. Kolejno: dowódca batalionu, oficer sztabu korpusu, oficer Sztabu Generalnego, szef sztabu Twierdzy Kraków. W 1916 na froncie włoskim, dowódca pułku artylerii.

Od 1918 w Wojsku Polskim. W czasie wojny polsko-bolszewickiej dowodził 13. Dywizją Piechoty i Grupą Operacyjną. Dowódca 6. Armii we Lwowie. Przyczynił się do pokonania 1 Armii Konnej Budionnego. Był członkiem Rady Wojennej. W styczniu 1921 przewodniczył delegacji polskiej na rokowania w sprawach polsko rumuńskiej konwencji wojskowej. Inspektor Armii we Lwowie. Od 1923 do 1925 szef Sztabu Generalnego WP.

Przeniesiony w stan spoczynku w 1926. Osiadł w rodzinnym majątku. Zajmował się pracą społeczną m.in. w Akcji Katolickiej.

We wrześniu 1939, po wybuchu wojny oddał się do dyspozycji Naczelnego Wodza. Po zajęciu Lwowa przez Sowietów w 1939 został aresztowany przez NKWD był przetrzymywany w Szepetówce na Wołyniu, skąd został wywieziony do obozu w Starobielsku. Zamordowany strzałem w tył głowy 6.04.1940 w Charkowie.

W lipcu 1941 wytypowany na dowódcę Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR przez premiera Władysława Sikorskiego (nieświadomego wówczas zbrodni katyńskiej).

9. Stanisław Józef Hlawaty (71 lat)

Generał Brygady Wojska Polskiego.

Krzyż Walecznych.

imageOd 1890 oficer armii austro-węgierskiej, w szkolnictwie wojskowym. Jako dowódca batalionu walczył na froncie bałkańskim 1915-17, pułkownik.

W październiku 1918 przejął dowództwo austriackiej Wojskowej Wyższej Szkoły Realnej w Łobzowie przekształcając ją w polską Szkołę Podchorążych (przemianowaną w przyszłości na Korpus Kadetów Nr 1 we Lwowie). Zajmował stanowisku komendanta Szkoły Podchorążych do września 1920.

Na wojnie z bolszewikami 1920 dowódca pułku piechoty. Po wojnie w Oddziale Personalnym Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie. Kierował komisją podstawowych obowiązków i praw oficerskich. W latach 1923–24 na kierowniczych stanowiskach w administracji wojskowej m.in. w Dowództwie Okręgu Korpusu we Lwowie.

Od 1928 w stanie spoczynku. Zamieszkał na Kresach Wschodnich w Stanisławowie. Na wiadomość o agresji sowieckiej 17.09.1939 Generał popełnił samobójstwo.

10. Kazimierz Andrzej Horoszkiewicz (75 lat)

Generał Dywizji Wojska Polskiego

Virtuti Militari, Krzyż Walecznych – dwukrotnie

imageOficer rezerwy w armii austro-węgierskiej. W 1895 powołany do zawodowej służby wojskowej. W czasie I wojny światowej dowodził pułkiem piechoty, pułkownik.

W Wojsku Polskim od 1919. Dowódca 1 pułku strzelców podhalańskich. Wyzwalał Kijów, uczestniczył w bitwie warszawskiej. Jego pułk zdobył duże ilości uzbrojenia i zaopatrzenia, m.in. 150 karabinów maszynowych, 30 dział, 2 wagony aparatów telefonicznych. W pułku 35 oficerów i szeregowych otrzymało Krzyże Virtuti Militari, 66 oficerów i 115 szeregowych Krzyże Walecznych.

W 1921 dowódca piechoty dywizyjnej 2 Dywizji Górskiej, a następnie – 1 Dywizji Górskiej. Od 1922 dowódca 23 Dywizji Piechoty w Katowicach, na czele dywizji zajął tereny Górnego Śląska, przyznane Polsce po plebiscycie. W 1926 przeniesiony w stan spoczynku. Zamieszkał w Katowicach.

Po wybuchu wojny 1939 ewakuował się na Kresy Wschodnie RP. Aresztowany przez NKWD deportowany wraz z żoną, synową i wnukiem na Syberię. Zmarł z wycieńczenia organizmu w Tobolsku w 1942 w trakcie drogi do Armii Polskiej gen. Andersa. Rodzina Generała powróciła do Polski z zesłania w 1946.

11. Albin Marian Jasiński (60 lat)

Generał Brygady Wojska Polskiego,

Virtuti Militari, Krzyż Walecznych – dwukrotnie.

imageOd 1901 oficer rosyjskiej piechoty, pułkownik. Uczestnik wojny rosyjsko-japońskiej 1904 – 1905. Podczas I wojny światowej dowódca pułku piechoty na froncie niemieckim, ranny. Po 1917 działał w Związku Wojskowym Polaków, w okresie 1917–18 dowódca pułku strzelców w i I Korpusie Polskim w Rosji.

Od listopada 1918 w Wojsku Polskim. 1919 dowódca VIII Okręgu Wojskowego i Okręgu Generalnego Łódź. Następnie dowódca 2 Dywizji Strzelców Wielkopolskich . W czasie wojny polsko-bolszewickiej dowódca 11 Dywizji Piechoty, uczestniczył w Bitwie Warszawskiej, podczas bitwy nad Niemnem, oddziały dywizji walczyły w składzie 4 Armii. Dowódca 25 Dywizji Piechoty (1925–29).

Od 1929 w stanie spoczynku. Osadnik wojskowy, osiadł w Zarębkowicach k. Baranowicz.

Po agresji sowieckiej 17.09.1939 w Drohiczynie, zorganizował tam Straż Obywatelską w celu ochrony ludności. Aresztowany natychmiast po wkroczeniu Sowietów. W kwietniu 1940 przewieziony do więzienia NKWD w Mińsku Białoruskim, osadzony w izolatce, torturowany zmarł.


Wykop Skomentuj4
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo