Tatarka Tatarka
257
BLOG

Co zarzucam PKW?

Tatarka Tatarka Społeczeństwo Obserwuj notkę 16

Co zarzucam PKW?

Źle sformułowane protokoły, które wypełniają obwodowe komisje są powodem do zrobienia wielu przekrętów. W skali kraju są to niewyobrażalne różnice i nie do wykrycia.

Na przykład:

Rozliczenie spisu wyborców i kart do głosowania

----------------------------------------------------

LISTA WYBORCÓW

Teraz jest jedna rubryka w protokole /jeden worek/:

1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania

BRAK rubryk co powyższa liczba zawiera:

a/ liczba wyborców z meldunkiem /ulice należące do obwodu /

b/ liczba wyborców dopisanych przez urząd na wniosek wyborcy

c/ liczba wyborców dopisanych na Zaświadczenia do prawa glosowania poza miejscem zamieszkania

d/ liczba wyborców dopisanych po telefonicznych ustaleniach członka komisji z urzędem

------------------------------------------

2. BRAK osobnej rubryki:

a/ Liczba wydanych "Zaświadczeń do prawa glosowania poza miejscem zamieszkania" , wydanych przez dany urząd.

Uwagi: ta liczba jest stała dla wszystkich lokali wyborczych z danego obwodu / miasto lub wsie/

------------------------------------------

KARTY

Teraz jest jedna rubryka w protokole /jeden worek/:

1. Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy,

BRAK rubryk

a/ liczba kart dostarczona przez urząd

b/ liczba kart po przeliczeniu przez komisję

c/ różnica

------------------------------

Dużo rubryk do zrozumienia, ale większa kontrola. Wierzcie mi. Nie znalazłabym w niedzielę 100 kart do Senatu niepoliczonych w sobotę /mimo liczenia przez 2-3 osoby/. Część komisji nie protestowałaby, że sobotę plombuję drzwi do kart i pieczątki.

Byłaby kontrola urzędu oraz komisji.

Wyborca bałby się głosować kilkakrotnie na skserowane „Zaświadczenie”.

---------------------------------------------


Tatarka
O mnie Tatarka

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo