Tiwaz Tiwaz
311
BLOG

Najwyższy czas skończyć z tymi "Rosjanami"

Tiwaz Tiwaz Rozmaitości Obserwuj notkę 8

Wbrew bredniom, jakie wypisują oświeceni (to taki przymiotnik od Oświecenia, na zasadzie jak legendarny od legendowania) twórcy Wikipedii, rzeczownik "Rosjanin" nie pochodzi od rzeczownika "Ruski", ale od nazwy państwa - Rosji. I tak jest w Federacji Rosyjskiej zasadniczo rozumiane: Rosjanin to członek dowolnego etnosu identyfikujący się z państwem rosyjskim, emocjonalnie z nim związany i łączący swoje życiowe plany z Rosją. Rosjaninem może być Tatar, Żyd, Kałmuk, Łotysz czy Ruski, bo tak w Rosji określa się etniczną ludność rosyjskojęzyczną, a nie wypadłym, z różnych względów - w tym z powodu swoistej poprawności politycznej, z obiegu "wielikorus".

Być może ten dumnie brzmiący "Rosjanin" został utworzony na podobieństwo dostojnej formy "rimlianin" (w odróżnieniu od zwykłej nazwy Rzymianina - "rimskij"), ale szkoda śladu węglowego by się w to zagłębiać. W każdym razie "Rosjanin" to nie nazwa narodowości, bo tą jest "Ruski", ale szowinistyczna w zamyśle nazwa człowieka związanego z Rosją, coś jak "człowiek radziecki" w czasach ZSRR.

"Rosjanie" upowszechnili nam się i wyparli "Moskali" (która to nazwa Rusinów dobrze odzwierciedlała włodzimiersko-moskiewską genezę państwa carów) wraz z zaborami. I chyba czas najwyższy skończyć z tą grzecznością wobec agresywnego sąsiada. Jeżeli nie Moskale, to Ruscy albo Rusini - tyle się należy. I nie ma żadnego powodu by stosować się szowinistycznych reguł językowych ustalonych przez carat, a utrzymywanych w ruskim państwie po dziś dzień.

Tiwaz
O mnie Tiwaz

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości