15 obserwujących
92 notki
49k odsłon
  230   0

Co to jest uniwersalizm indywidualistyczny.

Michał Piekut
Michał Piekut

Sprawiedliwość – Prawda - Wolność

Uniwersalizm indywidualistyczny to bardzo prosta ideologia, która mówi, że istnieją pewne zasady(prawo naturalne), obowiązujące każdego człowieka i za złamanie ich powinno się ponieść karę. Niewinnych ludzi trzeba chronić, winnych trzeba karać. Wina człowieka zależy tylko od jego myśli, słów i czynów (narodowość, pochodzenie, rasa, czy klasa są bez znaczenia).

I Sumienie i Prawo naturalne
Każdy ma w głowie coś, co mówi mu, co jest dobre i słuszne oraz co jest złe i niesłuszne. Katolicy nazywają to sumieniem. Przeczytaj poniższe zdania i zapytaj samego siebie czy jest to słuszne czy nie:
- złe i zakazane jest pozbawienie życia człowieka, który nie skrzywdził oraz nie zamierza poważnie skrzywdzić innego człowieka.
- złe i zakazane jest pozbawienie lub naruszenie własności innego człowieka poza przypadkami kiedy:
* zrobił coś złego i musi zapłacić odszkodowanie
*Jest to koniecznie potrzebne do ochrony życia i/lub zdrowia niewinnej osoby/osób
- złe i zakazane jest łamanie zawartych umów poza przypadkiem, kiedy zostały zawarte pod fizycznym przymusem lub pod groźbą
- złe i zakazane jest podawanie nieprawdy poza przypadkiem spraw wojskowych, wywiadowczych oraz obrony przed bandytami (np. kiedy bandyta zapyta czy są jeszcze inne osoby w domu, albo gdzie są pieniądze)
- złe i zakazane jest naruszanie cudzej cielesności bez jego zgody poza przypadkiem samoobrony, kary za wyrządzone zło, konieczności ratowania jego życia (na przykład poważnie chore dziecko)
- zły i zakazany jest gwałt (w każdym przypadku)
- zasług i win się nie dziedziczy
- nie ma winy zbiorowej jest tylko indywidualna (odpowiada się tylko za swoje winy, nie za cudze)
- człowieka można sądzić tylko za to, na co miał wpływ
- Jeśli w twojej obecności komuś dzieje się niesprawiedliwość, to masz obowiązek temu przeciwdziałać, w miarę swoich możliwości. Dla przykładu: jeśli widzisz jak na ulicy gwałcona jest kobieta to musisz powstrzymać gwałcicieli, o ile jesteś wystarczająco silny i/lub wystarczająco uzbrojony. Jeśli nie, to masz zadzwoń po policję, sprowadzić jakąś pomoc. Jeśli twoja ingerencja skończyłaby się tylko twoją śmiercią, a jej by to nie pomogło, oraz nie dałoby się sprowadzić żadnej pomocy, to wtedy jesteś usprawiedliwiony.
Zbiór nakazów i zakazów, odczytywanych za pomocą sumienia (ew. rozumu), nazywamy prawem naturalnym. Prawo moralne jest szersze, bo poza tym co jest zakazane i nakazane, mówi też co jest naganne (ale nie zakazane), oraz chwalebne/szlachetne (ale nie nakazane).

II Uniwersalizm
Ideologia ta obejmuje wszystkich ludzi. Jej wartości i recepty są uniwersalne. Nie ogranicza się ona do dbania tylko o daną grupę ludzi, albo tylko o dany region, kraj, czy państwo.
Prawo naturalne obowiązuje wszystkich ludzi, na całym świecie (uniwersalizm moralny). Ten sam czyn, w tych samych okolicznościach jest zły, lub dobry

III Indywidualizm ontologiczny
Nie istnieją takie byty jak LUD, NARÓD, PROLETARIAT, BURŻUAZJA, POLSKA, MATUSZKA ROSYJIA, itd. - istnieją tylko konkretni ludzie. Naród jest tylko, zbiorem jednostek, nie jest podmiotem, nie jest organizmem. Ludzie jak się zbiorą w kupę to nie zyskują jakiś dodatkowych praw. Grupa ludzi nie tworzy jakiejś wspólnej, kolektywnej świadomości, woli, uczuć, sumienia, osobowości, zbiorowego bytu wyższego rzędu czy zbiorowej osoby. Niema żadnych praw narodów. Nie może istnieć działanie zabronione jednostce, a dozwolone tłumowi.
Co do narodu w sensie wspólnoty. Mówienie tym samym językiem, czy posiadanie takich samych zwyczajów nie implikuje niczego w strefie moralnej.

IV Hasła
Hasła uniwersalizmu indywidualistycznego to: SPRAWIEDLIWOŚĆ, PRAWDA i WOLNOŚĆ.
SPRAWIEDLIWOŚĆ to oddanie każdemu tego co mu się należy. Złoczyńcy należy się kara stosowna do popełnionej przez niego zbrodni, lub występku. Niewinnemu człowiekowi należy się nienaruszalność jego życia, zdrowia i majątku, o ile nie jest to konieczne do ratowania innego człowieka.
PRAWDA to zgodność twierdzenia z rzeczą. Zbrodnia powinna zostać nazwana zbrodnią, a zbrodniarz zbrodniarzem. Fałszywych bohaterów należy „zrzucić z piedestałów”. Fałszywie oskarżanych ludzi należy oczyścić. Wszelkie kłamstwa powinny zostać zdemaskowane.
WOLNOŚĆ - Brak kar za czynienie tego wszystkiego co nie jest zakazane prawem naturalnym i powstrzymywanie się od tego co nie jest nakazane, prawem naturalnym.

V Cele i środki.
Celami Uniwersalizm indywidualistyczny są: zaprowadzenie sprawiedliwości i zapewnienie wolności na całym świecie, oraz walka z nieprawdą, wszelkimi sprawiedliwymi (moralnie dopuszczalnymi) środkami.
Walka słowem: Zwalczanie nielogicznych i amoralnych poglądów, poprzez pokazywanie ich błędów i przedstawianie alternatywy. Przekonywanie do uczciwego życia, czynienia chwalebnych/szlachetnych czynów, do bohaterstwa, poświęcenia dla wyższych celów, pokazywanie przykładu prawdziwych bohaterów. Demaskowanie kłamstw.
Walka „mieczem”: Do ochrony przed bandytami, potrzebna jest przemoc. Do ukarania złoczyńcy (zazwyczaj) trzeba użyć przemocy. Jednym z głównych narzędzi przemocy w dzisiejszych czasach jest państwo. Państwo ma chronić niewinnych i karać winnych, a nie realizować czyjeś partykularne interesy (np. narodowe). Sprawiedliwe państwo to takie, które ma sprawiedliwe prawo, skuteczną policję i uczciwych sędziów. Sprawiedliwe państwa należy chronić i dbać żeby nie stoczyły się w niesprawiedliwość. Niesprawiedliwe państwa należy reformować, tak aby stały się sprawiedliwe. Jeśli jest to niemożliwe, to należy je obalić i wprowadzić w ich miejsce sprawiedliwą władzę.

Lubię to! Skomentuj5 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale