5 obserwujących
171 notek
84k odsłony
  229   0

Marnotrawstwo czyli "Jacek co wy tam palicie?"

W kontekście kultowej sceny z filmu "Psy 2" (  https://youtu.be/s9in_2j3eEA ) opisującej problem palenia akt operacyjnych w czasach transformacji ustrojowej pojawiło się ostatnio w sieci kilka "nawiązujących" twittów.

Kultowy cytat "co wy tam...." został ostatnio wielokrotnie użyty wobec działacza partyjnego Jacka Sasina.

https://twitter.com/tynxik/status/1253588752729071616

https://twitter.com/ARozenek/status/1253022445562400768

https://www.salon24.pl/u/mateuszkaczynski/1044704,sasin-co-wy-tam-palicie-karty-wyborcze-ale-jarus-konstytucje


Zarzut jaki stawia się Jackowi to nadużycie uprawnień i "marnotrawstwo" na znaczną skalę.

Opisany poniżej materiał to droga analizy stanu prawnego na dzień wyborów w tym próba odpowiedzi na pytanie - co musi stać się z tzw. pakietami wyborczymi ( piszę "tzw." bo nie wiadomo czy to pakiety wyborcze są czy też jest to jakaś inna dokumentacja ).  


A jeśli już mówić o marnotrawstwie to czas COVID-19 powinien wymusić na wielu przedsiębiorstwach podążania za modelami poprawy sposobu funkcjonowania firmy. 


Zaczerpnięte z sieci - https://staworzynski.com/artykuly/marnotrawstwo/

Wyróżnia się 8 TYPÓW MUDA (MARNOTRAWSTWA) 

Główne rodzaje marnotrawstwa występujące w zarządzaniu procesami to:

Nadprodukcja, nadmierne wytwarzanie (ang. waste of overproduction) – realizacja w ramach zachodzących procesów zbyt dużej ilości niż potrzeba dóbr, usług czy produktów. 

Nadmierne zapasy (ang. waste of inventory) – zbyt wiele zapasu środków niezbędnych do prawidłowej realizacji procesów, np. materiałów lub surowca w procesie produkcji.

Błędy i wady jakościowe (ang. waste of defects) – dotyczą wyrobów, jak i dokumentacji, dostaw, informacji.

Oczekiwanie (ang. waste of waiting) – długie okresy bezczynności zaangażowanych zasobów, np. ludzi, maszyn, części, materiałów.

Nadmierne przetwarzanie (ang. waste of overprocessing) – wykonywanie zbędnych czynności w realizowanym procesie, np. wielokrotna obróbka, kontrola tego samego elementu procesu lub wyrobu.

Zbędny transport (ang. waste of transportation) – zbędne przemieszczanie przedmiotu realizowanych procesów, np. elementów, części, półwyrobów, wyrobów, dokumentów.

Zbędny ruch (ang. waste of motion) – nadmierny ruch związany ze złą organizacją procesów i metod pracy.

Niewykorzystany potencjał pracowników (ang. waste of untapped human potential).


Jak widać w żadnym z głównych modeli marnotrawstwa nie podaje się "nieuzasadnionego wytworzenia" które z istoty jest produkcją "niezamówioną" czy jak kto woli - taką która może nie znaleźć nabywcy.

Takie wytworzenie produktu który nie może wejść na rynek z powodu nieprawidłowości w procesie jego tworzenia - np. wad konstrukcyjnych, materiałowych czy prawnych np. braku możliwości uzyskania certyfikatu. 

( Nadprodukcja jest produkcją przewyższającą popyt - odnośnie komentarza ). Nieuzasadnione czy bezpodstawne wytworzenia lub zamówienie i odbiór w sytuacji świadomości niemożliwości dalszego wykorzystania jest właśnie marnotrastwem.

I nie dotyczy to zamówienia broni bez kabury z pewnością że kaliber amunicji jest w danej formacji niedozwolony do stosowania.

Coś jakby dla szeregowej policji zamówić UZI. Zamówienie dotrze ale UZI wyląduje w szafie na lata. 


Akt "wytworzenia pakietów wyborczych" bez podstaw formalno-prawnych ( analiza ). 

Wytworzenie karty wyborczej bez wzorca a następnie legalizacja karty wyborczej rozporządzeniem, które reguluje jej formę taka by już wydrukowane karty były uznane za prawidłowo wytworzone przekracza obecne regulacje prawne. Nie ma w polskim systemie prawnym procedury legalizacji kart wyborczych niewykorzystanych lub nieodebranych. 

Co gorsza żaden przepis ustawy nie mówi co obywatel ma zrobić z niewypełnionym pakietem wyborczym który otrzymał a którego nie wypełnił lub taki który wypełnił a którego nie wrzucił do urny. ( czy mają tu zastosowanie przepisy Kodeksu wyborczego dotyczące kart wydawanych w lokalach - strach to nawet analizować )

Analiza stanu prawnego wybory Prezydenckie 10 maja 2020r.

USTAWA z  dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

art. 3 ust. 9

art. 9. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty do głosowania, w tym sposób oznaczenia jej autentyczności, wzór i rozmiar koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 5 oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego, uwzględniając konieczność zapewnienia tajności głosowania oraz zwięzłości i komunikatywności instrukcji.

– mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów oraz konieczność zabezpieczenia pakietów wyborczych, a w szczególności kopert zwrotnych i kart do głosowania.

Lubię to! Skomentuj4 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka