WbS
WbS
WbS WbS
202
BLOG

Węgierski wirus krąży nad Polską – A.D. 2022 */

WbS WbS Polityka Obserwuj notkę 14
Dnia 3 kwietnia br. odbyły się wybory do węgierskiego parlamentu. Jak wynika z niepełnych wyników po przeliczeniu 98 % głosów, w porównaniu do analogicznych danych z poprzednich wyborów A.D. 2018, możemy dokonać poniższego porównania:

Dnia 3 kwietnia br. odbyły się wybory do węgierskiego parlamentu. Jak wynika z niepełnych wyników po przeliczeniu 98 % głosów, w porównaniu do analogicznych danych z poprzednich wyborów A.D. 2018, możemy dokonać poniższego porównania:

                                                                                                      2018    2022/na 4.4.22
a/ (system jednomandatowych okręgów wyborczych)
wybierano 106 deputowanych, z czego:
Fidesz + KNDP, koalicja                                                                91         88
Reszta                                                                                                15         18

b/ (jedna lista ogólnokrajowa – system d’Hondta)
wybierano 93 deputowanych, z czego:
Fidesz + KNDP                                                                              42         47
Reszta                                                                                              51         46

Łącznie w 199 osobowym parlamencie jest:
Fidesz + KDNP                                                                            133       135
Reszta                                                                                              66         64

Ponieważ większość konstytucyjna to 2/3 głosów w jednoizbowym parlamencie, czyli co najmniej 133 głosów, dlatego koalicja Fidesz+KDNP  może w miarę spokojnie realizować założone cele dobra wspólnego społeczeństwa Węgier.
Na zakończenie można się pokusić o następujący wniosek:
Przy silnej osobowości przywódcy (vide Viktor Orban) i roztropnej polityce partia Fidesz z koalicjantem porządzi tak długo dopóki nie zacznie zdradzać interesów większości wyborców. Gwarancją tego bezpieczeństwa jest system JOW zaimplementowany do ordynacji wyborczej. Można tylko Węgrom pozazdrościć tego rozwiązania.
Nadto z powyższego wynika, że przy ordynacji całkowicie większościowej, a nie mieszanej, Fidesz rozgramia – na pewno dzisiaj - pozostałych konkurentów w stosunku 88 : 18 tj. prawie 5 : 1.
Nawet tego systemu wyborczego (mieszanego a la Węgry) boją się polscy partyjni oligarchowie tzn. boją się prawdy wyborczej, która – przy wszystkich ułomnościach polskich wyborców – wymusiłaby jawną odpowiedzialność większości posłów przed swoimi wyborcami.

*/ https://www.salon24.pl/u/wbs/1066856,wegierski-wirus-krazy-nad-polska


WbS
O mnie WbS

anglofil, dystrybucjonista, "autentyczny demokrata" (definicja JP2), emeryt, Wielkopolanin

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka