6 obserwujących
84 notki
100k odsłon
1135 odsłon

ZUS wypłaca tylko 50% należnej emerytury!

Wykop Skomentuj21

Już na samym początku uspokajam płeć piękną, ZUS wypłaca 50% należnej emerytury ale tylko mężczyznom. Kobiety otrzymują 100% wypracowanej emerytury. Ale problem dotyczy każdego z nas!

Co do zasady, ZUS oblicza nasze emerytury w ten sposób, że dzieli nasz zgromadzony kapitał (podstawa obliczania emerytury, waloryzacja) przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego.  

Zgodnie z art. 26. 4. Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" corocznie w terminie do dnia 31 marca tablice trwania życia, z uwzględnieniem ust. 3, dla wieku ubezpieczonych określonego w myśl ust. 2.  

Aktualne tablice można znaleźć na stronie GUS1. Średnie dalsze trwanie życia jest dla mężczyzn i kobiet - tu fragment dotyczący  przejścia na emeryturę 60 i odpowiednio 65 lat.  

image

Dla kobiety w wieku przejścia na emeryturę - 60 lat – średnie dalsze trwanie życia wynosi 260,7 miesięcy. Oznacza to, że kobieta otrzymuje emeryturę jako zgromadzony kapitał podzielony przez 260,7 miesięcy. Okres ten to 21 lat, 8,7 miesięcy, czyli kobieta otrzymuje swoją emeryturę po obliczeniu 60+22 = około 82 roku życia.  

Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku mężczyzn.  

Dla mężczyzna w wieku przejścia na emeryturę - 65 lat – średnie dalsze trwanie życia wynosi 217,1 miesięcy. Oznacza to, że mężczyzna otrzymuje emeryturę jako zgromadzony kapitał podzielony przez 217,1 miesięcy. Okres ten to 18 lat, 1,1 miesięcy, czyli mężczyzna „otrzymuje” swoją emeryturę po przeliczeniu do 83 roku życia. Celowo zaznaczyłem w przypadku mężczyzn „otrzymuje” w cudzysłowie, ponieważ przeciętny mężczyzna żyje na emeryturze 9 lat krócej. 

Jeżeli popatrzymy na tablice przeciętnego trwania życia w Polsce ale już oddzielnie dla mężczyzn i dla kobiet, to dla mężczyzn wynosi ono 73,9 a dla kobiet 81,8 lat.  

image

Kobiety otrzymują swoją emeryturę obliczoną dokładnie według zgromadzonego kapitału. Dlatego też nieprawdziwy jest mit, że kobiety mają niższą emeryturę aniżeli mężczyzny 2. Kwotowo mają wprawdzie niższą emeryturę, ale jest to spowodowane tylko tym, że pracują one o 5 lat krócej aniżeli mężczyźni.  Zarówno w wieku przejścia na emeryturę jak i w tym, że minimalna ilość lat pracy dla kobiet wynosi 20 lat a dla mężczyzna 25 lat.

W przypadku mężczyzn, emerytura podzielona przez 18 lat jest o połowę niższa aniżeli wynikająca z przeciętnego trwania życia mężczyzny. Albo innymi słowami, mężczyzna który po osiągnięciu wieku emerytalnego przeciętnie żyje tylko 9 lat, traci połowę zgromadzonego kapitału (9 lat emerytury) w chwili śmierci (Sic!). 

Aby uniknąć komentarzy, że problem ten sprowadzony jest do "płci" czy też "dyskryminacji mężczyzn", wypłata 50% należnej oraz wypracowanej przez mężczyznę emerytury dotyka w takim samym stopniu kobiet.

Dla normalnego modelu w naszym społeczeństwie tzn. małżeństwa i rodziny, wspólnoty majątkowej – istotna jest emerytura otrzymywana razem przez małżeństwo, przez mężczyznę i kobietę. 

Trudno też nie zauważyć olbrzymiej różnicy w przeciętnym wieku trwania życia - szczególnie dla w przypadku mężczyzn. W Polsce jest to 74 lata, w Hiszpanii i Włoszech 81 lat, w większości innych państw (Francja, Szwecja, Irlandia, Holandia, Dania, Wielka Brytania)  - 80 lat. 

Inny bardzo ważny problem. W Europie przeciętne trwanie życie się powiększa a u nas zmniejsza... Skracanie się drugi rok z rzędu przeciętnego trwania życia Polaków jest bardzo niepokojące. Wskazuje, że pogarsza się stan zdrowia ludności – ocenia prof. Piotr Szukalski z Uniwersytetu Łódzkiego. 

Trudno też nie zauważyć, że Polka na emeryturze żyje 22 lata, a Polak zaledwie 9 lat. Kobiety, czy taką właśnie starość wymarzyłyście sobie? Tyle lat we wdowieństwie i samotności? Bez pomocy i wsparcia tego mężczyzny który przez całe życie był z wami? Czy właśnie w tym wieku jego pomoc nie jest wam najbardziej potrzebna?

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w marcu 2018 r. statystyczna emerytura wynosi 2.179 zł brutto (1.806 zł netto) 3

Mówiąc innymi słowami, statystyczna rodzina seniorów jest oszukana w ten sposób na kwotę rzędu 22 tys. zł. rocznie. Dla dwóch osób na wczasy pod palmami wystarcza to całkowicie i to z dużym z naddatkiem. 

Która kobieta czuła by się pokrzywdzona, gdyby otrzymywała przez lata jeszcze dodatkową emeryturę męża?

Dla porównania, jaki powinien być zgromadzony kapitał aby mężczyzna otrzymał należną i wypracowaną emeryturę w wysokości 2.179 brutto? Z prostego przeliczenia wynika, że powinna to być kwota (z uwzględnieniem rewaloryzacji) równa 2.176*108=235 tys. zł. Czyli najmniej zarabiający mężczyzna powinien po 25 latach pracy już w wieku 50 lat odłożyć kapitał pozwalający na emeryturę w wysokości 1.806 netto.

Wykop Skomentuj21
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo