3 obserwujących
803 notki
45k odsłon
  19   0

Modlimy się dzień i noc, aby Pan przyszedł, ale nie wiemy, że Pan już powrócił!

Pan Jezus obiecał tym, którzy szli za Nim, że powróci w dniach ostatecznych, a ci, którzy szczerze wierzą w Pana, również modlą się o powrót Pana. Ale teraz wielu ludzi nie rozumie w jaki sposób Pan przyjdzie. Być może, kiedy to zobaczysz, powiesz: Jak możemy nie wiedzieć, jak przyszedł Pan? Pan przyszedł w wielkiej chwale i zstąpił na obłokach, a niebiosa i ziemia drżały, słońce i księżyc nie świeciły, a gwiazdy spadały z nieba. Kiedy te słowa się spełniły, Pan powrócił?

Czy taki sposób myślenia naprawdę odpowiada faktom dotyczącym dzieła Bożego? W rzeczywistości wielu ludzi popełnia powszechny błąd i czeka by przywitać przyjście Pana. Czekają tylko na przyjście Pana zgodnie z proroctwami o przyjściu Pana na obłokach, ale zignorowali inne proroctwa o przyjściu Pana, takie jak „Oto przychodzę jak złodziej. ...”. (Objawienie Jana 16:15). „O północy zaś rozległ się krzyk: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!”. (Ew. Mateusza 25:6). „Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną”. (Objawienia Jana 3:20) „Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie” (Ewangelia Łukasza 12:40). W pismach „jak złodziej”, „w środku nocy” i „nieoczekiwany czas” oznacza, że ​​Pan przyszedł cicho i potajemnie, kiedy przyszedł. Innymi słowy, Pan dni ostatecznych stał się ciałem na wzór Syna Człowieczego i przyszedł, zanim człowiek to poznał. Widać z tego, że oprócz publicznego przyjścia Pana w obłokach, istnieje również sposób na potajemne wcielenie. Jeśli powrót Pana jest jedynie drogą do przyjścia na obłoku, jak mogą się wypełnić słowa: „jak złodziej”? Jeśli wszystkie oczy widzą Pana nadchodzącego na chmurze, wtedy słychać krzyk: „Oblubieniec jest tutaj, wyjdź mu na spotkanie” lub „Stoję u drzwi i pukam”? To pokazuje, że trzymamy się tylko proroctwa o przyjściu Pana na obłokach, ale nie zwracamy uwagi na proroctwo o Jego tajemnym przyjściu, to jest problem, którego jeszcze nie rozumiemy.


Jak powiedział Bóg Wszechmogący: „Bóg wcielił się w kontynentalnych Chinach, które rodacy z Hong Kongu i Tajwanu nazywają „Państwem Środka”. Gdy Bóg zstąpił z nieba na ziemię, nikt w niebie ani na ziemi nie był tego świadomy, ponieważ właśnie na tym polega prawdziwe znaczenie powrotu Boga w ukryciu. Bóg działał i żył w ciele przez długi czas, a jednak nikt nie był tego świadomy. Nawet dzisiaj nikt nie zdaje sobie z tego sprawy. Być może pozostanie to wieczną zagadką. Obecne przyjście Boga w ciele nie jest czymś, czego jakikolwiek człowiek mógłby być świadomy. Bez względu na to, jak wielka jest skala i moc wpływu dzieła Ducha Świętego, Bóg zawsze zachowuje spokój, nigdy się niczym nie zdradza. Ktoś może powiedzieć, że ten etap Jego dzieła jest dokładnie taki, jakby miał miejsce w królestwie niebieskim. Nawet jeśli jest to oczywiste dla wszystkich, którzy mają oczy, nikt tego nie uznaje. Gdy Bóg zakończy ten etap swego dzieła, cała ludzkość porzuci swoją typową postawę i obudzi się ze swego długiego snu”.


Kliknij, aby przeczytać specjalną stronę „Jak Pan się ukazuje, gdy powraca”, aby zrozumieć, w jaki sposób Pan powróci?

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale