35 obserwujących
2736 notek
685k odsłon
  208   1

Zdrada

ZdradaRozbicie oddziału „Osa”-„Kosa 30” – aresztowanie przez Gestapo kilkudziesięciu żołnierzy Organizacji Specjalnych Akcji Bojowych („Osa”-„Kosa 30”) zgromadzonych 5 czerwca 1943 roku z okazji ślubu kolegi w warszawskim kościele św. Aleksandra. 

image


24 lutego1943 – W zamachu bombowym na peronie berlińskiej kolejki miejskiej S-Bahn, przeprowadzonym przez pododdział „Zagra-lin” Organizacji Spejalnych Akcji Bojowych AK zginęło 36 osób, a 78 zostało rannych. „Zagra-Lin" był wydzielonym zespołem w ramach Organizacji Specjalnych Akcji Bojowych („Osa”-„Kosa 30”). W czasie swojej ośmiomiesięcznej działalności przeprowadził wiele zakończonych sukcesem akcji bojowych, w tym zamachy bombowe w Berlinie i Wrocławiu. Został rozwiązany w lipcu 1943 roku, w konsekwencji rozbicia przez Gestapo krajowego ośrodka „Osy”-„Kosy 30”.
Prezydent odznaczył pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Stanisława Jastera, pseudonim "Hel”, żołnierza Służby Zwycięstwu Polski oraz ZWZ-AK, więzinia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz gdzie wstąpił do podziemnego Związku Organizacji Wojskowej utworzonego przez Witolda Pileckiego. Z obozu zbiegł w 1942 roku. Zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach po 12 lipca 1943 roku, najprawdopodobniej zabity przez kolegów z konspiracji. W 1968 roku oskarżony przez Aleksandra Kunickiego o współpracę z Gestapo i doprowadzenie do rozbicia oddziału specjalnego „Osa”-„Kosa 30”, co zapoczątkowało wieloletni spór i walkę o uznanie niewinności. Teraz oficjalnie Jaster został zrehabilitowany przez prezydenta Dudę z zarzutu popełnienia zdrady.Zdrada to złamanie lub naruszenie domniemanego kontraktu , zaufania, które wywołuje moralny i psychologiczny konflikt w relacji między jednostkami, między organizacjami lub między jednostkami i organizacjami. Często zdrada jest aktem wspierania rywalizującej grupy lub jest przerwą od wcześniej ustalonych lub domniemanych norm przez jedną ze stron. Ktoś, kto zdradza innych, jest powszechnie nazywany zdrajcą.Ci, którzy w tej grze uczestniczą, handlują zaufaniem, nadzieją, strachem, miłością i nienawiścią. Na szpiegostwo decydują się desperaci, niesie ono za sobą ciężkie kary. Szpiedzy uważani są za zdrajców, a więc i środki użyte do ich pozyskania są wyjątkowe.Amerykanie wprowadzili do obiegu akronim „MICE” (ang. mice l.mn. od mouse – mysz). Oznacza to główne motywy, które powodują, że ktoś decyduje się na zdradę: money, ideology, compromise/coercion, ego. Pieniądze, ideologia, przymus, ambicje. Czy też akronim bardziej rozszerzony: RASCLS -Reciprocation, Authority, Scarcity, Comitment and Consistency, Liking,Social Proof.Pieniądze. Dla wielu zdrajców, głównym czynnikiem motywującym jest perspektywa korzyści finansowych. Ideologia. Zdarza się, że dana osoba staje się szpiegiem z powodu swoich przekonań. Może to być patriotyzm, poglądy polityczne, orientacje na temat spraw krajowych, przekonania kulturowe czy religijne. Przymus. Zagrożenie dla zdrowia i życia jako najbardziej bezpośrednia forma przymusu. Groźba wobec rodziny czy przyjaciół. Bardziej subtelne formy przymusu to szantaż. Presja odkrycia informacji niejawnych. Jest tu szeroka gama materiałów, która może być używana, od zagrożenia wyjawieniem związków pozamałżeńskich, preferencji seksualnych do groźby odkrycia przestępstw i zbrodni. Ego. Wybujałe poczucie własnej wartości przy jednoczesnym poczuciu niedocenienia. Motywacja często wiąże się z chęcią zyskania wyższości nad otoczeniem, jego przechytrzenia. W niektórych przypadkach, szpieg jest motywowany niechęciami i urazami osobistymi, bez ideologicznej wrogości wobec państwa lub organizacji, którą szpieguje. Może to wynikać z jakiejś rzeczywistej lub urojonej urazy. Jeśli czuje, że nie uzyskał wystarczającego uznania, czy został źle potraktowany. W rzadkich przypadkach motywem są emocje związane z zagrożeniem, szczególnie przy znudzeniu własnym trybem życia. Osobiste stosunki. Szpieg może być również motywowany osobistymi powiązaniami i relacjami. W niektórych przypadkach, tajne informacje przekazywane są z powodów rodzinnych, przyjaźni, romantycznego związku, lub seksu. Małżonkowie i przyjaciele aktywnego szpiega mogą być wciągnięci do niejawnej działalności. Co ciekawe późniejszym usprawiedliwieniem dla zdrady i szpiegostwa staje się przywoływanie powyższych motywacji.
Inny akronim RASCLS (kanalie) - Reciprocation, Authority, Scarcity, Comitment and Consistency, Liking, Social Proof – Opiera się on na 6 zasadach Teorii Wpływu Cialdiniego:wzajemności, zaangażowania i konsekwencji, społecznego dowodu, autorytetu, sympatii i niedostatku. Reciprocation / Wzajemność - Ludzie mają tendencję do odwzajemniania przysługi, stąd wszechobecność darmowych próbek w marketingu. Na swoich konferencjach Cialdini używał przykładu Etiopii, która wspomogła humanitarnie Meksyk tuż po trzęsieniu ziemi w 1985 roku, pomimo że Etiopia w tym czasie cierpiała z powodu głodu i wyniszczającej wojny domowej. Etiopia pamiętała dyplomatyczne wsparcie Meksyku gdy Włochy napadły Etiopię w 1935 roku i chciała się odwzajemnić. Dobry glina / zły gliniarz, to strategia również oparta na tej zasadzie. Comitment and Consistency / Zaangażowanie i konsekwencja - Jeśli ludzie popierają, ustnie lub pisemnie jakiś pomysł lub idee, jest bardziej prawdopodobne, że dochowają zobowiązań. Ponieważ później, nawet jeśli oryginalne zachęty lub motywacje przestaną oddziaływać, uważają ten pomysł lub cel jako spójny z ich własnym wizerunkiem. Social Proof/ Dowód społeczny - Ludzie będą robić rzeczy, które widzą, że robią inni. Na przykład, w jednym z eksperymentów jeden lub więcej przechodni patrzy w niebo; po chwili coraz większa ich liczba będzie wykonywała to samo, aby zobaczyć, co widzą inni. Przykładem może być wykorzystywanie przez polityków manifestacji ulicznych jako dowodu społecznego. Klasyczne zaburzenie perspektywy wydarzeń (np. pars pro toto) i kontekstu, wsparte przenoszeniem odpowiedzialności oraz budowaniem negatywnych skojarzeń. To działania wprowadzone do podręczników manipulacji dla służb specjalnych i telewizji propagandowych. Authority / Autorytet - Ludzie mają tendencję do posłuszeństwa autorytetom, nawet jeśli są one w sprzeczności z własnymi przekonaniami. Autorytetem może być: 1. Ekspert 2. Celebryta 3. Korzystający z produktu 4. Mądrość tłumu 5. Mądrość naszych przyjaciół. Tworzenie przez polityków „autorytetów’ jest istotnym zabiegiem politycznym. Propagandowe materiały telewizyjne "wzmocniane" są licznymi komentarzami, opiniami i analizami politycznych "autorytetów", którzy - pełnią rolę "dyżurnych" komentatorów ze stacją związami konkretnymi umowami

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale