37 obserwujących
3036 notek
757k odsłon
  1624   5

Kto rządzi Europą Wschodnią, rządzi Światem

Kto rządzi Europą Wschodnią, rządzi Światem


Europa Środkowa idzie na wolność


Rosjanie przygotowywali się do wycofania swoich sił zbrojnych z Czechosłowacji od 1988 roku- mówi czeski generał odpowiedzialny za wyprowadzenie wojsk sowieckich. Czyżby konfrontacja mitu z rzeczywistością? W filmie dokumentalnym Mirosława Jasińskiego ”Europa Środkowa idzie na wolność” (2012), zaprezentowanym na Festiwalu Filmów Historycznych i Wojskowych pada więcej kontrowersyjnych zadań, jak i te, że powstawaniu Trójkąta Wyszehradzkiego usilnie w owym czasie przeciwstawiały się Niemcy i USA. Film pokazuje też, że coś, co dziś przyjmowane jest za oczywistość, w praktyce odbywało się w złożonych, często dramatycznych okolicznościach. Czy zmiany zapoczątkował Polski Sierpień (1980). Czy zmiany zapoczątkował Ronald Reagan wprowadzając w marcu 1983 roku projekt Gwiezdnych Wojen? Może katastrofa elektrowni atomowej w Czarnobylu (1986), która stała się warunkiem powstania Perfect Storm. A może 26 marca 1987, gdy Politbiuro KC KPZR przyjęło przedstawioną przez Michaiła Gorbaczowa koncepcję radzieckiej polityki zagranicznej, tzw. Wspólny Europejski Dom. A może to koniec obowiązywania ostatniego paktu pokojowego, regulującego życie w Europie, który został wynegocjowany i zatwierdzony w Poczdamie w 1945 roku.Traktat miał obowiązywać 50 lat.


Dziś wiemy, że zmiany zapoczątkowane zostały już podczas rozmów genewskich Reagana i gdy otworzyły się drzwi wolności Polska znalazła się bez przygotowanych elit politycznych, te które zaś przejęły władzę w części podlegały korupcji, szantażowi, manipulacjom, wpływom. Strategie geopolityczne zapomniane a ich twórcy wyklęci.


Gdy przypomnimy, że pierwsze rozmowy w Magdalence rozpoczęły się dopiero we wrześniu 1988 roku oznaczałoby, że Rosjanie już wcześniej przewidywali ciąg zdarzeń zakończonych Okrągłym Stołem (6 luty 1989), upadkiem Muru Berlińskiego (9 listopada), dwa tygodnie później - 17 listopada Aksamitną Rewolucją, na Węgrzech pierwszymi w pełni demokratycznymi wyborami i w końcu wyprowadzeniem wojsk sowieckich z całego Regionu (1993). Niechęć do powstania instytucji zrzeszającej państwa środkowoeuropejskie mogła wynikać u Niemców z obawy przed powstaniem konglomeratu narodów międzymorza od Bałtyku po Adriatyk i Morze Czarne jako przeciwwagi dla UE a w przywódcach amerykańskich niechęci do drażnienia Wielkiego Niedźwiedzia. Odbudowa tego co było przed bitwą pod Mohaczem (1526), byłoby zaś dla Rosji urealnieniem najgorszego scenariusza. A wybory były niełatwe bo pamiętano jak jeszcze w 1951 roku w Bundestagu Konrad Adenauer mówił, że ziemie po drugiej stronie Odry i Nysy są częściami Niemiec. Rewindykacja zachodnich województw Polski miała być pierwszym krokiem po zjednoczeniu RFN i NRD.

25 września 1952 roku niemiecki Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe stwierdził, że Rzesza Niemiecka istnieje nadal jako „jedność państwowoprawna”; orzeczenie z 17 sierpnia 1956 roku potwierdziło, że Rzesza Niemiecka „pomimo załamania w 1945 roku nie uległa likwidacji”; kolejne orzeczenie z 31 lipca 1973 roku ponownie stwierdziło, że „Rzesza Niemiecka nie przestała istnieć pomimo bezwarunkowej kapitulacji sił zbrojnych w maju 1945 roku i sprawowania przez cztery lata obcej władzy na jej dawnym terytorium”.Gdy podczas konferencji 2 + 4, w 1990 roku, omawiano polityczne aspekty zjednoczenia Niemiec, kształt granic, przynależność do struktur międzynarodowych czy wielkość armii, Kohl z Gorbaczowem prowadzili tajne rozmowy o przeniesieniu armii sowieckiej wycofywanej z NRD na teren Polski, ergo pozostawieniu naszego kraju w rosyjskiej strefie wpływów. W tym czasie polskim ministrem spraw zagranicznych pozostawał współpracownik komunistycznych tajnych służb co mogło być wykorzystywane przez stronę niemiecką jako szantaż przy zawieraniu  asymetrycznych umów. "Plan Sikorskiego” składający się z dwóch etapów, z których pierwszy został podpisany w styczniu 1942 r. I zaproponował konfederację polsko-czeską. Pomysł polegał na rozwinięciu jej w konfederację środkowoeuropejską z Polską i Litwą , Czechosłowacją jako jej jądrem, wokół którego zgrupowane byłaby Rumunia, Węgry, Jugosławia i Grecja . Celem tego było stworzenie wspólnego konglomeratu mniejszych krajów stykających się z większymi potęgami europejskimi a stało się podstawą unii belgijsko-holenderskiej, która odzwierciedlała ten układ polsko-czeski. "Plan Sikorskiego" opracowywany był też przez Retingera przyszłego współtwórcę UE.


Jak mówił podczas konferencji w Wersalu Sir Mackinder: "Kto rządzi Europą Wschodnią rządzi Heartlandem; Kto rządzi Heartlandem rządzi Wyspą Światową; Kto rządzi Wyspą Światową rządzi Światem”. Powiedział to, aby przekonać światowych mężów stanu na konferencji pokojowej w Paryżu o kluczowym znaczeniu Europy Wschodniej. Strategiczna droga do Heartlandu została zinterpretowana jako wymagająca pasa państw buforowych w celu oddzielenia Niemiec i Rosji. Jak daleko po 1989 roku Polska mogła pójść w tych zabiegach? Czy generalnie miała jakąś siłę sprawczą? Czy mogła przyjąć propozycję Białorusi unii celnej i zaproponowanego sojuszu z Ukrainą w zamian za udostępnienie części zasobów broni nuklearnej? Czy też byłaby to już jazda po bandzie, za którą można wypaść? Czy przyjąć strategię południkową czy równoleżnikową?

Lubię to! Skomentuj19 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura