2 obserwujących
260 notek
15k odsłon
78 odsłon

Nie widzieliśmy Go zstępującego na obłoku. Więc skąd pomysł, że powrócił?

Wykop Skomentuj7

Powtórne przyjście Jezusa – Nie widzieliśmy Go zstępującego na obłoku. Więc skąd pomysł, że powrócił?

Fang Min: Siostro, wszyscy oczekują zstąpienia Pana na obłoku. Tak zapowiedział. Jednak Jego proroctwo nie odnosi się tylko do tego. Przepowiedział też: „O północy zaś rozległ się krzyk: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” (Ewangelia Mateusza 25:6). „Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę do ciebie jak złodziej, a nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do ciebie”. (Księga Objawienia 3:3). „Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną”. (Księga Objawienia 3:20).

  Li Mingzhen: Amen!  

  Fang Min: Jeśli w dniach ostatecznych Pan zstąpi na obłoku, jak wyjaśnić te proroctwa, jak mają się spełnić? Jest wiele różnych proroctw. Nie poznamy sposobu, w jaki powróci, na podstawie jednej wypowiedzi. Zgodzicie się ze mną?  

  Yang Aiguang: Rzeczywiście, tak jest.  

Fang Min: W tych fragmentach Pan Jezus mówi „O północy zaś rozległ się krzyk” oraz „jak złodziej”. Stąd wiemy, że wtedy, w najczarniejszej godzinie, gdy nie ma żadnych oznak, Pan przychodzi po cichu. Nie wszyscy będą wiedzieć o Jego przyjściu. Niektórzy zobaczą pierwsi i ogłoszą innym dobrą nowinę „o północy”.

Yang Aiguang: Hm, twoje wyjaśnienie jest klarowne.

Fang Min: Bogu dzięki! Kościoły pustoszeją bez dzieła Ducha Świętego, a wierni grzęzną w stagnacji, może ktoś przyniesie świadectwo o powrocie Pana. Jezus powiedział: „Moje owce słuchają mego głosu”. (Ewangelia Jana 10:27). Apokalipsa wieszczy: „Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów”

Li Mingzhen: (Księga Objawienia 2-3). (Amen!)

Fang Min: Dlatego dziś wszyscy, którzy witają Pana, powinni wsłuchiwać się w Niego, by wiedzieć, co Duch Święty mówi do kościołów. To jest klucz. Gdy jakiś kościół ma głos i słowa Ducha Świętego, czy to objawienie się Boga, Jego dzieło? Słuchając wypowiedzi Ducha Świętego, czyż nie słuchamy głosu Boga, czyż nie witamy Go? Tylko tak możemy zasiąść z Panem do Jego uczty! Sądzicie, że rozumuję poprawnie?  

Yang Aiguang: Dzięki Bogu! Twoja mowa nas oświeca, to słuszna droga!

Zheng Qiming: Tak, wielokrotnie już czytaliśmy słowa Pana, nie dostrzegając w nich światła. Wasza nauka sprawia, że jestem szczęśliwy.

Li Mingzhen Fang Min: Dzięki Bogu! [mówią dwie osoby]

Zheng Qiming: Co do powitania Pana, musimy poszukiwać słów Ducha Świętego do kościołów.

Li Mingzhen: Przychodzimy dziś do was właśnie ze słowami Ducha Świętego. Wysłuchajcie nas. Jeśli usłyszycie w tych słowach głos Boga, powinniście zbadać prawdziwą drogę!

Yang Aiguang: Słowa Ducha Świętego do kościołów? Posłuchajmy. Tak.

Li Mingzhen: Dobrze. Przeczytam wam kilka fragmentów.

Zheng Qiming Yang Aiguang: Dobrze. [dwie osoby, niejednocześnie]

Li Mingzhen: „Wypełnianie Bożego planu zarządzania dobiega końca, a brama do Królestwa otwarta jest dla wszystkich, którzy szukają Boga. Drodzy bracia i siostry, na co wy wszyscy czekacie? Czego poszukujecie? Czy oczekujecie tego, że Bóg się pojawi? Czy szukacie śladów Boga? Jak bardzo ludzie pragną, by Bóg się pojawił! I jak trudno jest im odnaleźć ślady Boga!

Yang Aiguang: Rzeczywiście.

Li Mingzhen: W takim wieku, w takim świecie, co musimy uczynić, by doświadczyć dnia pojawienia się Boga? Co musimy uczynić, aby iść Jego śladami? Z takimi pytaniami mierzą się wszyscy ci, którzy oczekują pojawienia się Boga. Wszyscy rozważyliście je w różnych okolicznościach, ale z jakim rezultatem? Gdzie pojawia się Bóg? Gdzie są Jego ślady? Czy otrzymaliście odpowiedzi? Wielu ludzi odpowiedziałoby: „Bóg pojawia się pośród tych, którzy Go naśladują, a Jego ślady są pośród nas” — to takie proste! Każdy może wygłosić taką formułkę, lecz czy rozumiecie, czym jest pojawienie się Boga i czym są Jego ślady? Pojawienie się Boga to Jego przyjście na ziemię, by wykonać dzieło. Ze swą własną tożsamością i usposobieniem, i w swym wrodzonym rodzaju zstępuje On pośród ludzi, by dokonać dzieła zapoczątkowania wieku i zakończenia wieku. To pojawienie się nie jest formą ceremonii. Nie jest to też znak, nie jest to obraz, nie jest to żaden cud czy wielka wizja, a tym bardziej nie jest to procedura religijna. Jest to prawdziwy, rzeczywisty fakt, którego można dotknąć i który można ujrzeć. To pojawienie się nie jest częścią procesu lub też tymczasowym przedsięwzięciem; jest raczej etapem w wykonywaniu Jego planu zarządzania. Pojawienie się Boga zawsze jest znaczące i zawsze jest powiązane z Jego planem zarządzania. To pojawienie się różni się od Bożego prowadzenia, przywództwa i oświecenia człowieka. Przy każdym pojawieniu się Bóg wykonuje etap wielkiego dzieła. To dzieło różni się od dzieł w każdym innym wieku. Jest niewyobrażalne dla człowieka, nigdy go nie doświadczył. Jest to dzieło, które rozpoczyna nowy wiek i zamyka stary wiek. To nowa i udoskonalona forma dzieła dla zbawienia ludzkości. Jest to też dzieło wprowadzające człowieka w nowy wiek. Takie jest znaczenie pojawienia się Boga”.

Yang Aiguang: To przemożne słowa, natchnione przez Ducha Świętego.

Zheng Qiming: Tak.

Li Mingzhen: Bogu dzięki! Przeczytam kolejny fragment.

Zheng Qiming Yang Aiguang: Dobrze. [dwie osoby, niejednocześnie]

Li Mingzhen: „Skoro poszukujemy śladów Boga, musimy też szukać Bożej woli, słów pochodzących od Boga, Jego wypowiedzi – bo tam, gdzie są nowe słowa Boże, tam też jest Jego głos, a tam, gdzie są Jego ślady, tam są uczynki Boga. Tam, gdzie jest wyraz Bożej Obecności, tam Bóg się pojawia, a tam, gdzie On się pojawia, tam istnieje prawda, droga i życie. Poszukując śladów Boga, zignorowaliście słowa mówiące, że „Bóg jest prawdą, drogą i życiem”. I kiedy wielu ludzi otrzymuje prawdę, nie wierzą, że odnaleźli ślady Boga, nie wierzą, że Bóg się pojawił. Jakże poważny jest to błąd! Pojawienia się Boga nie można pogodzić z koncepcjami człowieka, a tym bardziej Bóg nie może pojawić się na życzenie człowieka. Bóg podejmuje własne decyzje i sam planuje dzieło. Ponadto ma On własne cele i własne metody. Bóg nie potrzebuje omawiać z człowiekiem swojego dzieła czy szukać jego porad, ani informować każdego o swym dziele. Takie ma usposobienie i powinno być ono uznane przez każdego. Pragnąc doświadczyć pojawienia się Boga i pójścia Jego śladami, musicie najpierw wyjść poza własne koncepcje. Nie wolno wam domagać się od Boga, aby czynił to czy tamto. Nie powinniście umieszczać Go we własnych ramach i ograniczać Go do swoich koncepcji. Zamiast tego, powinniście pytać, jak poszukiwać śladów Boga, jak przyjąć Jego pojawienie się i jak poddać się Jego nowemu dziełu. Oto, co powinien czynić człowiek. Ponieważ człowiek nie jest prawdą ani nie posiada prawdy, powinien poszukiwać, akceptować i być posłusznym”.

Yang Aiguang: Te słowa wyjaśniają, jak szukać ukazania się Boga.

Zheng Qiming: Tak, tego nie wypowiedział zwykły człowiek. To słowa natchnione Duchem Świętym.

Proszę obejrzeć: Film o wierze w Boga

Źródło: Kościół Boga Wszechmogącego

Zobacz więcej: Filmy chrześcijańskie lista


Wykop Skomentuj7
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale