Zbigniew Kuźmiuk Zbigniew Kuźmiuk
10474
BLOG

Mała firma - mały ZUS i 9% stawka CIT od 1 stycznia 2019 roku

Zbigniew Kuźmiuk Zbigniew Kuźmiuk Biznes Obserwuj temat Obserwuj notkę 50

1. Jak poinformowała ostatnio minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz dwa rozwiązania dotyczące przedsiębiorców pochodzące z tzw. piątki Morawieckiego, wejdą w życie od 1 stycznia 2019 roku.


Według szacunków jej resortu z tzw. ustawy „mała firma-mały ZUS” skorzysta zdaniem resortu przynajmniej 173 tysiące istniejących firm (około 10% prowadzących działalność gospodarczą).


Ale zdaniem szefowej resortu z tego rozwiązania skorzystają także setki tysięcy przedsiębiorców, którzy do tej pory funkcjonują w szarej strefie, tylko, dlatego, że nie stać ich na zapłacenie pełnej składki ZUS.


2. Przypomnijmy, że z tzw. ustawy „mała firma-mały ZUS”, będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których średnie miesięczne obroty w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 2,5-krotności najniższego wynagrodzenia w gospodarce (w roku 2018 jest to kwota 5250 zł).


Wysokość obciążenia składką ZUS nie będzie jednakowa dla wszystkich małych przedsiębiorców, np. najniższe obciążenie składką będzie dotyczyło tych, których przychody nie średnio miesięcznie wyniosą ok. 2100 zł i będzie ono wynosiło około 660 zł, (czyli niewiele ponad 50% wysokości dotychczasowej składki, która w 2018 wynosi 1236 zł).


Później to obciążenie będzie rosło wraz ze wzrostem obrotów, ale mimo tego wzrostu będzie wyraźnie niższe niż pełna składka ZUS-owska.


3. Z kolei zaproponowana w ramach tzw. piątki Morawieckiego kolejna obniżka stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), tym razem z 15% do 9%, obejmie około 430 tysięcy firm ze wszystkich 460 tysięcy, których dotyczy ten podatek.


Jak poinformował już premier Morawiecki, obniżka stawki podatku CIT będzie dotyczyła ponad 90% przedsiębiorstw mających osobowość prawną, podobnie jak wcześniejsza, wprowadzona od 1 stycznia 2017 roku, obniżka stawki tego podatku z 19% na 15%.


Jak dodał premier, obniżka tej stawki podatku będzie dotyczyła przede wszystkim firm z polskim kapitałem, zgodnie z programem Prawa i Sprawiedliwości, w którym zapisano wsparcie polskiej własności i polskiego kapitału.


4. Zapowiadana obniżka stawki CIT z 15 do 9% będzie dotyczyła (podobnie jak poprzednia obniżająca stawkę tego podatku z 19 na 15%) tzw. małych i średnich firm mających osobowość prawną, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług), nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro (przeliczenia tej kwoty na złote ma być stosowanych średni kurs euro ogłaszany przez NBP w pierwszy roboczy dzień października poprzedniego roku podatkowego).


Obniżoną stawkę podatku CIT będą mogły stosować także firmy rozpoczynające swoją działalność, przy czym tego rodzaju nowe podmioty będą musiały spełnić określone warunki wymienione w ustawie.


Projekt ustawy zawiera także przepisy uniemożliwiające korzystania z obniżonej stawki podatku CIT tym przedsiębiorcom, którzy na przykład dokonali podziału istniejącego przedsiębiorstwa, aby skorzystać z tej preferencji.


5. Kolejne obniżenie stawki podatku dochodowego dla małych i średnich firm tym razem z 15% do 9% będzie dotyczyło jak łatwo się domyślić głównie firm polskich i jest realizacją kolejnego zobowiązania wyborczego Prawa i Sprawiedliwości zaadresowanego tym razem do polskich przedsiębiorców.


Kolejne postulaty środowiska przedsiębiorców będą przedstawiane i realizowane w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju premiera Mateusza Morawieckiego przygotowanej już na początku działania rządu Zjednoczonej Prawicy.


Ponieważ w mediach ukazało się wiele informacji bagatelizujących znaczenie tej zapowiedzianej obniżki stawki CIT do 9% dla polskiej gospodarki, podanie przez premiera Morawieckiego informacji, że będzie to dotyczyło ponad 90% wszystkich firm mających osobowość prawną, pokazuje, że będzie ona miała jednak charakter powszechny.


Jak się można spodziewać będzie także formą zachęty do przechodzenia przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w ramach podatku PIT do przekształceń i przechodzenie na działalność z osobowością prawną.

Dr nauk ekonomicznych, Poseł na Sejm RP obecnej kadencji

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka