170 obserwujących
3263 notki
3474k odsłony
755 odsłon

5-letni program „Posiłek w domu i w szkole” ważnym elementem polityki społecznej

Wykop Skomentuj108

1. Na wczorajszym posiedzeniu Rady Ministrów zostało przyjęte rozporządzenie dotyczące ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, będącego ważnym elementem polityki społecznej rządu Zjednoczonej Prawicy, adresowanym do dzieci i młodzieży, ale także do osób starszych w tym niepełnosprawnych.


Na ten program w ciągu najbliższych 5 lat ma być przeznaczone 2, 75 mld zł z tego pewna część zostanie przeznaczona na wyposażenie przez samorządy gminne stołówek szkolnych, które mają być podstawą realizacji tego programu w każdej gminie.


W roku 2019 na realizację tego programu zostanie przeznaczonych około 0,7 mld zł w tym 0,2 mld zł na modernizację stołówek szkolnych i 0,5 mld zł na finansowanie posiłków, bądź zakupy żywności.


Według resortu rodziny, pracy i polityki społecznej z tego programu skorzysta blisko 2,5 tysiąca gmin i 1,2 mln ich mieszkańców i to dotyczy nie tylko dzieci w szkołach, ale także osób starszych, a także osób niepełnosprawnych, które będą spełniały kryteria dochodowe.


2. Z tej formy pomocy będą mogły korzystać wszystkie osoby (zarówno dzieci jak i osoby starsze), spełniające warunki otrzymania wsparcia wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz tzw. kryterium dochodowe tj. 150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej (na ten rok wynosi ono 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 528 zł dla osoby w rodzinie, a więc 1050 zł w pierwszym przypadku i 792 zł w drugim przypadku).   


W ramach tego programu przewidziano wsparcie finansowe dla gmin, które będą udzielały pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, a nawet świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.


Ponieważ w ramach programu preferowane będzie zapewnienie gorącego posiłku w stołówce szkolnej, wojewoda będzie mógł zwiększyć dotacje do 5% dla gmin, które zapewnia posiłek w bezpośrednio przez siebie prowadzonych stołówkach.


3. Ze środków programu mogą być finansowane posiłki wydawane w stołówkach oraz te dowożone osobom dorosłym, w tym nieopuszczającym domu ze względu na wiek lub niepełnosprawność, które nie są w stanie same sobie przygotować gorącego posiłku i w tym przypadku wojewoda będzie mógł zwiększyć dotacje dla gmin o 5% właśnie na dowóz posiłków.


Dotacja dla gmin na realizację zadań przewidzianych w programie gmina będzie mogła otrzymać dotację, jeżeli na jedno zadanie przeznaczy nie mniej niż 40% własnych środków, przy czym wojewoda będzie mógł zmniejszyć wkład własny gminy do 20%, a wiec dotacja z budżetu państwa będzie mogła sięgnąć 80%, a jak już wspomniałem w przypadku przygotowywania posiłków w szkolnych stołówkach i dowożenia do dla osób starszych i niepełnosprawnych aż 90% kosztów realizacji tego zadania.


4. Jeżeli w gminach powstaną nowe stołówki szkole albo też zostaną zmodernizowane te już funkcjonujące, to także w tych stołówkach będą realizowane unijne programy „mleko w szkole” i owoce i warzywa w szkole”, na które Polska uzyskała w tym roku łącznie około 25 mln euro (11 mln euro na program mleko w szkole i 14 mln euro na program owoce i warzywa w szkole).


Minister edukacji Anna Zalewska podkreśliła, że te programy realizowane są teraz przez podmioty zewnętrzne, a ten „owoce i warzywa” polega na dostarczeniu do szkół odpowiednio przygotowanych i zapakowanych owoców i warzyw, co znacząco podnosi ceny oferowanych produktów.


Przygotowanie owoców i warzyw dla uczniów w szkolnych stołówkach, znacząco obniży koszty jego realizacji i w związku z tym większa ilość chętnych, która będzie mogła z niego skorzystać.

Wykop Skomentuj108
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo