Komputery

Komputer to urządzenie elektroniczne automatycznie przetwarzające dane zapisane cyfrowo, służące do szybkiego wykonywania obliczeń, przechowywania, porządkowania i wyszukiwania danych oraz sterowania pracą innych urządzeń. Główne części składowe komputera stanowią: procesor, pamięć operacyjna oraz urządzenia peryferyjne (zewnętrzne). Informacja w komputerze jest przedstawiona w postaci ciągu elementów ze zbioru dwuelementowego; elementy te są nazywane bitami i oznaczane symbolami 0 i 1; fizycznie są reprezentowane przez 2 różne stany elektryczne lub magnetyczne układów komputera. Ciągi bitów o określonej długości, będącej zwykle wielokrotnością 8 (bajt), są zapisywane w komórkach pamięci bądź rejestrach komputera. Oprogramowanie stanowi zespół programów wykonywanych przez komputer (ang. software), który w połączeniu ze sprzętem komputerowym (elektroniczne i mechaniczne części komputera, ang. hardware), tworzy system komputerowy. Współcześnie komputery dzieli się na: komputery osobiste, używane zazwyczaj przez pojedyncze osoby, przystosowane do pracy w Internecie lub innej sieci komputerowej; komputery domowe, konsole – komputery do gier; komputery mainframe – pełniące rolę serwerów, przeznaczone do jednoczesnej obsługi wielu użytkowników; komputery gospodarcze – używane do sterowania procesami produkcyjnymi; superkomputery – używane do czasochłonnych obliczeń naukowych i symulacji skomplikowanych systemów; komputery wbudowane - do sterowania urządzeniami z gatunku automatyki przemysłowej, elektroniki użytkowej czy wręcz poszczególnymi komponentami wchodzącymi w skład komputerów.

Chcesz więcej tytułów?