Kredyty

Kredyt jest to forma pożyczania pieniędzy, na określony czas i pod warunkiem ich zwrotu wraz z odsetkami. Kredyty mogą być udzielane przez instytucje publiczne i prywatne w celu finansowania działalności gospodarczej, wydatków konsumpcyjnych, rolnictwa i programów rządowych.

Istnieją dwie podstawowe formy kredytu: towarowy, polegający na wzajemnym kredytowaniu się przedsiębiorstw, i bankowy, który wprowadza do obiegu tzw. pieniądz bankowy. Kredytodawcami najczęściej są banki. Zdolność kredytowa to stan, kiedy bieżące i przewidywane dochody oraz stan majątkowy podmiotu gospodarczego (osoby fizycznej i osoby prawnej) zapewniają jej wypłacalność. Umowa kredytowa pomiędzy kredytobiorcą a bankiem musi być zawarta na piśmie, a w treści powinna określić strony umowy, kwotę i oprocentowanie kredytu, termin jego spłaty oraz zabezpieczenia jego zwrotu.

Kredyty dzielimy różnie w zależności od przyjętego kryterium. Podziału kredytów można dokonać ze względu na: okres kredytowania, przedmiot kredytu (cel), forma kredytu, sposób zabezpieczenia spłaty kredytu, waluta kredytu, zasada oprocentowania. Są kredyty krótkoterminowe (termin spłaty do 1 roku) i długoterminowe (powyżej 3 lat). Zależnie od podmiotu kredytowania można wyróżnić kredyty dla osób fizycznych, osób prawnych, osób krajowych bądź zagranicznych albo dla podmiotów prywatnych lub publicznych. Rodzaje kredytów: bankowy, budowlany, budżetowy, gotówkowy i bezgotówkowy, handlowy, hipoteczny, inwestycyjny, konsolidacyjny, konsumencki, konsumpcyjny, mieszkaniowy, obrotowy, odnawialny, ratalny, refinansowy i inne.

Chcesz więcej tytułów?