Terroryzm

Bezprawne użycie siły lub przemocy fizycznej, morderstw lub zniszczenia w celu wywołania szoku i ekstremalnego zastraszenia jednostek, grup, społeczeństw lub rządów. Efektem tych działań mają być wymuszenia pożądanych ustępstw politycznych, sprowokowanie nieprzemyślanych działań, zademonstrowanie czy nagłośnienie politycznych przekonań. Terroryzm skutkuje podziałami i zaognianiem konfliktów między grupami, pogarszaniem nastrojów społecznych i wzrostem poparcia dla napędzanych wrogością radykałów. Ataki terrorystyczne mają miejsce na całym świecie, a każdy z nich pochłania wiele ofiar.

Najsłynniejszą współczesną organizacją terrorystyczną jest międzynarodowa siatka islamskich terrorystów nazywana Al Kaidą. Dokonała ona 11 września 2001 roku największego w dziejach ataku terrorystycznego – zamachu na World Trade Center i Pentagon w USA.

Chcesz więcej tytułów?