PGNiG inwestuje w startupy energetyczne. Fot. Materiały PGNiG
PGNiG inwestuje w startupy energetyczne. Fot. Materiały PGNiG

Energetyczny gigant wspiera startupy

Redakcja Redakcja Forum Ekonomiczne w Karpaczu Obserwuj temat Obserwuj notkę 0
Dlaczego PGNiG, czyli energetyczny gigant o ugruntowanej pozycji na rynku wspiera startupy? Bo jego szefowie mają odwagę i świadomość tego, że obecny kryzys energetyczny wymaga działań śmiałych, nieszablonowych, pozwalających tworzyć rozwiązania, które pomogą nie tylko zapewnić energię, ale także chronić i ratować środowisko naturalne.

Na Forum Ekonomicznego w Karpaczu swoją premierę miał Raport Startup Poland „Technologie na rzecz energii". Z analiz w nim zawartych i wypowiedzi ekspertów jasno wynika, że sektor energetyczny czeka nieuchronna transformacja w kierunku niskoemisyjnych i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania energii. Nie ma ucieczki przed dywersyfikacją i pozyskiwaniem nowych źródeł dostaw oraz produkcji energii. 

Wiek zielonej energii

Eksperci nie mają wątpliwości, że przemiany, które następują w energetyce są nie tylko konieczne, ale że to kolejna rewolucja przemysłowa, jaką przeżywa ludzkość. Mieliśmy wiek pary, wiek atomu, mamy internetu, a teraz następuję epoka zielonej energii. Specjaliści nie mają również wątpliwości, że wszystko udać się tylko przy współdziałaniu państw, koncernów energetycznych i startupów, które są dostarczycielami innowacyjnych technologii. Perspektywy szybkiego rozwoju startupów na rynku energii są więc realne. Wymuszają to zmiany, które mają i będą miały miejsce na światowych rynkach energii. Proces przechodzenia z centralnego systemu produkcji i dystrybucji energii na sieci rozproszone, rozwój segmentu prosumenckiego, potrzeba nowych rozwiązań z zakresu digitalizacji energetyki, związanego z nią cyberbezpieczeństwa i rozwiązania problemu magazynowania energii są obszarami, w których jest miejsce na innowacyjne, elastyczne rozwiązania. A to właśnie stanowi domenę startupów. Ich obecność w tej branży jest zatem korzystna dla wszystkich jej uczestników, a finalnie dla nas, czyli konsumentów.

Rozumie to Prezes Zarządu PGNiG S.A. Iwona Waksmundzka-Olejniczak.  

- Polski sektor energetyczny stoi obecnie w obliczu wielkich wyzwań związanych zarówno z polityką energetyczną Unii Europejskiej, jak i sytuacją geopolityczną, w tym z kryzysem energetycznym, wojną w Ukrainie i jej następstwami. Priorytetem w budowie nowego systemu energetycznego w Europie jest możliwie szybkie przejście do niskoemisyjnej gospodarki z jednoczesnym zapewnieniem stabilności cenowej i bezpieczeństwa dostaw energii i jej nośników. Przed państwami członkowskimi UE, w tym i Polską, stoi niełatwe wyzwanie budowy systemu zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne przy jednoczesnej optymalizacji cen energii i minimalizacji szkodliwości dla środowiska – wyjaśnia Waksmundzka-Olejniczak. 

Gaz paliwem przejściowym

- Jesteśmy świadomi tego, że gaz jest obecnie paliwem przejściowym, dlatego tym bardziej wierzymy, iż nowatorskie technologie są kluczowym elementem transformacji naszej grupy oraz całego sektora energetycznego. W tym kontekście szczególnie ważne jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla rozwoju nowych technologii, które posiadają praktyczny potencjał do realizacji celów transformacji energetycznej w wymiarze krajowym i europejskim. - dodała prezes PGNiG.

PGNiG zapewnia, że stara się sprostać sprostać aktualnym wyzwaniom i rozumie jak ważną rolę w tym zakresie mogą odegrać startupy. Dlatego aktywnie wspiera innowacyjne technologie, zarówno poprzez bezpośrednie inwestycje kapitałowe, jaki i poprzez dzielenie się swoją wiedzą i możliwościami wynikającymi z wieloletniej działalności w sektorze energetycznym. 

PGNiG Ventures wspiera startupy

Działania takie firma realizuje m.in. poprzez PGNiG Ventures Sp. z o.o., które jest korporacyjnym ramieniem inwestycyjnym Grupy PGNiG. PGNiG Ventures wyszukuje i wspiera nowatorskie technologie, pomagające sprostać wyzwaniom sektora energetycznego. 

Unia Europejska za główny cel postawiła sobie osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Cel ambitny, ale realny do osiągnięcia. 

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka