BGK wspiera rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej. Fot: PAP/Marcin Gadomski
BGK wspiera rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej. Fot: PAP/Marcin Gadomski

Przedsiębiorcy i samorządy mogą liczyć na wsparcie BGK

Redakcja Redakcja Gospodarka Obserwuj notkę 0
Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym takim bankiem, którego misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Bank podejmuje działania, które mają bezpośredni wpływ na jakość życia Polaków we wszystkich regionach kraju, współpracując z samorządami, sektorem publicznym i prywatnym.

Od blisko stu lat BGK angażuje się w społeczno-gospodarczy rozwój Polski. Już w okresie 20-lecia międzywojennego bank finansował powstanie portu w Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Współcześnie BGK cały czas wspiera rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, ale pomaga też przy budowie tej społecznej, czyli szkół, przedszkoli czy obiektów sportowych. Co ważne, wsparcie BGK nie ogranicza się tylko do sektora publicznego czy samorządów – może na nie liczyć także sektor prywatny.

BGK wspiera przedsiębiorców

Okres globalnych zawirowań gospodarczych, spowodowanych m.in. przez skutki pandemii COVID-19 czy wojnę w Ukrainie, nie jest łatwy szczególnie dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Warto przypomnieć, że kondycja tych firm jest niezwykle ważna dla krajowej gospodarki. Dane z 2019 r. pokazują, że udział MŚP w tworzeniu polskiego PKB wynosił 49,1 proc., a w firmach z tego sektora pracuje blisko 7 mln Polaków.

Jednym z ważniejszych zadań Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie właśnie przedsiębiorców. Bank robi to między innymi poprzez system gwarancji. Gwarancje kredytowe BGK ułatwiają, a czasem umożliwiają (gdy brakuje wymaganych zabezpieczeń), zaciągnięcie kredytu w banku komercyjnym. Niemal co czwarta złotówka kredytu udzielonego polskim firmom z sektora MŚP (23,8 proc.) jest objęta zabezpieczeniem w postaci gwarancji de minimis.

- Flagowym produktem BGK, z którego przedsiębiorcy korzystają najchętniej, są gwarancje de minimis – mówi Tomasz Robaczyński, członek zarządu BGK. – Przez około 10 lat objęliśmy nimi kredyty o skumulowanej wartości równej blisko 215 mld zł. Należy podkreślić, że prawie połowa firm, które skorzystały z naszych gwarancji, nie otrzymałaby kredytu bez pomocy ze strony BGK.

Statystyki pokazują, że dzięki gwarancjom de minimis udało się zachować lub stworzyć pół miliona miejsc pracy.

BGK dla samorządów

Polacy przywykli do tabliczek z flagą Unii Europejskiej oznaczających unijne dotacje do inwestycji w naszym kraju. Te działania na poziomie lokalnym, prowadzone z wykorzystaniem środków unijnych,¬ Polska wykorzystuje bardzo efektywnie.

Jednak lokalne projekty i infrastruktura są finansowane nie tylko z funduszy UE. Od ubiegłego roku w wielu miejscach pojawiają się tabliczki z biało-czerwoną flagą. To znak, że inwestycja powstaje dzięki Programowi Inwestycji Strategicznych, którego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Program ten pokazuje, że także polskie środki publiczne mogą być motorem napędowym zmian na poziomie lokalnym.

- Nie chodzi tu rzecz jasna o konkurencję z Unią, a działania o charakterze komplementarnym, które pozwalają na jeszcze skuteczniejszą realizację projektów rozwojowych na terenie Polski. Program Inwestycji Strategicznych udowadnia, że również krajowe środki publiczne mogą być motorem napędowym zmian na poziomie lokalnym – mówi Tomasz Robaczyński.

Członek zarządu BGK podkreśla, że Program Inwestycji Strategicznych wydaje się być dziś tym bardziej potrzebny, że stymuluje inwestycje w okresie pomiędzy unijnymi perspektywami.

- Warto zaznaczyć, że program jest też pozbawiony szeregu elementów kontrolnych i sprawozdawczych, które w programach finansowanych ze środków UE stanowią istotne obciążenie. Budujemy w ten sposób kulturę zaufania pomiędzy instytucjami publicznymi zaangażowanymi w wydatkowanie państwowych pieniędzy. Dlatego w Programie Inwestycji Strategicznych wystarczą nam oświadczenia samorządów, że realizują to, na co się umówiliśmy – dodaje Tomasz Robaczyński.

Dofinansowanie dla 99% polskich samorządów

Bank Gospodarstwa Krajowego zaznacza, że Program Inwestycji Strategicznych, który uruchomiono w zeszłym roku, doczekał się już pięciu naborów. W tym czasie samorządy otrzymały promesy na prawie 60 mld złotych dofinansowania, które dotyczy aż 11 tysięcy inwestycji. Promesy inwestycyjne na rozwój np. dróg, kanalizacji oraz inwestycji w infrastrukturę sportową, edukacyjną, społeczną czy turystyczną, otrzymało aż 99% polskich samorządów.

- Polska gospodarka operuje teraz w trudnych warunkach, dlatego w tym okresie dla stymulowania rozwoju gospodarczego szczególnie ważne są właśnie inwestycje publiczne – wyjaśnia Tomasz Robaczyński. – Inflacja czy wzrost cen energii z pewnością chłodzą optymizm inwestycyjny w samorządach. Program BGK zapewnia nawet do 98 proc. bezzwrotnego dofinansowania. Jestem pewien, że dzięki niemu powstanie wiele inwestycji, na które bez tego wsparcia samorządy by się nie zdecydowały.

red.

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka