Nowy projekt PiS trafił do Sejmu. Oznacza duże zmiany dla przedsiębiorców

Redakcja Redakcja Polski Ład Obserwuj temat Obserwuj notkę 21
Projekt PiS zakłada zniesienie limitów płacenia gotówką. Regulacja wynikała z zapisów w Polskim Ładzie na 2024 rok. Według nich, obrót gotówką ograniczyłby się do 20 tys. zł dla konsumentów w transakcjach z przedsiębiorcami i do 8 tys. złotych między przedsiębiorcami.

Limit w obrocie gotówką - o co chodzi? 

W wyniku uchwalenia nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy Prawo przedsiębiorców, do Nowego Ładu wprowadzone zostały nowe limity płatności gotówką.

Zgodnie z nimi, od 1 stycznia 2024 r. będą obowiązywały następujące limity transakcji gotówkowych: dla przedsiębiorców - limit płatności gotówką 8 tys. złotych w ramach jednej transakcji z innym przedsiębiorcą, a dla konsumentów - limit płatności gotówką 20 tys. zł w ramach jednej transakcji z przedsiębiorcą.

Limity te dotyczą kwot brutto. Oznacza to, że jeśli wartość jednorazowej transakcji z kontrahentem przekroczy kwotę limitu, należy ją wówczas rozliczyć bezgotówkowo.  


Tak PiS uzasadnia potrzebę zmiany w Polskim Ładzie

Projekt został jednak zmieniony, bowiem - jak podają posłowie w uzasadnieniu - wprowadzenie limitu między konsumentem a przedsiębiorcą "może prowadzić do komplikacji niektórych rodzajów transakcji szczególnie dokonywanych przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, w tym rzemieślników oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, stąd konieczne jest zniesienie przewidzianych do wprowadzenia ograniczeń w tym zakresie, w szczególności w związku z trudną sytuacją przedsiębiorców spowodowaną konfliktem zbrojnym na Ukrainie i wzrastającą z powodu tego konfliktu inflacją". "(...) Problemy mogą się pojawić zwłaszcza przy transakcjach mających charakter jednorazowy, gdzie szczególnie istotną rolę odgrywa kwestia zaufania do kontrahenta" - argumentuje PiS i Solidarna Polska, która również popiera zniesienie pomysłu limitów na obrót gotówką w transakcjach.  


Wtedy limitu płacenia gotówką nie będzie dla konsumentów

"Obowiązek dokonywania rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego prowadzi do zwiększenia ogólnych kosztów transakcji, co finalnie przekłada się na wzrost cen towarów i usług dla konsumentów" - tłumaczą posłowie Zjednoczonej Prawicy. Jeśli ustawa, która trafiła do Sejmu we wtorek, zostanie uchwalona, limit gotówkowy z Polskiego Ładu w rozliczeniu konsumentów z przedsiębiorcami zniknie. Pozostanie jednak w transakcjach między przedsiębiorcami - limit wynosi w takiej sytuacji 15 tys. zł.


Zdjęcie ilustracyjne.

GW

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj21 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka