Egzamin maturalny w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie / źródło: PAP
Egzamin maturalny w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie / źródło: PAP

Matura 2023. Obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym

Redakcja Redakcja Edukacja Obserwuj temat Obserwuj notkę 16
Zakończył się obowiązkowy dla wszystkich abiturientów pisemny egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym. Po południu przeprowadzone zostaną egzaminy z języka kaszubskiego, języka łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej.

Wraz z tegorocznymi absolwentami liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia do egzaminu przystąpili też abiturienci z lat ubiegłych.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik przekazał w poniedziałek przed rozpoczęciem egzaminu, że do CKE nie wpłynęły żadne sygnały o nieprawidłowościach. Ale po zakończeniu egzaminu przekazał informację o jednym incydencie. - W internecie, ktoś znów publikował w trakcie egzaminu zdjęcia. Wiemy kto, będziemy unieważniać (egzamin) zdającemu i całej sali – powiedział Smolik. Dodał, że dyrektor właściwej terytorialnie okręgowej komisji egzaminacyjnej "wie, co robić".

W ubiegłym roku – jak podała wówczas CKE – unieważniono w kraju 244 egzaminy, w tym za wniesienie na egzamin telefonu/korzystanie z telefonu podczas egzaminu – 48.


Dwie formuły egzaminów maturalnych

W tym roku egzaminy maturalne przeprowadzane są w dwóch formułach. Tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących to pierwszy rocznik, który uczył się w czteroletnim liceum i zdaje egzaminy w nowej formule (Formuła 2023). Z kolei tegoroczni absolwenci techników to ostatni rocznik, który skończy czteroletnie technikum i zdaje maturę w starej formule (Formuła 2015). Wraz z nimi maturę w tej formule zdają też tegoroczni absolwenci szkół branżowych II stopnia.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym w nowej formule potrwa 180 minut, a przeprowadzany w starej – 170 minut.

Obowiązkowe przedmioty na maturze

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.


Co można zdawać na maturze?

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także – na tym poziomie – przedmioty, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Od 2022 r. absolwenci czteroletniego technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym będzie przeprowadzony w piątek 12 maja, rano.

Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Matura 2023

Egzamin maturalny przeprowadzony jest na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Stanowią one zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Osobne wymagania egzaminacyjne opracowano dla absolwentów czteroletnich liceów, a osobne dla absolwentów czteroletnich techników, szkół branżowych II stopnia i absolwentów szkół ponadpodstawowych z lat ubiegłych.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

Prace maturzystów sprawdzą egzaminatorzy. Centralna Komisja Egzaminacyjna 7 lipca ogłosi wyniki tegorocznych matur. Tego też dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki.

RB

(na zdjęciu: egzamin maturalny w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie / źródło: PAP)

Czytaj dalej:

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj16 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo