Wybory w szpitalach i DPS-ach z dodatkową urną. Wyjaśniamy

Redakcja Redakcja Wybory Obserwuj temat Obserwuj notkę 0
Osoby przebywające w szpitalach i domach pomocy społecznej w niedzielnych wyborach parlamentarnych będą mogły głosować w komisjach utworzonych w ich placówkach. Pacjenci obłożnie chorzy i mający problemy z poruszaniem się będą mogli skorzystać z urny pomocniczej.

W szpitalach i domach pomocy społecznej będą utworzone odrębne komisje wyborcze. Uprawnieni do głosowania w nich będą pacjenci, którzy w danym dniu przebywają w szpitalach i DPS- ach. Komisje będą pracowały w wyznaczonych pomieszczeniach, ale ponieważ część pacjentów i pensjonariuszy może być obłożnie chorych, lub nie być w stanie dojść do lokalu, w którym będzie głosowanie w tych komisjach może być użyta urna pomocnicza. 


Urny pomocnicze

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych na wybory 15 października stanowi, że „urna pomocnicza służy do głosowania poza lokalem tylko przez tych wyborców, którzy są wpisani do spisu wyborców w danym obwodzie głosowania i wyrażą wolę takiego głosowania".

Co ważne, komisje w szpitalach i DPS-ach przed dniem głosowania miały poinformować, że istnieje możliwość głosowania w pomieszczeniach, w których przebywają pacjenci obłożnie chorzy i pensjonariusze mający trudności w poruszaniu się. Do wyborców, którzy zgłoszą chęć głosowania z użyciem urny pomocniczej, przychodzą członkowie komisji wyborczej i przyniosą takiemu wyborcy karty do głosowania, które ten następnie wrzuci do urny pomocniczej. Z urną pomocniczą po salach chorych i pensjonariuszy może chodzić połowa komisji wyborczej, mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni i międzynarodowi. 


Uchwała PKW

Uchwała PKW wyraźnie stanowi, że "podczas głosowania należy dbać o to, aby zachowana była tajność głosowania". W dokumencie czytamy, że po zakończeniu głosowania poza lokalem komisji, członkowie komisji rozliczają się protokolarnie z otrzymanych wcześniej kart do głosowania i zwracają niewykorzystane karty do głosowania oraz zabezpieczają wlot urny pomocniczej. Zapieczętowaną urnę pomocniczą oddaje się pod dozór przewodniczącemu komisji, z tym że urnę tę należy postawić obok urny zasadniczej.

W czasie głosowania w salach szpitalnych i DPS przy użyciu urny pomocniczej żaden z członków komisji nie może przebywać w lokalu wyborczym (urna podstawowa, zasadnicza w nim zostaje). Lokal komisji musi być zamknięty (zarządza się wówczas przerwę w głosowaniu) i zaplombowany paskiem papieru opatrzonym pieczęcią komisji i podpisami jej członków.

Wyborcy, którzy trafią do szpitala przed dniem głosowania, a nie będzie ich w szpitalnym spisie wyborców, zostaną do niego dopisani w dniu wyborów. Osoby, które trafią do szpitala w dniu wyborów, będą mogły tam głosować tylko na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Z kolei osoby, które tuż przed wyborami wyszły ze szpitala, powinny wziąć do lokalu wyborczego wypis, który to potwierdzi.  


Głosowanie personelu

Personel szpitali, który w dniu wyborów będzie pracował w tych placówkach, może głosować w komisjach w szpitalu tylko na podstawie pisemnych zaświadczeń z miejsca stałego pobytu oraz dowodu osobistego.

Głosowanie w obwodach odrębnych, czyli szpitale, DPS, oraz zakłady karne i areszty) może być rozpoczęte później niż o godzinie 7, o ile nie będzie to miało wpływu na możliwość sprawnego oddania głosu przez wszystkich uprawnionych wyborców. 

Fot. DPS/Wikipedia

Tomasz Wypych

Inne tematy w dziale Polityka