Pixabay.com
Pixabay.com

Niepokojąca przepaść między Warszawą a resztą Polski. Ekspert komentuje

Redakcja Redakcja Ekonomia Obserwuj temat Obserwuj notkę 43
Główny Urząd Statystyczny przedstawił najnowsze dane o Produkcie Krajowym Brutto w Polsce. W przeliczeniu na jednego mieszkańca Warszawa wytwarzała ponad 200 proc. średniej dla całej Polski.

PKB rośnie we wszystkim regionach Polski. Ale jest też pewien haczyk

Produkt krajowy brutto opisuje całą wartość dóbr i usług wytworzonych przez wszystkie firmy działające na terenie kraju w ciągu określonego czasu, najczęściej w ciągu roku. W 2022 roku ponad połowa całej wartości Produktu Krajowego Brutto została wytworzona w 5 regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim.

W 2022 roku we wszystkich regionach odnotowano wzrost PKB w porównaniu z 2021 rokiem, ale największy w regionie mazowieckim regionalnym – o 21,4 proc., a najmniejszy w regionie świętokrzyskim - o 10,6 proc. Udziały poszczególnych regionów w wytwarzaniu PKB w 2022 roku znacznie się różniły od 2 proc. na Opolszczyźnie do 17,5 proc. w regionie warszawskim stołecznym. Trzeba pamiętać, że „region warszawski stołeczny jest największy, np. od województwa opolskiego 9 razy, a od śląskiego o 150 proc. Najwyższy poziom PKB na 1 mieszkańca w regionie warszawskim stołecznym przewyższał 3 razy wartość PKB na 1 mieszkańca regionu podkarpackiego, w którym odnotowano najniższy jego poziom.

- Wzrost PKB oczywiście bardzo cieszy, bo to po prostu oznacza, że Polska się rozwija. Naturalnym jest również, że to stolica, w której są instytucje centralne, przedstawicielstwa większości zagranicznych firm wytwarza tak dużo krajowego dobra. Martwią jednak duże różnice pomiędzy poszczególnymi regionami. Widać również, że pomimo wielu wysiłków i sukcesów w rozwijany wschodniej części naszego kraju, nadal sporo jest do zrobienia. I warto to robić - komentuje dla Salon24 prof. Marian Noga, dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu.


Wzrost PKB w Polsce nie jest równomierny

W Polsce pięć województw wypracowało mniej niż 100 mln zł, a inne pięć powyżej 200 mln PKB. Pozostałe mieszczą się pomiędzy tymi wartościami. To jednak wartości nominalne, którego warto skorygowane o poziom inflacji (14,4 proc.). Wtedy mamy dwa regiony, których PKB wzrosło o ponad 20 proc.: „mazowiecki regionalny” i województwo pomorskie. Dla świętokrzyskiego wzrost wyniósł tylko 10,6 proc., a opolskiego o 12,7 proc.).

Dla poszczególnych województw wygląda to następująco:

1. Warszawski stołeczny – 536 261 mln zł o 17,8 proc. niż przed rokiem
2. Śląskie – 371 166 mln zł wzrost o 18 proc.
3. Wielkopolskie – 300 216 mln zł wzrost o 15,5 proc.
4. Dolnośląskie – 263 119 mln zł wzrost o 18,2 proc.
5. Małopolskie – 246 895 mln zł wzrost o 14,4 proc.
6. Pomorskie – 191 386 mln zł wzrost o 21,3 proc.
7. Łódzkie – 181 851 mln zł wzrost o 13,9 proc.
8. Mazowiecki regionalny – 168 057 mln zł wzrost o 21,4 proc.
9. Kujawsko-pomorskie – 133 869 mln zł wzrost o 16,5 proc.
10. Podkarpackie – 114 747 mln zł wzrost o 13,1 proc.
11. Lubelskie – 112 047 mln zł wzrost o 14,9 proc.
12. Zachodniopomorskie – 109 303 mln zł wzrost o 13,2 proc.
13. Warmińsko-mazurskie – 77 218 mln zł wzrost o 14 proc.
14. Podlaskie – 68 542 mln zł wzrost o 17,4 proc.
15. Świętokrzyskie – 66 800 mln zł wzrost o 10,6 proc.
16. Lubuskie – 65 163 mln zł wzrost o 16,1 proc.
17. Opolskie – 60 854 mln zł wzrost o 12,7 proc.

Zachód bogatszy od wschodu. Warszawa bije konkurencję

Po przeliczeniu na jednego mieszkańca widać, że wschodnia część Polski ma znacznie gorsze wyniki niż pozostała część kraju. Kiepsko jest w województwach lubelskim, podkarpackim, a także warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. Średnia wartość PKB „na głowę” w 2022 roku wynosiła od 55,1 tys. zł na Podkarpaciu  (68 proc. średniej krajowej) do 164,8 tys. zł w regionie warszawskim stołecznym (203,2 proc. średniej krajowej). Różnica wynosi ponad 300 proc. PKB na jednego obywatela dla całej Polski to 81,1 tys. zł. Tylko pięć regionów osiągnęło wyższy wynik. Wszystkie pozostałe 12 regionów osiągnęło wynik gorszy od średniej, a całość zawyża warszawski stołeczny, który wypracowuje ponad 200 proc. średniej. Tak więc w przeliczeniu na jednego mieszkańca dane poszczególnych województw wyniki są takie:

1. Warszawski stołeczny – 164 776 zł (203,2 proc. średniej)
2. Dolnośląskie – 90 980 zł (112,2 proc.)
3. Wielkopolskie – 85 867 zł (105,9 proc.)
4. Śląskie – 85 131zł (105 pro.)
5. Pomorskie – 81 149 zł (100,1 proc.)
6. Łódzkie – 76 228 zł (94 proc.)
7. Mazowiecki regionalny – 74 460 zł (91,8 proc.)
8. Małopolskie – 72 004 zł (88,8 proc.)
9. Kujawsko-pomorskie – 66 547 zł (82,1 proc.)
10. Zachodniopomorskie – 66 443 zł (81,9 proc.)
11. Lubuskie – 66 313 zł (81,8 proc.)
12. Opolskie – 64 383 zł (79,4 proc.)
13. Podlaskie – 59 818 zł (73,8 proc.)
14. Świętokrzyskie – 56 507 zł (69,7 proc.)
15. Warmińsko-mazurskie – 56 368 zł (69,5 proc.)
16. Lubelskie – 55 182 zł (68 proc.)
17. Podkarpackie – 55 125 zł (68 proc.)

Tomasz Wypych

Fot. Warszawa. Źródło: Pixabay.com

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka