Pixabay.com
Pixabay.com

Polska szykuje się na wojnę atomową? W tym resorcie trwają prace

Redakcja Redakcja Bezpieczeństwo Narodowe Obserwuj temat Obserwuj notkę 66
Wojna w Ukrainie rozwija się w sposób, którego nie przewiedzieli analitycy. Rosja coraz bardziej częściej grozi Polsce. Czy nasz kraj przygotowuje się do atomowego ataku? Pewne prace dotyczące zagrożenia związanego z promieniowaniem trwają w resorcie zdrowia. Oficjalnie są one jednak prowadzane w związku z rozwojem energetyki jądrowej.

Resort zdrowia pracuje nad przepisami dot. preparatów z jodem

Ministerstwo Zdrowia przekazało projekt nowego rozporządzenia do konsultacji publicznych i uzgodnień. To przepisy sprawie preparatów ze stabilnym jodem, w jakie wyposaża się osoby z znajdujące się w strefie planowania wyprzedzających działań interwencyjnych. Oficjalne komunikaty podają, że ma związek z planowana budową w Polsce reaktora jądrowego.

W uzasadnieniu Ministerstwo Zdrowia podało, ze przedmiotem rozporządzenia jest określenie dawek preparatów ze stabilnym jodem, w jakie wyposaża się osoby z ogółu ludności znajdujące się w strefie planowania wyprzedzających działań interwencyjnych, zwanej dalej „strefą wewnętrzną”. Ma to na celu zapewnienia właściwej ochrony przed skutkami skażeń promieniotwórczych oraz określenie treści informacji, dotyczącej stosowania preparatów ze stabilnym jodem, którą dołącza się do opakowań tych preparatów.

Przepisy dotyczące wyposażenia ludności w strefie wewnętrznej w preparaty stabilnego jodu stanowią realizację zaleceń Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA).

Dokumentem referencyjnym dotyczącym profilaktyki jodowej po wypadkach jądrowych są wytyczne WHO  z 2017 roku. Rekomendowane w Polsce przez konsultantów krajowych w dziedzinie endokrynologii, w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej oraz w dziedzinie medycyny nuklearnej jest przyjęcie wytycznych WHO w zakresie schematu dawkowania jodku potasu, w ramach prowadzenia predystybucji preparatów stabilnego jodu w strefie wewnętrznej.


Znamy dawki preparatu, które powinny przyjąć osoby narażone

W ocenie skutków realizacji napisano, że w celu określenia dawek preparatów ze stabilnym jodem, w jakie wyposaża się osoby z ogółu ludności znajdujące się w strefie wewnętrznej, uwzględniono również rekomendacje WHO w zakresie ewentualnego powtórnego podania jodku potasu w przypadku długotrwałego narażenia.

Zgodnie z powyższym przyjęto, że osoby w wieku poniżej 3 lat wyposaża się w 2 dawki preparatu ze stabilnym jodem, z których każda wynosi 32 mg jodku potasu, osoby w wieku powyżej 3 lat do ukończenia 12 lat wyposaża się w 2 dawki preparatu ze stabilnym jodem, z których każda wynosi 65 mg jodku potasu, osoby w wieku powyżej 12 lat do ukończenia 60 lat wyposaża się w 2 dawki preparatu ze stabilnym jodem, z których każda wynosi 130 mg jodku potasu, osoby w wieku powyżej 60 lat wyposaża się w 1 dawkę preparatu ze stabilnym jodem, która wynosi 130 mg jodku potasu - brzmi Ocena Skutków Regulacji.

Ministerstwo proponuje też do informacji na opakowaniach dodać ostrzeżenie, że użycie produktu należy ograniczyć wyłącznie do sytuacji związanych ze zdarzeniem radiacyjnym i tylko na wezwanie organów odpowiedzialnych za postępowanie w takich sytuacjach.

Przypomnijmy, że  przypadku wystąpienia skażenia I-131 i potwierdzenia zagrożenia przez Państwową Agencję Atomistyki, wydziały bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego mają opracowane plany, w tym schematy dystrybucji tabletek jodku potasu. Decyzję o uruchomieniu jego zapasów z rządowych magazynów rezerw strategicznych podejmuje wojewoda. Wskazane są placówki medyczne, w tym apteki, które mają stanowić miejsce odbioru i dystrybucji tabletek jodku potasu. Należy je przyjąć wyłącznie w przypadku katastrof jądrowych po otrzymaniu odpowiednich komunikatów władz.

Polski rząd pracuję nad polityką bezpieczeństwa jądrowego

Rząd polski zauważa także potrzebę wzmocnienia działań dotyczących monitorowania zagrożenia. Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia strategii i polityki na rzecz bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Dokument zakłada rozwój systemów monitoringu radiacyjnego, wsparcie dla badań nad wpływem promieniowania jonizującego na zdrowie i środowisko, szkolenie kadr - w tym personelu medycznego oraz podnoszenie standardów bezpieczeństwa.

Tomasz Wypych

Fot. Bomba atomowa. Źródło: Pixabay.com


Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo