Lekarz stomatolog podczas zabiegu w gabinecie dentystycznym. Fot. PAP/Marcin Obara
Lekarz stomatolog podczas zabiegu w gabinecie dentystycznym. Fot. PAP/Marcin Obara

Przychodzi Polak do dentysty. Ale zdecydowanie za rzadko

Redakcja Redakcja Zdrowie Obserwuj temat Obserwuj notkę 13
Kilkanaście procent Polaków chodzi do dentysty raz na dwa lata albo rzadziej, kolejne dziesięć procent tylko wtedy, jak nie może wytrzymać z bólu, a blisko co dziesiąty nie chodzi w ogóle. Wysoka inflacja mogła wpłynąć na to, iż Polacy zaczęli rzadziej odwiedzać stomatologów.

Spora grupa Polaków zbyt rzadko pojawia się u dentysty

Dalsze dane zawarte w badaniu UCE RESEARCH i IMPLANT MEDICAL pokazują, że 30,3 proc. dorosłych Polaków co pół roku pojawia się na wizycie kontrolnej u stomatologa w celu weryfikacji stanu uzębienia. 26,7 proc. ankietowanych robi to raz w roku, 14,3 proc. – co dwa lata lub nawet rzadziej, a 11,3 proc. – raz na kwartał.

– Widzimy, że większość dorosłych Polaków, bo łącznie 68,3 proc., zdaje sobie sprawę z konieczności odbywania regularnych wizyt kontrolnych u stomatologa raz na pół roku, raz na rok czy co kwartał. Jednak nadal spora grupa rodaków nie przestrzega zalecanych terminów i pojawia się w gabinecie raz na dwa lata lub nawet jeszcze rzadziej. W konsekwencji może to prowadzić do opóźnionej diagnozy i konieczności leczenia poważnych chorób, wykraczających również poza jamę ustną – mówi dr Irena Przybylska, współautorka raportu.


Zaleca się, aby osoby dorosłe odwiedzały stomatologa co najmniej raz na pół roku

Zaleca się, aby osoby dorosłe odwiedzały stomatologa co najmniej raz na pół roku. Dla niektórych pacjentów, ze względu na specyficzne problemy stomatologiczne lub ryzyko rozwoju schorzeń, mogą być zalecane częstsze wizyty, np. co trzy lub cztery miesiące. Ostateczna częstotliwość wizyt powinna być ustalana indywidualnie przez stomatologa na podstawie stanu zdrowia jamy ustnej pacjenta oraz jego indywidulanych potrzeb profilaktycznych.

Badanie również wykazało, że 9,3 proc. dorosłych Polaków odwiedza gabinet stomatologiczny dopiero, gdy czuje uporczywy ból w jamie ustnej. 4,2 proc. respondentów nie korzysta w ogóle z takich wizyt, a 3,9 proc. nie pamięta, jak często ewentualnie to praktykuje. Łącznie 17,4 proc. ankietowanych unika wizyt kontrolnych lub nie pamięta o konieczności ich wykonania. Autorzy badania uważają, że może to być związane z brakiem świadomości na temat właściwej profilaktyki zdrowia jamy ustnej. Fakt, że niektórzy decydują się na wizytę kontrolną dopiero w momencie odczuwania uporczywego bólu, świadczy o potencjalnym bagatelizowaniu problemów zdrowotnych jamy ustnej i o braku regularnej opieki stomatologicznej. Z kolei postawy osób, które w ogóle nie chodzą do stomatologa albo nie pamiętają o tym, pokazują, że wciąż istnieje poważna potrzeba edukacji społeczeństwa na temat znaczenia profilaktyki stomatologicznej.


Kobiety częściej chodzą do dentysty

Zalecane co pół roku wizyty kontrolne u stomatologa częściej deklarują kobiety niż mężczyźni (33,6 proc. vs. 26,7 proc.). Ponadto dotyczy to głównie osób w wieku 75-80 lat (35,7%) oraz mieszkańców miast liczących od 100 tys. do 199 tys. ludności (34,7 proc.) oraz zarabiający 7000-8999 zł netto miesięcznie (38,2 proc.).

Autorzy badania uważają, że wiek, poziom dochodów i miejsce zamieszkania mają wpływ na decyzje dotyczące regularnych wizyt kontrolnych u stomatologa. Jednak kluczową rolę w ich kształtowaniu odgrywają czynniki, takie jak świadomość zdrowotna oraz dostępność usług medycznych. Także dania.

Wysoka inflacja a... sprawa uzębienia Polaków

Zdaniem analityków z UCE RESEARCH, wysoka inflacja mogła wpłynąć na to, że Polacy rzadziej zaczęli odwiedzać stomatologów. Wielu pacjentów wówczas mówiło, że musi oszczędzić, bo wszystko mocno zdrożało. I to było dość powszechne zachowanie. Oczywiście nie dotyczyło to sytuacji, w których występował silny ból. Osoby uzyskujące co miesiąc poniżej 1000 zł netto najczęściej odbywają wizytę kontrolną u stomatologa raz w roku – 33,3 proc.. Tak też jest wśród ankietowanych zarabiających 1000-2999 zł na rękę – 30,3 proc.. Inaczej wygląda sytuacja w pozostałych grupach. Osoby z dochodem rzędu 3000-4999 zł netto stawiają się na kontrolę raz na pół roku – 30,3 proc.. To też najczęściej dotyczy ankietowanych uzyskujących 5000-6999 zł – 33,6 proc., 7000-8999 zł – 38,2 proc., ponad 9000 zł – 37,5 proc., a także respondentów niepodających wysokości swoich zarobków – 37,3 proc.

Tomasz Wypych

Źródło zdjęcia: Lekarz stomatolog podczas zabiegu w gabinecie dentystycznym. Fot. PAP/Marcin Obara

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości