Blog
Newsroom Salon24
Salon24 news
Salon24 news wydarzenia, newsy, komentarze
88 obserwujących 5147 notek 11848093 odsłony
Salon24 news, 12 stycznia 2018 r.

Budżet na 2018 r. uchwalony. Premier: Po stronie podatkowej dokonujemy przełomu

1360 61 0 A A A
Premier Mateusz Morawiecki opuszcza salę obrad po głosowaniu ws. budżetu, fot. PAP/Marcin Obara
Premier Mateusz Morawiecki opuszcza salę obrad po głosowaniu ws. budżetu, fot. PAP/Marcin Obara

Sejm uchwalił budżet na 2018 r. z deficytem nieprzekraczającym 41,5 mld zł. - Kiedy realizacja budżetu jest lepsza, dzielimy się ze społeczeństwem nadwyżkami - przekonywał premier Mateusz Morawiecki.

Poprawki PiS i jedna ponadpartyjna

Za uchwaleniem budżetu z poprawkami głosowało 240 posłów, przeciw było 189, a dwóch wstrzymało się od głosu. Głosowanie ustawy budżetowej trwało z przerwą ok. 6,5 godziny.

Po głosowaniu premier Mateusz Morawiecki powiedział, że przyjęcie budżetu na 2018 rok oznacza łączne podniesienie wydatków sektora finansów publicznych "ponad 40 mld zł rok do roku".

Wśród wprowadzonych do ustawy poprawek znalazły się wyłącznie wnioski pozytywnie zaopiniowane w środę przez komisję finansów publicznych - było to kilkadziesiąt poprawek PiS złożonych w drugim czytaniu i jeden projekt ponadpartyjny.

Część poprawek PiS zakłada szereg inwestycji regionalnych dotyczących m.in. doinwestowania wskazanych we wnioskach jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych czy Policji, placówek służby zdrowia, żłobków, przedszkoli, instytucji naukowych czy administracji rządowej. Jako źródło ich finansowania wskazano rezerwę celową na finansowanie EXPO w Łodzi, którego jednak nie będzie w 2022 r.

Poparto także jedną poprawkę podpisaną przez posłów wszystkich klubów. Dotyczy ona przeznaczenia 1,2 mln zł na utworzenie nowej rezerwy związanej z powstaniem Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi.

https://twitter.com/KancelariaSejmu/status/951535211694604288


Mniej pieniędzy dla TK i KPRM

Przyjęto poprawkę przewidującą zmniejszenie wydatków bieżących Trybunału Konstytucyjnego o 2,5 mln zł. Z kwoty tej 200 tys. zł ma zostać przeznaczone na część budżetową związaną z uposażeniami sędziów w stanie spoczynku oraz uposażeniami rodzinnymi na sfinansowanie świadczenia związanego ze śmiercią sędziego TK. 2,3 mln zł zasili rezerwę celową "na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania oraz na zadania związane z poprawą finansów publicznych, w tym odbudową dochodów budżetu państwa".

Zgodnie z inną poprawką przyjętą przez Sejm, zmniejszony zostanie o 655 tys. zł budżet Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (w części dotyczącej wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń osobowych dla członków korpusu służby cywilnej), z przeznaczeniem tych pieniędzy na informatyzację naczelnych urzędów i centralnych organów administracji rządowej - rozwój i utrzymanie systemu "Informacja dla obywatela".


Według innej poprawki wydatki Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zmniejszą się o kolejne 188 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego. Chodzi o wydatki związane z realizacją zadań dotyczących archiwum zlikwidowanego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Jedna z przyjętych poprawek przesuwa w budżecie 4 mln zł, przeznaczając je (3,3 mln zł) na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej oraz zwiększenie wydatków Kancelarii Premiera - z przeznaczeniem na "rozszerzenie zadań wykonywanych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczących Funduszu Reprywatyzacji, koordynowania spraw związanych z tworzeniem zasad kształtowania środków na wynagrodzenia w sektorze finansów publicznych oraz kształtowania standardów zarządzania w sektorze finansów publicznych".

Na co pójdą pieniądze z EXPO

W kolejnej przyjętej poprawce posłowie PiS zaproponowali przesunięcie 24 mln zł w części budżetu poświęconej gospodarce wodnej. Pieniądze te mają być przeznaczone na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych dla rolnictwa. W znacznej części (16 mln zł) trafią do tzw. spółek wodnych.

Zdecydowano także o przesunięciu ponad 17,1 mln zł w budżecie więziennictwa, co ma pozwolić na zniwelowanie różnic w uposażeniach między Służbą Więzienną a innymi formacjami mundurowymi.

Z pieniędzy przeznaczonych na EXPO 2022 w Łodzi m.in. 5,7 mln zł trafi też na remonty niektórych zabytkowych kościołów. 7 mln zł z tego samego źródła zostanie, w myśl jednej z poprawek, przeznaczone na urzędy morskie, m.in. na wynagrodzenia, a 10 mln zł na zadania inwestycyjne realizowane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Środki niewykorzystane na EXPO w Łodzi trafią także na wydatki związane z "odbudową dochodów budżetu państwa", na działalność KPRM w zakresie "polityki społecznej, pomocy humanitarnej, podniesienia kompetencji analitycznych", na potrzeby Archiwum Akt Nowych, na wynagrodzenia służby cywilnej, potrzeby Kancelarii Senatu w związku ze współpracą z Polonią, na szereg celów lokalnych, a nawet na elektryczny autobus "naukobus", czyli minicentrum nauki dla niepełnosprawnych dzieci (na ten ostatni cel - 2 mln zł).

Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • Dziękujemy za zgłoszenie. Przy okazji odkryliśmy podszywanie się pod innych użytkowników s24.
  • To dane dla sprzedaży ogółem: a sprzedaż ogółem to suma sprzedaży egzemplarzowej wydań...
  • Sprawdziliśmy, kiedy pojawiło się więcej danych. Samolot wyglądał inaczej, był żółty -...

Tematy w dziale Polityka