Duża sieć hoteli gotowa na przyjęcie imigrantów. "Spać nie mogę przez to, co się dzieje"

Duża sieć hoteli gotowa na przyjęcie imigrantów. "Spać nie mogę przez to, co się dzieje"

Jedna z największych sieci hoteli w Polsce - Arche - jest gotowa przyjąć aż 100 rodzin imigrantów z pasa przygranicznego. - Nie zgadzam się na budowę muru, zasieków, poniżanie godności człowieka, skazywanie na jakąkolwiek formę cierpienia, dyskryminację i inwigilację - pisze właściciel firmy Władysław Grochowski w liście do polskich władz.