Blog
Grzegorz Niedźwiecki
lew1
lew1 socjolog
0 obserwujących 142 notki 97932 odsłony
lew1, 14 czerwca 2016 r.

Do rąk własnych Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro

365 0 0 A A A

Zawiadomienie o przestępstwie/wniosek

Nadużycia władzy, niedopełnienia obowiązków służbowych i poświadczenia nieprawdy przez Prokuratora Prokuratury Krajowej Ludmiłę Gaertig w piśmie PG IV KSK–142.2016 z dnia 09,06,2016 r.

 

Pani Prokurator Prokuratury Krajowej podpisała się pod informacją, „iż wobec wielokrotnego już wyjaśnienia baraku podstaw do zaskarżenia powyższego (II K 467/07 – przyp. wł.) orzeczenia w trybie kasacji, nadesłaną korespondencję, zgodnie z § 387 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2016 roku, poz. 508), pozostawiono bez biegu”. Fakt powielania szablonowych oszustw nie jest argumentem merytorycznym, stwierdzającym. Nie jest szczegółową, wyjaśniającą analizą konkretnego, precyzyjnego wniosku.

Proszę mi pokazać faktyczne ustalenia świadczące o zniesławieniu przeze mnie Firmy Motoryzacyjnej „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze artykułem „Nie kupujcie auta u Ligęzy” za pomocą strony internetowej http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/? Proszę dokonać analizy dowodu oskarżyciela prywatnego Mieczysława Ligęzy (k. 8 akt sprawy II K 467/07) jaki dołączył do aktu oskarżenia z dnia 18 czerwca (31 maja) 2007 r.? Proszę mi pokazać przepis pozwalający skazać bez faktu czynu zarzucanego i mnożyć na tej podstawie sankcje (stalinowskie egzekucje) do dziesięciu lat tortur, kilkudziesięciu tysięcy złotych strat, rozbicia więzi rodzinnych, wykluczenia społecznego i 180 dni internowania (I C 1062/08)?

Wyrok z dnia 6 maja 2008 roku zapadł z rażącym naruszeniem prawa, bo bez przyczyny, bez faktu czynu zarzucanego. Skala wyroku nie ma znaczenia (choć jest olbrzymia, patrz przyczyna – skutek), tylko zasadność, stalinowska etyka. Sąd orzeka w oparciu o trzy rzeczy: dowody, przepisy i sumienie. Wszystkiego niestety zabrakło.

Jeżeli nie stwierdzono, nie było czynu zarzucanego, orzekała osoba nieuprawniona, to wyrok skazujący jest niezasadny i w demokratycznym państwie prawa należy go skasować.

Jeżeli pani Ludmiła Gaertig jeszcze raz niemerytoryczną powiastką, bez argumentów jasnych, bez uzasadnienia i odniesienia się do sensu stricte, prawdy materialnej, dokona kopii decyzji Fajgi Mindla, to pozwę ją w procesie cywilnym o 500 tys. zł odszkodowania za naruszenie dóbr i szkody moralne oraz materialne.

Wnoszę o złożenie kasacji nadzwyczajnej od wyroku II K 467/07 Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze na podstawie art. 521 KPK w związku z art. 439 KPK i rażącymi naruszeniami prawa. Rok czasu tok postępowania prowadził asesor Jarosław Staszkiewicz nie mający uprawnień sędziowskich. Zachodziła okoliczność wyłączająca ściganie – brak faktycznych podstaw oskarżenia. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze nie ustosunkował się do wniosku oskarżonego in dubio pro reo – uniewinniana na podstawie art. 5 § 2 KPK i nie przeprowadził analizy dowodu oskarżyciela załączonego do aktu oskarżenia z dnia 18 czerwca (31 maja) 2007 r. Nie ma bardziej rażącego naruszenia prawa niż wydanie wyroku skazującego bez przyczyny, bez stwierdzenia faktu czynu zarzucanego i udowodnienia winy oskarżonemu. Pozbawiono mnie konstytucyjnego prawa do obrony na każdym etapie postępowania.

Trzeba wykazać zasadność skazania mnie z art. 212 § 2 k.k., a nie stosować prawo Hitlera. Funkcjonariusze organów państwa narazili mnie, całą moją rodzinę i państwo polskie na ogromne szkody i muszą je naprawić oraz ponieść tego konsekwencje.

Wnoszę o objęcie osobistą kontrolą i nadzorem tego postępowania przez Ministra Sprawiedliwość – Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro.

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/wymiar-niesprawiedliwosci/ + 2 załączniki

Jelenia Góra, 14 czerwca 2016 r.

Grzegorz Niedźwiecki, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19, Tel. 791830093,lew1@poczta.fm

Opublikowano: 14.06.2016 12:37.
Autor: lew1
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

prawdziwy lew

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Ostatnie komentarze

  • PiS o tym wie i to akceptuje
  • @Autor Należy wznowić postępowanie w sprawie skargi na przewlekłość postępowania I Co...
  • Zawiadomienie o przestępstwie Pani Klara Łukaszewska (i pan Robert Bednarczyk) jest...

Tematy w dziale Polityka