-ab- -ab-
1633
BLOG

Tusk - czy ten człowiek jest normalny?

-ab- -ab- Polityka Obserwuj notkę 12
„Maciek załatwił”

W środę Donald Tusk oznajmił na Twitterze:

Maciek załatwił!

Koniec obowiązkowych prac domowych.

Przy tej informacji zamieścił film, który przejdzie do historii absurdu. Na filmie widzimy Maćka zaproszonego do kancelarii Premiera, któremu Tusk dziekuje za tę cenną inicatywę i wręcza w nagrodę koszulkę z podpisem Lewandowskiego.

Film Tuska


Jak doszło do tej zmiany, tak istotnej dla edukacji?


Na jednym z przedwyborczych wieców KO Maciek z Włocławka zgłosił postulat:

"Mam na imię Maciek i chodzę do szkoły na Zawiślu. I to jest problem ogólnie polskich szkół, że są łamane prawa dziecka. Na przykład prawo do odpoczynku, zadawanie na weekend, sprawdziany na poniedziałek i zadawanie tak dużo, żebyśmy nie mieli czasu na odpoczynek" 

Trzy tygodnie później brak prac domowych w podstawówkach stał się postulatem KO.


Co na to fachowcy

"Z sondy przeprowadzonej przez Sieć Organizacji Społecznych SOS dla Edukacj wynika, że 82 proc. nauczycieli uważa, że prace domowe są potrzebne (w tym 54 proc. uważa, że są zdecydowanie potrzebne, a 29 proc. że są raczej potrzebne). Odmiennego zdania jest 12 proc. nauczycieli (w tym 8 proc. uważa, że prace domowe są raczej niepotrzebne, a 5 proc, że zdecydowanie niepotrzebne). 5 proc. nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. 

Gdyby taka sondę przeprowadzić wsród rodziców można sie spodziewać co najmniej podobnych wyników.

Marek Pleśniar, dyrektor biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty . "Uważam, że w przypadku dzieci, które mają kapitał społeczny i kulturowy, to nic nie zmieni, rodzice nadal pomagać im będą w nauce, zaszkodzi tym dzieciom, które takich zasobów nie mają - jest spore ryzyko, że te nie będą robić nic". 

Według publikacji Fundacji Naukowej Evidence Institute oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego "Zadawać czy nie? Prace domowe w świetle badań" w 2012 r. polscy uczniowie spędzali około 7 godzin tygodniowo rozwiązując zadania domowe. Analiza objęła 15-latków, ponieważ dane pochodziły z PISA (Programme for International Student Assessment) - międzynarodowego badania prowadzonego pod egidą OECD. Średnia dla uczniów ze wszystkich krajów OECD wynosiła około 5 godzin. Najmniej nad pracami domowymi spędzały fińskie nastolatki (niecałe 3 godziny tygodniowo), najwięcej włoskie (niemal 9 godzin).
wniosek z raportu Fundacji Naukowej Evidence Institute oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego. Otóż okazuje się, że w gimnazjach, gdzie uczniowie odrabiali prace domowe średnio przez 3 godziny dłużej tygodniowo, uzyskali w teście PISA wyniki o 42 pkt wyższe, co odpowiada mniej więcej rokowi nauki. "


zródło
https://www.money.pl/gospodarka/prace-domowe-do-kosza-badania-jasno-pokazuja-ich-wplyw-na-dzieci-opinia-6988869278309312a.html

Jakie konsekwencje?

Powyżej wymieniono konsekwencje zwiazane z jakoscią kształcenia, wniosek przedstawiony na bazie testów PISA ewidentnie wskazuje na obniżenie poziomu wynikajace z mniejszej ilości prac domowych.
Prace domowe  ciągną w górę tych, którzy z jakichś powodów mają gorsze wyniki - czy to z powodu słabszych zdolnosci, czy z powodów środowiskowych.
Warto jednak zwrócić uwagę, że badaniami objęto kraje, w których prace domowe były zadawane i uczniowie je odbrabiali w najmniejszym zakresie w Finlandii 3 godziny w najwiekszym wwe Włoszech 9 godzin.

W Polsce prac domowych nie bedzie.


Co jeśli w Polsce tych prac nie będzie?

Oprócz poziomu kształcenia jest jeszcze dodatkowy wymiar tej reformy. Prace domowe to skuteczna i praktyczna formuła nauki organizacji pracy, dodatkowo uczaca dyscypliny.
Te cechy są istotne w dorosłym życiu, umiejętność zdążenia z realizacją projektu na czas jest jedną z podstawowych cech w biznesie, czy innych rodzajach prac.

Nie bez znaczenia jest, na co zostanie wykorzystane te średnio 7 godzin poświecone do tej pory na poprawę jakości kształcenia i planowanie czasu realizacji różnych zadań - należy się spodziewać, że w wiekszości będzie to niestety czas stracony.

Nowacka dostała według ocen PISA jeden z najlepszych systemów edukacyjnych w Europie, co z niego zrobi?  


"We wszystkich trzech obszarach objętych międzynarodowym badaniem PISA 2022 wyniki polskich piętnastolatków są powyżej średniej dla krajów OECD oraz powyżej średniej uzyskanej przez uczniów z UE.

W najnowszej edycji badania PISA średni wynik polskich uczniów w zakresie umiejętności matematycznych wyniósł 489 punktów. Wśród krajów Unii Europejskiej jedynie uczniowie estońscy osiągnęli lepszy wynik. Wynik polskich uczniów jest zbliżony do wyników 11 innych krajów – Holandii, Irlandii, Belgii, Danii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Australii, Czech, Słowenii, Finlandii i Łotwy (różnice między tymi krajami są nieistotne statystycznie).

Najlepsze wyniki w zakresie matematyki osiągnęli uczniowie z Azji: Singapuru, Makao, Tajwanu i Hongkongu. Najwyższe miejsca wśród krajów OECD zajmują Japonia, Korea Południowa i Estonia. Średnia krajów OECD to 472 punkty. Najlepszy średni wynik uczniów z Singapuru to 575 punktów.


Średni wynik polskich uczniów w dziedzinie rozumienia czytanego tekstu wyniósł 489 punktów. W Unii Europejskiej lepsze wyniki od polskich uczniów uzyskali uczniowie z Irlandii i Estonii. Wynik Polski jest zbliżony do wyników 7 innych krajów: Wielkiej Brytanii, Finlandii, Danii, Czech, Słowacji, Szwajcarii i Włoch i jest jednym z najwyższych wśród krajów Unii Europejskiej (różnice między tymi krajami były nieistotne statystycznie).

Najwyższe wyniki w badaniu PISA 2022 osiągnęli uczniowie z Singapuru, Irlandii, Japonii, Korei Południowej, Tajwanu, Estonii, Makao, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Hongkongu i Australii. Średnia krajów OECD to 476 punktów. Najlepszy wynik na świecie uzyskali uczniowie z Singapuru - to 543 punkty.


W zakresie rozumowania w naukach przyrodniczych polscy uczniowie uzyskali średni wynik 499 punktów. Wynik Polski jest zbliżony do wyników piętnastolatków z Nowej Zelandii, Irlandii, Szwajcarii, Słowenii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Czech, Łotwy, Danii, Szwecji i Niemiec. Wśród krajów Unii Europejskiej lepsze wyniki od polskich uczniów uzyskali jedynie uczniowie z Estonii i Finlandii." 

PISA (Programme for International Student Assessment) – międzynarodowe badanie koordynowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Jego celem jest uzyskanie porównywalnych danych o umiejętnościach uczniów, którzy ukończyli 15. rok życia w celu poprawy jakości nauczania i organizacji systemów edukacyjnych.

źródło

https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/badanie-pisa-2022-umiejetnosci-polskich-uczniow-powyzej-sredniej-oecd-i-ue-ale

Wniosek

Sposób wprowadzania tej zmiany, wobec jasnej opinii ekspertów, nauczycieli i rodziców budzi zdumienie i pytanie o cele.
Pytanie jest o tyle ważne, że dotyczy wszystkich Polaków i ich perspektyw w świecie, w którym wykształcenie decyduje o wszystkim.
Czy rzeczywiście można oddać los młodych Polaków w ręce ekipy Tuiska?
Czy ten Tusk jest na pewno normalny?

-ab-
O mnie -ab-

Uważaj na myśli, bo przemienią się w słowa. Uważaj na słowa, bo zmienią się w czyny. Uważaj na czyny, bo staną się nawykami. Uważaj na nawyki, bo staną się charakterem. Charakter będzie twoim przeznaczeniem. Stajemy się tym, co myślimy. Margaret Thatcher

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka