Albatros ... z lotu ptaka
Droga do Prawdy nie zawsze jest kręta.
69 obserwujących
1465 notek
1266k odsłon
732 odsłony

Kiedy Żydzi pogodzą się z własną historią ?

Wykop Skomentuj3

KULTURA I HISTORIA

http://www.holocaustresearchproject.org/

image

http://solidarni2010.pl/17318-ewa-kurek-trudne-sasiedztwo-polacy-i-zydzi-ok1000-1945-cz-35.html

image

Dedykacja z serca

Powiedziano kiedyś, że nie pamiętanie o Holokauście oznacza stanięcie po stronie katów przeciwko ofiarom; nie pamiętać, oznacza drugi raz zabić ofiary; nie zapominać oznacza stać się wspólnikiem wroga. Z drugiej strony pamiętanie oznacza współczucie dla ofiar wszystkich prześladowań.

Uroczyście upamiętniając tragedię Holokaustu, będziemy pamiętać o historii, nigdy nie zapomnieć o przeszłości, pielęgnować całe życie i tworzyć lepszą przyszłość.

Miliony dusz zaginęły w latach nazistowskiej tyranii, a ich odejście uczyniło świat biedniejszym miejscem.

Wielu mówi „Nigdy więcej”, jednocześnie odrywając się od pamięci głodujących, chorych i umarłych. Te czarno-białe obrazy, które sprawiły, że wszystko wydaje się tak odległe, prawie surrealistyczne i sugeruje raczej fantazję niż surową rzeczywistość. Niektórzy nawet kwestionowali, czy coś takiego w ogóle się wydarzyło.

Ale Holokaust się wydarzył i jest to jedna rzeczywistość, której nie można zaprzeczyć.

Staramy się doprowadzić tę rzeczywistość do czołowych umysłów wszystkich, którzy szukają prawdy. Oni też mogą upamiętnić ofiary. Oni też mogą nauczyć się rozpoznawać tyranię. Więc i oni mogą zbudować przyszłość, w której takie okrucieństwa nie są codziennymi zdarzeniami, ale istnieją tylko jako historyczny zapis na takich stronach jak ten. - SERCE

 

„W polityce nie ma absolutnie nic nowego. Ponownie z niecierpliwości czuję, że zaczynam popadać w melancholię… Naprawdę nie ma dla nas wyjścia”. -Dawid Sierakowiak

[Zmarł, łódzkie getto 8 sierpnia 1943 r.] - Miał 19 lat.


ang.

A Dedication From The H.E.A.R.T

image

It was once said that not remembering the Holocaust means to side with the executioners against its victims; not to remember means to kill the victims a second time; not to remember means to become an accomplice of the enemy. On the other hand, to remember means to feel compassion for the victims of all persecutions.

By solemnly commemorating the tragedy of the Holocaust, we will keep history in mind, never forget the past, cherish all lives, and create a better future.

Millions of souls were lost during the years of Nazi tyranny, and their passing has made the world a poorer place.

Many say "Never Again" while shrugging off the memory of the starving, the sick, and the dead. Those images in black and white that have somehow made it all seem so distant, almost surreal, and suggestive of some fantasy rather than harsh reality. Some have even questioned if any of it ever even happened at all.

But the Holocaust did happen, and this is one reality that cannot be denied.

We seek to bring that reality to the forefront of the minds of all who seek the truth. So they too can commemorate the victims. So they too can learn to recognize tyranny. So they too can build a future where such atrocities are not everyday occurrences, but exist only as a historical record on sites like this one. - H.E.A.R.T

"In politics there's absolutely nothing new. Again, out of impatience I feel myself beginning to fall into melancholy... There is really no way out of this for us." -Dawid Sierakowiak

[Died, Lodz Ghetto August 8th, 1943] -He was 19 years old.


Ewa Kurek TRUDNE SĄSIEDZTWO: POLACY I ŻYDZI ok.1000-1945 cz. 35

data:30 grudnia 2013 Redaktor: AlicjaS

[...] rolę katów wobec polskich Żydów odegrali w czasie ostatniej wojny nie tylko Niemcy, ale także wszyscy Żydzi, którzy z jakichkolwiek pobudek uczestniczyli w którymkolwiek z etapów zagłady własnego narodu lub poprzez służbę w niemieckich formacjach wojskowych wspierali ludobójstwo hitlerowskich Niemiec.

fot. Lord Vader

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4

Część 5

Część 6

Część 7

Część 8

Część 9

Część 10

Część 11

Część 12

Część 13

Część 14

Część 15

Część 16

Część 17

Część 18

Cześć 19

Część 20

Część 21

Część 22

Część 23

Część 24

Część 25

Część 26

Część 27

Część 28

Część 29

Część 30

Część 31

Część 32

Część 33

Część 34

Ze względu na przedstawione wyżej dowody udziału żydowskich katów w zagładzie narodu żydowskiego, schematyczne myślenie o zagładzie Żydów w Polsce, jako o relacjach katów-Niemców i ofiar-Żydów, nie przystaje do historycznej rzeczywistości. O ile bowiem pojęcia kat-ofiara wyczerpują zagadnienie w wypadku innych narodów nowożytnej Europy, także narodów poddanych planowemu ludobójstwu przez hitlerowskie Niemcy (m.in. Polaków i Cyganów), o tyle w wypadku narodu żydowskiego stanowią źródło historycznych nieporozumień i zwyczajnych kłamstw. Do podobnych wniosków doszedł amerykański historyk Bryan Mark Rigg, który o 150.000 żydowskich żołnierzy Hitlera napisał[1], iż ludzie ci: Walczyli za system, który nie tylko odebrał im prawa człowieka, ale do tego przeważnie mordował ich krewnych.[2]

Wykop Skomentuj3
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Kultura