Albatros ... z lotu ptaka
Droga do Prawdy nie zawsze jest kręta.
70 obserwujących
1482 notki
1278k odsłon
158 odsłon

Grzech zaniechania ?

Wykop Skomentuj

W 2003 roku rosyjski naukowiec pulmonolog pisze także w prasie popularyzującej zdrowy styl życia o grożącej nam ludzkości pandemii wirusa atakującego płuca.

Artykuł ukazał się po śmierci lekarza z Włoch dr Carlo URBANI z WHO:

https://www.who.int/csr/sars/urbani/en/

Dr. Carlo Urbani of the World Health Organization dies of SARS

29 March 2003

Dr. Carlo Urbani, an expert on communicable diseases, died today of SARS. Dr. Urbani, worked in public health programs in Cambodia, Laos and Viet Nam. He was based in Hanoi, Viet Nam. Dr. Urbani was 46.

Dr. Urbani was the first WHO officer to identify the outbreak of this new disease, in an American businessman who had been admitted to a hospital in Hanoi. Because of his early detection of the disease, global surveillance was heightened and many new cases have been identified and isolated before they infected hospital staff. In Hanoi, the SARS outbreak appears to be coming under control.

“Carlo was a wonderful human being and we are all devastated,” said Pascale Brudon, the World Health Representative in Viet Nam. “He was very much a doctor, his first goal was to help people. Carlo was the one who very quickly saw that this was something very strange. When people became very concerned in the hospital, he was there everyday, collecting samples, talking to the staff and strengthening infection control procedures.”

Dr. Urbani was married and the father of three children.

Dr. Urbani received his medical degree from the University of Ancona, Italy, and did post-graduate work in malaria and medical parasitology. He was an expert in the parasitic diseases of schoolchildren. He was also a president of Médecins Sans Frontières-Italy.

“Carlo Urbani’s death saddens us all deeply at WHO,” said Dr. Gro Harlem Brundtland, WHO’s Director-General. “His life reminds us again of our true work in public health. Today, we should all pause for a moment and remember the life of this outstanding physician.”

wolne tłumaczenie:

Dr Carlo Urbani ze Światowej Organizacji Zdrowia umiera na SARS

29 marca 2003 r

Dr Carlo Urbani, ekspert od chorób zakaźnych, zmarł dzisiaj na SARS. Dr Urbani pracował w programach zdrowia publicznego w Kambodży, Laosie i Wietnamie. Mieszkał w Hanoi w Wietnamie. Dr Urbani miał 46 lat.

Dr Urbani był pierwszym oficerem WHO, który zidentyfikował wybuch tej nowej choroby, u amerykańskiego biznesmena, który został przyjęty do szpitala w Hanoi. Ze względu na jego wczesne wykrycie choroby globalny nadzór został zwiększony, a wiele nowych przypadków zidentyfikowano i wyizolowano przed zainfekowaniem personelu szpitala. W Hanoi wybuch SARS wydaje się być pod kontrolą.

„Carlo był cudowną istotą ludzką i wszyscy jesteśmy zdruzgotani” - powiedziała Pascale Brudon, Przedstawiciel Światowego Zdrowia w Wietnamie. „Był bardzo lekarzem, jego pierwszym celem była pomoc ludziom. Carlo bardzo szybko zauważył, że to było coś bardzo dziwnego. Kiedy ludzie bardzo się martwili w szpitalu, był tam codziennie, zbierając próbki, rozmawiając z personelem i wzmacniając procedury kontroli zakażeń. ”

Dr Urbani był żonaty i był ojcem trójki dzieci.

Dr Urbani uzyskał stopień naukowy na uniwersytecie w Ankonie we Włoszech i podyplomową pracę w dziedzinie malarii i parazytologii medycznej. Był ekspertem od pasożytniczych chorób dzieci w wieku szkolnym. Był także prezesem Médecins Sans Frontières-Włochy.

„Śmierć Carlo Urbaniego bardzo nas zasmuca w WHO” - powiedział dr Gro Harlem Brundtland, dyrektor generalny WHO. „Jego życie ponownie przypomina nam naszą prawdziwą pracę w dziedzinie zdrowia publicznego. Dzisiaj wszyscy powinniśmy zatrzymać się na chwilę i pamiętać o życiu tego wybitnego lekarza. ”

image

http://www.misyononline.com/blog/


Dr Carlo Urbani z żoną Giulianą i ich dziećmi, Maddalena, Luca i Tommaso [ Źródło ]

„Wybieram. Bądź czysty! Niedzielne refleksje, 6. niedziela zwykła, rok B

7 lutego 2018 r autor: ojciec Sean Coyle

Chrystus jako Zbawiciel , El Greco [ Web Gallery of Art ]

Czytania (New American Bible: Philippines, USA )

Odczyty (Biblia w Jerozolimie: Australia, Anglia i Walia, Indie [opcjonalnie], Irlandia, Nowa Zelandia, Pakistan, Szkocja, Republika Południowej Afryki )

Ewangelia Marka 1: 40-45 (Nowa poprawiona wersja standardowa, Anglicised Catholic Edition)

Trędowaty przyszedł do Jezusa, błagając go, i klęcząc powiedział do niego: „Jeśli wybierzesz, możesz mnie oczyścić”. Poruszony litością Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział mu: „Wybieram. Bądź czysty! Natychmiast opuścił go trąd i został oczyszczony. Po surowym ostrzeżeniu od razu go odesłał, mówiąc mu: „Zobacz, że nikomu nic nie mówisz; ale idźcie, pokażcie się kapłanowi i ofiarujcie swojemu oczyszczeniu, co przykazał Mojżesz, jako świadectwo dla nich. Wyszedł jednak i zaczął głosić to swobodnie, i głosił to, aby Jezus nie mógł już otwarcie wchodzić do miasta, lecz pozostał na wsi; i ludzie przychodzili do niego z każdego kwartału.

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale