Blog
Percepcja bez emocji
an24
an24 wnioski analizy politologia
17 obserwujących 67 notek 114008 odsłon
an24, 28 czerwca 2017 r.

Prezydent Donald Trump przylatuje zwrócić Polsce Bramę Smoleńską?

4867 26 0 A A A

Prezydent Litwy Dalii Grybauskaite miała stwierdzić, że Białoruś jest zagrożeniem dla Litwy i Polski. Państwo należące do strefy Euro, budujące swoją tożsamość w kontrze do Polaków mieszkających u siebie (na Wileńszczyźnie), które w marcu 1946 roku odmówiła ustami Antonusa Snieczkusa przyłączenia do Litewskiej SRR części północno-wschodnich Prus (obecny obwód Kaliningradzki). Marksowi i Engelsowi w wydaniu PRL-u, tak dobrej propozycji nie złożono, mimo, że już w czerwcu 1945 roku batalion 14 Dywizji Piechoty wsparł powstawanie administracji w Królewcu wyznaczonej przez towarzyszy z Warszawy. Przywódca Państwa Litewskiego, które jak diabeł święconej wody nie chce bliższych związków z Rzeczpospolitą Polską, mimo wspólnego dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wybiera patronat Kantyzmu (przyjęcie Euro), a teraz mówi, że Białoruś (klucz do kontroli Bramy Smoleńskiej) jest zagrożeniem dla Polski.

Podobnie należy traktować wszystkie głosy w Polsce nawołujące do zaostrzenia relacji z Białorusią. Wewnętrzne z tzw. autorytetów i mediów. Zewnętrzne – sojuszników z NATO (w tym samego Imperium Locke w wydaniu republikanizmu amerykańskiego), UE.

Dziwnym zbiegiem okoliczności wypowiedź pani Prezydent Litwy, zbiegła się ze słowami wypowiedzianymi przez Manfreda Webera, przewodniczącego frakcji Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w wywiadzie dla „Die Welt” twierdzi, że Polska i Czechy muszą przyjąć Euro. Przyjęcie przez Polskę Euro, oznacza, że towary jadące lądem w ramach NJS do Berlina i strefy Euro, nie będą rozliczane w Złotych, a Euro - co oznacza, że Kant wypełniony Lutrem będzie miał nad tym kontrolę i profity.  

Musimy sobie odpowiedzieć dlaczego naszym sojusznikom, a więc temu Locke w wydaniu Imperium Brytyjskiego (od czasu gdy Muscovy Company w roku 1555 staje się protektoratem królewskim i otrzymuje wyłączność na handel z Rosją) i republikanizmu amerykańskiego, tak bardzo zależy, aby Bramę Smoleńską kontrolowało samodzierżawie wypełnione prawosławiem z Marksem i Engelsem na piersi (wcześniej oczywiście od I wojny światowej Marks i Engels w postaci ZSRR). Dlaczego dla tego Locke, Kantyzmu nie do zniesienia jest sytuacja w której republikanizm wypełniony personalizmem w postaci Rzeczypospolitej Obojga Narodów kontroluje Bramę Smoleńską. Kraj katolicki, dostatni w wszelkie dobra i bogactwa, o formie organizacji państwa w aspekcie politycznym, gospodarczym i społecznym, jakim Oni swego czasu marzyli – korytarz ok. 80 km szerokości umożliwiający ominięcie naturalnych przeszkód w postaci dużych rzek (Dniepr, Dźwina) oraz mokradeł i rozlewisk (np. Polesia).

Że kontrola Bramy Smoleńskiej przez Goślickiego jest dla samodzierżawia wypełnionego prawosławiem z Marksem i Engelsem na piersi trudna do przełknięcia, nie dziwi.

Brama Smoleńska znajduje się na linii głównego wododziału pomiędzy zlewiskami Morza Bałtyckiego i Czarnego. Stanowi odcinek łączący wyżyny tworzące ten wododział - Grzędę Białoruską i Grzędę Smoleńsko-Moskiewską.

Ekspansja Księstwa Moskiewskiego na zachód została zahamowana, gdy Litwini przejęli Bramę Smoleńską jeszcze przed 1326 rokiem. Kontrola tego obszaru umożliwiła im skuteczną rywalizację o podporządkowanie księstw ruskich w XIV wieku oraz dawała szansę na podbój Moskwy, którą dwukrotnie oblegali.

Na obszarze Bramy Smoleńskiej rozegrało się wiele starć pomiędzy I RP a Księstwem Moskiewksim (później Rosją): bitwa pod Orszą (1508 i 1514), oblężenie Smoleńska (1514) oraz 1609-11 (kiedy to 13 czerwca brama smoleńska wraca do Polski, a Król Polski Zygmunt III Waza nadał 6 listopada 1611 roku Smoleńskowi prawo magdeburskie, erygował katolickie biskupstwo smoleńskie i pozostaje brama pod kontrolą do I rozbioru). Jest to też tzw. wojna smoleńska z lat 1632–1634 i dwuletnia blokada Smoleńska przez Rosję.

Warto docenić intelekt Króla Zygmunta III, także Króla Stefana Batorego, którzy wiedzieli do czego potrzebna jest Brama Smoleńska państwu polskiemu. Wiedzą to też środowiska Gazety Wyborczej i jej bliskie. Nawet to akceptują i się z tym intelektem utożsamiają, co widzimy w postaci Fundacji Batorego a nie np. Fundacji Jagiellonów. Taki paradoks. Także przeniesienie stolicy państwa z Krakowa do Warszawy – czyż taką decyzję strategiczną nie podjęto po to, aby było lepsze wyjście na Bramę Brzeską.

Podczas wojny polsko-bolszewickiej, w końcu 1919 front wschodni na całej swej długości przebiegał: Uszyca (lewy dopływ Dniestru) – Płoskirów – Słucz (prawy dopływ Prypeci) – Uborć (prawy dopływ Prypeci) – Ptycz (lewy dopływ Prypeci), a dalej na północ przez Bobrujsk, wzdłuż Berezyny, a następnie przez Lepel i Połock do Dyneburga.  Polskie wojska na początku lipca 1920 cofnęły się ok. 250–350 km na zachód, utrzymując front na wysokości Równe – Tarnopol.

Opublikowano: 28.06.2017 11:12. Ostatnia aktualizacja: 28.06.2017 11:28.
Autor: an24
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • W wyborach lokalnych ludzie głosują za pracą (obroną lub zajęciem), interesami lokalnymi...
  • Obecnie mamy 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatów. Nie ma sensu utrzymywać ok....
  • Jest oczywistą-oczywistością iż PAD to Mąż Stanu z dużymi szansami na zostanie politykiem...

Tematy w dziale Polityka