Układ otwarty
Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie, żyj tak jakbyś miał umrzeć jutro" Życie jest religią.
197 obserwujących
1503 notki
3561k odsłon
  2299   11

Wśród tajemnic światła - Pamięci Eine

W moich dwóch ostatnich notkach pisałem m.in. o tensorze pola elektromagnetycznego. Fascynował się tym  znany wszystkim bloger Eine. Wymienię tylko notki

"Siły i prominiowanie", a tam m.in.


"Jeśli jakiekolwiek pole nie posiada własności identycznych z głównymi ,uniwersalnymi [więc –formalnymi, matematycznymi] własnościami charakterystycznymi dla pola ExB ,to nie może być uznane za realne pole fizyczne."

"Wsród tajmenic światłą", a tam m.in.

"W 1955 F.Fedorow pokazał matematycznie [2] , że z pewnych rozwiązań równań J.C.Maxwella wynika , iż przy propagacji fal elektromagnetycznych z jednego ośrodka do drugiego, na granicy rozdzielającej je , zawsze muszą się pojawić w drugim ośrodku, osobliwe fale ExB bardzo szybko gasnące, zanikające[ czyli nie sinusoidalne] i to one są odpowiedzialne za owe zagadkowe boczne przesunięcie promieni padającego i załamanego/odbitego."

"Na progu tajemnic światła", a tam m.in.

"Badania eksperymentalne, o których piszę, są odpowiedzią na prace teoretyczne wcześniej podjęte, nad równaniami J.C.Maxwella ,tzw.zerowymi dla próżni.Istnieją ich rozwiązania przedstawiające  niezwykle egzotyczne linie pola,  splątane ze sobą,tworzące sploty i wiry ,przecinające (lub leżące na nich)równie osobliwe powierzchnie, jak np. powierzchnie torroidalne."

"Wśród tajemnic światła(3).Fala prawdopodobieństwa fotonu?", a tam m.in.:

"Ażeby zrozumieć tajemniczą naturę fotonu, należy poznać i zrozumieć korelację pomiędzy falą elektromagnetyczną ExH, której lokalnym wzbudzeniem jest foton ,a jego funkcją falową ψ(x,t) ( czytaj:"psi" od x,t). Przypomnijmy sobie pojęcie natężenia fali elektromagnetycznej: jest ono proporcjonalne do kwadratu amplitudy fali .

Z drugiej strony, im więcej fotonów, tym większe natężenie fali ExB ,gdyż każdy foton reprezentuje pewną ilość energii pola ExB. Równocześnie, tam gdzie dużo fotonów,tam duże prawdopodobieństwo ich znalezienia ,czyli duża wartość kwadratu modułu amplitudy funkcji falowej"psi" fotonu.

Zapamiętajmy tę równoległość logiczną:natężenie fali ExB jest proporcjonalne do kwadratu jej amplitudy(w rozważanym elemencie objętości przestrzeni),oraz prawdopodobieństwo znalezienia fotonu w danej objętości jest proporcjonalne do kwadratu amplitudy funkcji falowej"psi"."

Wystarczy wrzucić do wyszukiwarki: salon24 Eine ExB i pojawi się całe mnóstwo nadzwyczaj ciekawych stron do wchłaniania.

Wydał ostatnio książkę "W fizyce i gdzie indziej" poświęconą tematom omawianym na blogu:

image

Z okładki:

imageMieczysław Sawicki
Emerytowany, samodzielny pracownik naukowo -
badawczy.
Fizyk - specjalizujący się w relatywistycznej teorii
pól sprzężonych w ośrodkach ciągłych oraz dydaktyk
fizyki - autor metodologicznych podstaw nauczania
fizyki, określenia dydaktyki fizyki jako dyscypliny
naukowej, wykładów monograficznych dydaktyki
fizyki i serii podręczników fizyki z różnych poziomów
kształcenia.


Ważniejsze prace autora:
z zakresu fizyki:
1. Promieniowanie hamowania relatywistycznych elektronów
w kosmicznych polach magnetycznych (1958)
2. Propagacja nieliniowych zaburzeń elektro-magneto-mechanicznych
w płynach (1959)
3. Dynamika relatywistycznych pól sprzężonych o ekstremalnych
energiach w gazach (1960)
4. Struktura frontu fali hiper-uderzeniowej w plazmie w obecności
silnego pola magnetycznego (1961)
5. Wydajność reakcji termojądrowej inicjowanej akcją laserową (1962)
6. Termodynamika relatywistycznych fal uderzeniowych w ujęciu geometrii
konforemnej (1965)
z zakresu dydaktyki fizyki:
1. Struktury logiczne w nauczaniu fizyki (1968)
2. Zasady i metody nauczania fizyki (1973)
3. Wykłady z dydaktyki fizyki (1976)
4. Jak uczyć fizyki w gimnazjum (1999)
5. Fizyka - vademecum gimnazjalisty (2002)
6. Fizyka - poradnik licealisty (2007)
7. Fizyka teoretyczna klasyczna ośrodka ciągłego
- poradnik dla studentów (2009)
z zakresu teorii kształcenia:
1. Metodologiczne podstawy nauczania przyrodoznawstwa (1991)
2. Dziecko jest osobą (1995)
3. Hermeneutyka pedagogiczna (1996)
4. Rozważania o szkole (2005)
5. Amtropologia filozoficzna, jako podstawa teorii kształcenia (2014)

ISBN 978-83-955016-6-1

Patrz "Książka nie tylko o fizyce - SP Józefów " - tam bliższe dane.

image

Prof. Mieczysław Sawicki , "Eine" (z uprzejmości jednego z wychowanków profesora, Pawła Byry).

Pan Paweł Byra pisze mi jeszcze tak:

Nakład (książki) był niewielki - 200 egzemplarzy. Głównie rozesłałem do absolwentów, bibliotek, kilka egzemplarzy do dziennikarzy. Zostało mi jeszcze 20.
Znalazłem w plikach jeszcze jedno zdjęcie naszej szkolnej kadry. Pan Sawicki pierwszy z lewej. Był szczupły, zawsze nosił okulary, głos miał bardzo wyraźny i ciepły. Jak wkładał to często się uśmiechał i stosował dużo porównań. Opowiadał mi starszy kolega o jego lekcji. Nie było jeszcze w Józefowie elektryczności. Zdjął ramę okienną, nalał na szyby wodę, zasłonił okna, zapalił lampę naftową i podstawił pod tę ramę. A na suficie uczniowie zobaczyli na czym polega interferencja fal.

image

Od dwóch dni bloger Eine obcuje ze światłem bezpośrednio.

image

Świeć Panie nad jego duszą.


Lubię to! Skomentuj64 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie