Blog
Armia Obywatelska
Cezary Pietrasik
2 obserwujących 9 notek 7116 odsłon
Cezary Pietrasik, 17 lutego 2017 r.

Jak znaleźć miliard złotych na zbudowanie Armii Obywatelskiej?

553 9 0 A A A

Finansowanie Programu Armia Obywatelska będzie odbywało się w sposób, który nie spowoduje dodatkowego obciążenia budżetu. Łączny roczny koszt programu szacowany jest na około miliard złotych. Kwota ta umożliwi wyszkolenie ok. 70 tys. ochotników rocznie. W pierwszych latach na tę wartość składać się będzie ok. 60 tys. ochotników po szkole średniej i 10 tys. myśliwych. 

Jednorazowy koszt uruchomienia programu to około 3 mld złotych. Jest to kwota niezbędna do zorganizowania infrastruktury szkoleniowej (modernizacja i adaptacja ośrodków szkoleniowych oraz koszar), ale przede wszystkim do stworzenia sieci magazynów z bronią i wyposażenia ich w karabiny szturmowe i amunicję, co będzie kosztowało ok. 2 mld złotych.

Ogłoszony przez rząd ambitny program wydania 140 mld złotych w ciągu dziesięciu lat na modernizację armii nie pozostawia dużej swobody finansowania ewentualnych dodatkowych nakładów na obronność. Program Armia Obywatelska stwarza jednak możliwość zagospodarowania środków finansowych, które w żadnym innym przypadku nie wpłynęłyby do wojska.

Źródłem finansowania kosztów bieżącego funkcjonowania Programu Armia Obywatelska będzie Strategiczny Obronny Program Oszczędnościowy, którego celem jest redukcja kosztów działania państwa, a całko­wite oszczędności będą skierowane na finansowanie Gwardii Narodowej. Ze względu na powiązanie działania z konkretnym, niezwykle istotnym, z punktu widzenia kraju, celem (obrona narodowa), oczekuje się, że redukcje takie wywołają minimalny opór i spotkają się z aprobatą obywateli. Rząd będzie miał duży mandat społeczny na przeprowadzenie takich reform. Poniżej zaprezentowano źródła takich oszczędności, które łącznie zapewnią kwotę około miliarda złotych rocznie, czyli przewidywany koszt realizacji Programu Armia Obywatelska.

 

Obniżenie diet lub liczby radnych w Polsce. W Polsce jest 48 tys. radnych i ocenia się, że miesięcznie na diety przeznacza się około 1–2,6 tys. złotych na osobę, czyli 1,1 mld złotych rocznie w skali kraju. Biorąc pod uwagę, że bycie radnym powinno być bardziej funkcją społeczną niż źródłem utrzymania, można albo zredukować diety o 50%, albo obniżyć liczbę radnych o podobną wartość. Żadne z tych działań w istotny sposób nie zakłóci funkcjonowania samorządu. Ze względu na fakt, że diety radnych są wydatkami samorządowymi, rząd może o taką kwotę obniżyć dotację celową samorządom.

                                     

Reforma więziennictwa. Obecnie państwo polskie wydaje 2,6 mld złotych rocznie na utrzymanie 84 tys. więźniów i całego aparatu penitencjarnego. Kilka odważnych posunięć pozwoli obniżyć te koszty o około 11%. Konkretne działania to: a) wprowadzenie zasady ponoszenia kary dla więźniów oczekujących na odbycie kary (ok. 39 tys. osób) poprzez prace społeczne i utrzymanie zatrudnienia pracujących komercyjnie, oczekujących na karę, pod warunkiem odprowadzania grzywny dla poszkodowanych i do Skarbu Państwa; b) wprowadzenie obowiązku pracy dla więźniów, gdzie część ich dochodów będzie dzielona na zadośćuczynienie i grzywnę do Skarbu Państwa.

 

Redukcja kosztów funkcjonowania aparatu ZUS. Koszty utrzymania aparatu urzędniczego ZUS wynoszą ponad 4 mld złotych rocznie. Obniżenie tego wydatku o zaledwie 5% rocznie przyniesie około 185 mln złotych. Biorąc pod uwagę cel oszczędności, społeczeństwo zaakceptuje kilkuprocentową redukcję zatrudnienia w ZUS oraz likwidację i sprzedaż wielu okazałych budynków-siedzib regionalnych przedstawicielstw.

 

Finansowanie kosztów jednorazowych (około 3 mld złotych) uruchomienia programu (tj. głównie zakupu broni i adaptacji koszar do potrzeb szkolenia) może być pozyskane z:

a) częściowej sprzedaży przez rząd udziałów w jednym z dużych przedsiębiorstw państwowych, gdzie Skarb Państwa może sobie zagwarantować nadal dominujący wpływ poprzez blokującą mniejszość (25% + 1 głos) lub emisję akcji uprzywilejowanych pod względem głosów,

b) zmiany ustawy o ogródkach działkowych i sprzedaż części gruntów w centrach miast,

c) reformę umów dzierżawy przez Agencję Nieruchomości Rolnych (szczegółowe propozycje są przedstawione w rozdziale Koszty i finansowanie Programu Armia Obywatelska).

 

 

To szósty fragment wydanej przeze mnie książki „Armia Obywatelska”. Ciąg dalszy będę publikował w kolejnych postach.

Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Polski ekonomista, filantrop, inwestor Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, London School of Economics i Wirtschaftsuniversität Wien. Zdobywca tytułów Najlepszego Studenta Warszawy i Najlepszego Studenta Ekonomii w Polsce w konkursie Primus Inter Pares w 2002 roku. Pracował w McKinsey & Company, JP Morgan i Mid Europa Partners. Obecnie pracownik funduszu inwestycyjnego Warburg Pincus, odpowiedzialny za Europę Środkowo-Wschodnią. Od 2005 roku prezes Fundacji Efekt Motyla, charytatywnej organizacji pomagającej biednej młodzieży z polskich wsi w uzyskaniu lepszej edukacji. Publikuję tu fragmenty książki „Armia Obywatelska”, w której prezentuję koncepcję poprawy bezpieczeństwa Polski w oparciu o program stworzenia ochotniczej 12-tygodniowej służby wojskowej dla absolwentów szkół średnich, który w ciągu 8 lat zbuduje 500 tys. siły rezerwy.

Ostatnie notki

Tematy w dziale Społeczeństwo