0 obserwujących
100 notek
76k odsłon
640 odsłon

Udane poszukiwania gazu na Szelfie Norweskim

Platforma wiertnicza na Morzu Norweskim. Fot. Shutterstock
Platforma wiertnicza na Morzu Norweskim. Fot. Shutterstock
Wykop Skomentuj20

PGNiG może pochwalić się nowymi sukcesami w Norwegii. Gaz to trafi do Polski gazociągiem Baltic Pipe.

Prospekt Warka 

Sukcesem zakończyło się wiercenie otworu poszukiwawczego na prospekcie Warka zlokalizowanym na Morzu Norweskim. Wstępnie oszacowane zasoby wydobywalne nowo odkrytego złoża mieszczą się w przedziale od 8 mld do 30 mld m sześc. gazu ziemnego i kondensatu.

Prospekt Warka został po raz pierwszy rozpoznany przez PGNiG Upstream Norway w 2015 roku. Później, we współpracy z ConocoPhillips, wykonano dodatkowe analizy dla tego obiektu, co zaowocowało złożeniem wspólnego wniosku koncesyjnego z propozycją wiercenia otworu. Data rozpoczęcia produkcji zależeć będzie od wyników przyszłych prac rozpoznawczych oraz uzgodnionej między partnerami strategii zagospodarowania złoża.

– Odkrycie Warki jest dla nas niezwykle istotne z perspektywy strategicznego rozwoju naszej własnej produkcji gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Zależy nam na tym, by z Norwegii do Polski za pośrednictwem Baltic Pipe trafiało jak najwięcej gazu pochodzącego z naszego własnego wydobycia. Kolejne odkrycie nowych zasobów gazu przybliża nas do tego celu – skomentował prezes PGNiG Paweł Majewski. 

Wyliczenia dotyczące zasobów złoża będą aktualizowane na bieżąco na podstawie wyników analiz danych zebranych z otworu poszukiwawczego oraz w oparciu o wyniki otworów rozpoznawczych. 

Nowe złoże Warka zlokalizowane jest na południowy zachód od złóż Skarv i Ærfugl, w środkowej części Morza Norweskiego, ok. 240 km na północny zachód od wybrzeży Norwegii. Głębokość morza w tym miejscu wynosi ok. 400 m. Otwór poszukiwawczy, którym odkryto złoże Warka, zakończył wiercenie na głębokości 4985 m od poziomu morza.

PGNiG Upstream Norway, spółka zależna PGNiG, posiada udziały w 32 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. We wrześniu 2020 roku zawarła umowę na objęcie udziałów w złożach Kvitebjørn i Valemon na Morzu Północnym, które są już w fazie produkcyjnej. Ponadto spółka wydobywa już ropę naftową i gaz ziemny z siedmiu innych złóż: Skarv, Morvin, Vale, Vilje, Gina Krog, Skogul i Ærfugl. Prace inwestycyjne i analityczne prowadzone są na pięciu kolejnych złożach: Duva, Tommeliten Alpha, King Lear, Ærfugl Outer oraz Shrek.

Prospekt Alve Nord East

Również w pierwszej połowie listopada PGNiG Upstream Norway wspólnie z Aker BP, operatorem prac, zakończyło realizację otworu poszukiwawczego na prospekcie Alve Nord East – ok. 7 km na północny wschód od niezagospodarowanego jeszcze złoża gazowego Alve Nord.

Podczas prac stwierdzono występowanie w złożach gazu ziemnego, którego zasoby wydobywalne zostały wstępnie oszacowane na 0,5–1 mld m sześc. Ponadto otwór potwierdził nagromadzenie ropy naftowej w formacji dolnej kredy w szacowanej ilości 6,3–17 mln baryłek ropy naftowej.

– Pozytywne wyniki prac poszukiwawczych na koncesji PL127C są szczególne satysfakcjonujące ze względu na lokalizację nowo odkrytych zasobów w pobliżu złoża Skarv, które stanowi nasze największe aktywo produkcyjne na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Możliwość wykorzystania już istniejącej, dobrze rozwiniętej infrastruktury złoża Skarv pozytywnie wpłynie na koszty ewentualnego zagospodarowania zasobów Alve Nord – powiedział Paweł Majewski.

Złoże Ærfugl

Ale to nie wszystko. PGNiG Upstream Norway wraz z partnerami koncesyjnymi uruchomiło także kolejne trzy odwierty produkcyjne na złożu Ærfugl. Ich eksploatacja pozwoli spółce zwiększyć łączny wolumen wydobycia gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym do niemal 1 mld m sześc.

– Nowe odwierty na złożu Ærfugl zostały oddane do użytku zgodnie z harmonogramem, pomimo trudności związanych z epidemią koronawirusa. Ich uruchomienie oznacza nie tylko istotny wzrost wolumenu produkcji gazu ziemnego przez Grupę Kapitałową PGNiG w Norwegii, ale będzie mieć także bardzo korzystny wpływ na wyniki finansowe PGNiG Upstream Norway. Ærfugl jest jednym z najbardziej rentownych projektów realizowanych na całym Norweskim Szelfie Kontynentalnym – powiedział prezes PGNiG Paweł Majewski.

Łączna produkcja z trzech uruchomionych właśnie odwiertów powinna dać norweskiej spółce PGNiG 0,24 mld m sześc. gazu ziemnego w 2021 r. W połączeniu z produkcją z dwóch pozostałych eksploatowanych otworów, przypadający na PGNiG wolumen wydobycia ze złoża Ærfugl wyniesie wtedy 0,47 mld m sześc. Dzięki temu całkowita produkcja gazu przez PGNiG na Norweskim Szelfie Kontynentalnym może sięgnąć 0,94 mld m sześciennych w 2021 r. (polskie zużycie błękitnego paliwa rocznie to 20 mld m sześc.).

Paliwo to trafi do Polski dzięki budowanemu gazociągowi Baltic Pipe, który połączy Norwegię z Polską przez Danię.

Łączne zasoby wydobywalne złoża Ærfugl oszacowane zostały na ponad 300 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, z czego ponad 254 mln baryłek (w tym 29 mld m sześc. gazu) pozostaje wciąż do wydobycia.


Wykop Skomentuj20
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka