0 obserwujących
50 notek
91k odsłon
1875 odsłon

TV Trwam - co dalej?

Wykop Skomentuj72

Wczorajsza decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie kończy batalii  o TV Trwam. W sprawie tej najważniejsze jest zgromadzenie jak największego i różnorakiego poparcia społecznego. Odbywają się kolejne marsze w polskich miastach, 5 czerwca wysłuchanie i manifestacja w Brukseli.

Jedną z metod działania pozostaje nadal wysyłka listów protestacyjnych do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z kopią do Radia Maryja. (Formularz dostępny pod adresem www.radiomaryja.pl/apel_krrit.doc) Dotychczas swoją deklarację poparcia dla KRRiT wyraziło 2,2 mln z nas. Proponuję, by każdy, kto się już podpisał, zebrał podpis jeszcze jednej lub dwu osób, tak by liczba podpisów nieustannie wzrastała. Oceniam, że istnieje jeszcze potencjał  zebrania co najmniej 2 milionów nowych podpisów. 

Do końca roku 2012 Jan Dworak i kierowana przez niego KRRiT mają bowiem zdecydować o ostatnich czterech miejscach w pierwszym multipleksie i w tych kolejnych rozstrzygnięciach mogą ponownie odrzucić wniosek TV Trwam. Zanim dojdzie do tych decyzji, KRRiT ogłosiła 30 marca na swych stronach internetowych dziwne konsultacje, trwające do 2 lipca, które mają w jakiś do końca nieznany sposób wpłynąć na kształt ogłoszenia o nowym konkursie.

Dlatego nawet ci, którzy już podpisali protesty do KRRiT, ale i inni - dotychczas milczący w tej sprawie, moim zdaniem powinni się w tych konsultacjach wypowiedzieć, by uniemożliwić manipulację ich wynikami. Swoje zdanie można wyrazić drogą elektronicznąkonsultacje_uzup_mux-1@krrit.gov.pl  lub listem tradycyjnym na adres Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 9 , 01-015 Warszawa.

By ułatwić Państwu udział w konsultacjach, zamieszczam poniżej treść mojej odpowiedzi wysłanej dziś na adres Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zachęcam do wykorzystania tego wzoru. 

 

Barbara Bubula   Poseł na Sejm RP                                                                                        Kraków, 26 maja 2012 r.


Szanowny Pan Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak

 

Dotyczy: Konsultacji w sprawie możliwości umieszczenia 4 programów telewizyjnych w sygnale multipleksu pierwszego (MUX-1) ogłoszonych 30 marca 2012r.

Szanowny Panie Przewodniczący,

W dniu 30 marca ogłosił Pan, trwające do 2 lipca br. konsultacje w sprawie umieszczenia programów telewizyjnych w cyfrowym sygnale MUX 1. Dotyczą one czterech miejsc, które TVP ma zwolnić najpóźniej do 27 kwietnia 2014, a  na które, zgodnie z ustawą o wdrożeniu naziemnej TV cyfrowej, KRRiT ma jeszcze w bieżącym roku rozstrzygnąć postępowania koncesyjne.

Postępowanie to musi uwzględniać fakt ogromnej skali poparcia dla TV Trwam (Fundacja Lux Veritatis). Poparcie to zostało wyrażone podpisami ponad 2,2 mln Polaków złożonymi w miesiącach styczeń-maj 2012 w KRRiT w proteście wobec ubiegłorocznego rozstrzygnięcia KRRiT o nieprzyznaniu tej telewizji miejsca w MUX I. Poparcie to wyrażone zostało także przeprowadzonymi w ponad 60 miastach marszami i manifestacjami, w których wzięło udział kilkaset tysięcy obywateli, a także kilkudziesięcioma uchwałami rad gmin, miast, sejmików oraz wystąpieniami licznych organizacji pozarządowych. W sprawie tej, jednoznacznie w obronie TV Trwam, wypowiedziała się także Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski oraz wielu hierarchów Kościoła w osobistych interwencjach. W parlamencie RP odbyło się kilkanaście posiedzeń komisji poświęconych zagrożeniom dla procesu cyfryzacji wynikającym z nieuwzględnienia oczekiwań polskich katolików – widzów TV Trwam- i braku pluralizmu w nowym cyfrowym ładzie medialnym w Polsce.

Panie Przewodniczący, konsultacje już się odbyły! W związku z tym, prowadzonych konsultacji o obsadzeniu ostatnich czterech miejsc w MUX I nie wolno przeciwstawiać całemu ruchowi wielomilionowego społecznego poparcia dla TV Trwam, a wręcz przeciwnie – KRRiT musi uznać, że ten nie mający precedensu w historii mediów przejaw  nowej jakości w uczestnictwie odbiorców w sprawie środków społecznego przekazu, stanowi wystarczający powód (i istniejący już wynik konsultacji), by w pierwszej kolejności dać prawo nadawania w MUX I dla TV Trwam.

By jednak nie dopuścić do manipulowania rezultatem ogłoszonych konsultacji, odpowiadam formalnie na postawione pytania:

1.     1.Jakie programy? Program TV Trwam nadawany przez Fundację Lux Veritatis, jako program odpowiadający potrzebom religijnym i światopoglądowym katolików. Równocześnie sprzeciwiam się próbom promowania przez KRRiT innych programów o charakterze religijnym i umieszczania ich w sygnale MUX I zamiast TV Trwam. Takie postępowanie świadczyłoby o próbach wszczynania konfliktów religijnych i stanowiłoby prowokację społeczną o niewyobrażalnych konsekwencjach.

2.      2.Które podmioty? Niezależnie od zgłoszenia się do konkursu na cztery miejsca w MUX I innych nadawców, uważam, że absolutne pierwszeństwo w przyznaniu koncesji naziemnej cyfrowej należy się TV Trwam, ze względu na zapisane w Konstytucji RP (art. 213) oraz ustawie o radiofonii i telewizji (art. 6) zadania KRRiT, które zakreślają ramy dla prowadzonych postępowań koncesyjnych:

·        zapewnianie otwartego i pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji,

·        stanie na straży interesu odbiorców,

·        stanie na straży wolności słowa i prawa do informacji,

·        upowszechnianie umiejętności świadomego korzystania z mediów,

Równocześnie uważam za niedopuszczalne w świetle wymienionych przepisów zastosowanie takich kryteriów rozstrzygnięcia, które ponownie wyeliminują Fundację z udziału w MUX I.

3.    3.W MUX I nie należy umieszczać sygnału wysokiej rozdzielczości (HD TV). Sygnał HD powoduje, że liczba miejsc w multipleksie zmniejsza się dwu-trzykrotnie, co spowoduje zmniejszenie szans TV Trwam na umieszczenie w sygnale tego multipleksu.  Ponadto koszty produkcji i transmisji HD są wielokrotnie wyższe niż sygnału standardowego, co spowoduje, że miejsca w tym MUX mogą zostać zajęte w rezultacie tylko przez największe koncerny medialne obecnie monopolizujące rynek.

 Treść niniejszej odpowiedzi na konsultacje w sprawie MUX I ze względu na wagę poruszanych spraw podaję do wiadomości publicznej, by umożliwić innym osobom wykorzystanie powyższych argumentów za niezwłocznym udzieleniem koncesji na naziemne nadawanie cyfrowe dla TV Trwam.

 Z poważaniem, Barbara Bubula, Poseł na Sejm RP

Wykop Skomentuj72
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale