6 obserwujących
153 notki
416k odsłon
700 odsłon

Dobry Start 2019. Od 1 lipca można składać wnioski

Od 1 lipca można składać elektroniczne wnioski o 300 zł dla ucznia.
Od 1 lipca można składać elektroniczne wnioski o 300 zł dla ucznia.
Wykop Skomentuj3

Od 1 lipca można składać wniosek o 300 zł na wyprawkę dla ucznia - przez Internet. Wnioski papierowe będzie można złożyć od 1 sierpnia. 

Wniosek elektroniczny można złożyć przez stronę Emp@tia.pl (portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) lub przez bankowość elektroniczną. Świadczenie 300 zł na dziecko przysługuje niezależnie od wysokości dochodów.

O 300 zł na dziecko w programie Dobry Start może wnioskować:

  • rodzic (wniosek składa jeden z rodziców); jeśli dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców, pieniądze otrzyma ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem. Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną rodziców, każdy z nich może złożyć oddzielny wniosek o połowę kwoty, czyli o 150 zł.
  • opiekun faktyczny — osoba, która opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję
  • opiekun prawny dziecka — osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem
  • osoba ucząca się (pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją, ma prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową) 

Świadczenie przysługuje każdemu uczniowi, który nie ukończył 20 lat lub 24 lat — jeśli ma orzeczenie o: umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Wyprawka przysługuje też na dzieci znajdujące się w pieczy zastępczej - w tym przypadku wnioski przyjmują i rozpatrują powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR).

300 zł - komu nie przysługuje?

Program Dobry Start nie obejmuje dzieci w przedszkolu (w tym także rozpoczynających we wrześniu naukę w zerówce) oraz studentów.

Dobry Start – terminy

Wniosek o wyprawkę dla ucznia można złożyć od 1 lipca do 30 listopada 2019 r. — przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Papierowy wniosek można złożyć w okresie od 1 sierpnia do 30 listopada 2019 r. – w urzędzie miasta/ gminy lub ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania lub w innym miejscu wyznaczonym przez gminę.

Osoby usamodzielniające się, czyli rozpoczynające samodzielne życie po opuszczeniu domu dziecka lub rodziny zastępczej, mogą złożyć wniosek tylko w formie papierowej – w powiatowym centrum pomocy rodzinie (PCPR).

Wypłata wyprawki dla ucznia

Świadczenie z programu Dobry Start będzie wypłacone do 30 września 2019 r., jeśli prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu. Wniosek złożony we wrześniu lub później będzie realizowany w okresie do 2 miesięcy.

Wypłata nastąpi przelewem na konto, jako przekaz pocztowy lub w gotówce w kasie urzędu.


Wykop Skomentuj3
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo