Sowiniec Sowiniec
493
BLOG

Kolejny apel o dekomunizację Powązek Wojskowych

Sowiniec Sowiniec Polityka historyczna Obserwuj temat Obserwuj notkę 18

    Coraz więcej organizacji i osób zwraca się do władz RP o przywrócenie tej narodowej nekropolii należnego jej charakteru, o co od dawna zabiega Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie.
    Oto treść najnowszego apelu w owej ważnej sprawie:
    My, niżej podpisani, apelujemy do najwyższych władz Rzeczpospolitej Polskiej o prawo i sprawiedliwość.
    Cmentarz Powązki Wojskowe w Warszawie to wyjątkowa polska nekropolia. Taki charakter miała w wolnej, niepodległej II Rzeczpospolitej, bo po 1945 r. została – jak cała Polska – zawłaszczona przez komunistów. Ten stan trwa do dziś.

Nielegalna, bo narzucona nam przez sowietów siłą, nigdy nie wybrana przez Polaków komunistyczna władza przejęła przede wszystkim Aleję Zasłużonych, gdzie nadal spoczywają ludzie Moskwy, jak współautor antysemickiej nagonki w 1968 r. i masakry robotników na Wybrzeżu w 1970 r. Władysław Gomułka; wiceszef bezpieki, twórca i pierwszy komendant Milicji Obywatelskiej Franciszek Jóźwiak; czy tzw. prezydent, a naprawdę naczelny zbrodniarz Bolesław Bierut – główny morderca Żołnierzy Wyklętych, który podpisał na nich tysiące wyroków śmierci.
    Na polskiej nekropolii spoczywają także np. szefowie antypolskiej, komunistycznej bezpieki: Stanisław Radkiewicz, Roman Romkowski, Mieczysław Mietkowski, Jan Ptasiński, Konrad Świetlik, Jakub Berman, Julia Brystiger. Funkcjonariusze przymusu bezpośredniego: Anatol Fejgin, Stanisław Łyszkowski, czy Marian Stróżyński. Krwawi sędziowie: Józef Badecki, Marian Frenkiel, Władysław Garnowski, Leo Hochberg, Teofil Karczmarz, czy Bronisław Ochnio. Krwawi prokuratorzy: Stanisław Zarako-Zarakowski, Henryk Holder, czy Henryk Ligięza.
    Wśród wymienionych są oprawcy polskich bohaterów narodowych: gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, kpt./gen. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”, rtm Witolda Pileckiego, cichociemnego mjr Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, przywódców IV Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN: ppłk Łukasza Cieplińskiego, mjr Adama Lazarowicza, Kazimierza Pużaka, ks. Rudolfa Marszałka, czy ks. Zygmunta Kaczyńskiego.
Większość z nich została zrzucona do bezimiennych dołów śmierci na „Łączce”, gdzie, przykryci grubą warstwą nawiezionej ziemi, spoczywali przez długie lata PRL.


W ostatnich latach polski cmentarz „wzbogacili” kolejni komuniści. W 2013 r. obok kwatery „Ł” spoczął w PRL-owski szef MON Florian Siwicki, jeden z architektów inwazji na Czechosłowację i stanu wojennego. Rok później znany powszechnie Wojciech Jaruzelski. Chwilę wcześniej Jan Czapla i Włodzimierz Sawczuk, szefowie Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego, i wśród wielu innych komunistycznych dygnitarzy – reprezentantów interesów Moskwy: Eugeniusz Molczyk, zastępca naczelnego dowódcy wojsk Układu Warszawskiego, w razie sowieckiej interwencji szykowany przez Moskwę na dowódcę WP, który chciał zlikwidować „Solidarność” siłą. Z kolei Czapla był wcześniej zastępcą dowódcy ds. politycznych Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który pacyfikował „bandytów”, czyli niepodległościowe podziemie.
Obok Tadeusz Pietrzak – w grudniu 1970 r. współdecydował o strzelaniu do polskich robotników, a zbrodniczą karierę rozpoczynał od wymordowania żołnierzy kpt. Henryka Flamego, „Bartka”. W kolumbarium „kat Trójmiasta” Stanisław Kociołek, oraz poprzednik Jerzego Urbana – Artur Starewicz, szef komunistycznej propagandy w latach 1948-1954.
Groby komunistycznych oprawców sąsiadują z mogiłami powstańców styczniowych, wielkopolskich, żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., września 1939 r., Armii Krajowej i Powstańców Warszawskich.
Jest jeszcze problem „Łączki”. Tu musi powstać wielki narodowy panteon chwałyna wzór Cmentarza Orląt Lwowskich, w miejsce obecnego „panteoniku”. Zamiast szuflad ze stłamszonymi kośćmi naszych bohaterów, każdy musi mieć swój grób. Każdy Żołnierz Wyklęty zasłużył po latach poniewierki, prześladowań, represji, na własny grób.

Dlatego my, niżej podpisani, apelujemy do najwyższych władz Rzeczpospolitej Polskiej o zakończenie tej schizofrenicznej sytuacji. A ponieważ dotychczasowy właściciel cmentarza nie zamierza rozwiązać problemu – należy wywłaszczyć Powązki Wojskowe na rzecz Skarbu Państwa, tak jak stało się to z Placem Piłsudskiego w Warszawie i terenem Westerplatte w Gdańsku.
Jeśli Polska ma by krajem rzeczywiście praworządnym i sprawiedliwym – Powązki Wojskowe muszą zostać ponownie – wzorem wolnej i niepodległej II Rzeczpospolitej – polskim cmentarzem, nekropolią chwały Polaków, polskich żołnierzy, polskich autorytetów, a nie zbrodniarzy komunistycznych.

    Powyższy apel podpisali m.in.:
Tadeusz Płużański i Fundacja „Łączka”
Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Wyklętych
Andrzej Rozpłochowski - legenda śląskiej Solidarności,
    Stowarzyszenie Godność,
    Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Koło Warszawa-Wschód,
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Koło Pomorskie,
    Zarząd Obszaru Południowego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w Krakowie,
Stowarzyszenie Solidarni 2010,
    Fundacja im. Janusza Kurtyki,
Stowarzyszenie Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław”,
    Stowarzyszenie Patriotyczne Głogów,
    Stowarzyszenie Klub Historyczny „Prawda i Pamięć”,
    Towarzystwo Patriotyczne - Fundacja Jana Pietrzaka,
    Zarząd Główny Związku Żołnierzy NSZ,
    Stowarzyszenie Historyczne im. 11 Grupy Operacyjnej NSZ,
    Stowarzyszenie Grupy Oporu,
płk Marian Pawełczak-„Morwa” -  adiutant cichociemnego mjr Hieronima Dekutowskiego -„Zapory”,
    Ppłk Witalis Skorupka-“Orzeł”, żołnierz AK, Żołnierz Wyklęty,
    por. Wacław Szacoń -„Czarny” - żołnierz AK, NOW, Żołnierz Wyklęty,
    kpt. Wacław Legan-Niedorostek” - Żołnierz Wyklęty 3 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, honorowy Prezes Koła Wileńsko-Nowogródzkiego ŚZŻAK,
kpt. Franciszek Chrostowski - Żołnierz Wyklęty,
    Joanna i Andrzej Gwiazdowie - legendy Solidarności,
    Krzysztof Wyszkowski - działacz Wolnych Związków Zawodowych,
    Ewa Kubasiewicz, działaczka niepodległościowa w PRL,
Zofia Kwiatkowska - działaczka niepodległościowa w PRL,
Wiesław Ukleja - działacz niepodległościowy,
    dr inż. Romuald Rajs - syn kpt. Romualda Rajsa-“Burego”,
    Witold Mieszkowski -, syn zamordowanego komandora Stanisława Mieszkowskiego,
    Romuald Rzeszutek, inicjator budowy pomnika Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych w Mielcu,
    synowie niepodległościowca śp. Zygmunta Goławskiego:
Krzysztof Goławski z rodziną,
Zygmunt Wiesław Goławski z rodziną,
    Adam Macedoński -  działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,
    Romuald Szeremietiew, działacz niepodległościowy, profesor Akademii Obrony Narodowej i Akademii Sztuki Wojennej,
    Adam Słomka - Konfederacja Polski Niepodległej,
    Nina Milewska - działaczka opozycji antykomunistycznej w PRL,
    Andrzej Melak - działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,
    Adam Borowski -działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,
    Janusz Fatyga - prezes Związku Konfederatów Polski Niepodległej w Krakowie,
    Zygmunt Miernik, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,
    Tadeusz Wołyniec - działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, represjonowany z powodów politycznych,
    Stefan Kucharzewski - działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, współzałożyciel KPN,
    Stanisława Korolkiewicz, działaczka opozycji antykomunistycznej w PRL,
    Leszek Duklanowski, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,
    Waldemar Reginiewicz - działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, Wałcz
Jerzy Leoniak, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,
    Sławoj Kigina, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,
Zygmunt Bąk - działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,
    Zenon Lasoń - działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,
    Piotr Mostowski, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,
    Stanisław Trzuskowski, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,
Urszula Kostuch - działaczka opozycji antykomunistycznej w PRL,
    Wiesław Norman, - działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,
    Tadeusz Stański - prezes Fundacji Walczących o Niepodległość, Wyklętych, Pokrzywdzonych, Internowanych, Więzionych,
    Krzysztof Lancman - członek Zarządu Instytutu Historycznego Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoi-Owsianego,
    Antoni Lenkiewicz -  działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,
    ks. prałat Józef Roman Maj,
    prof. Paweł Bromski - Wyższa Szkoła Administracji i Stosunków Międzynarodowych,
    Waldemar Pernach - działacz niepodległościowy,
    Aniela i Stanisław Sakwa - działacze niepodległościowi,
    Tadeusz Dudkiewicz -prezes Stowarzyszenia Towarzystwo Patriotyczne Radomsko,
    Leonard Kapiszewski - przewodniczący Mazowieckiej Rady Kombatanckiej,
    Elżbieta Królikowska-Avis, - działaczka niepodległościowa,
    Sławomir Krupiński - działacz niepodległościowy,
Ewa Tomaszewska - działaczka „Solidarności”,
    Marek Głowacki - Grupy Oporu,
    prof. Wojciech Polak - historyk, Centrum Badania Historii „Solidarności” i Oporu 
Społecznego w PRL Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
    prof. Grzegorz Kucharczyk - historyk,
    prof. Jan Żaryn, historyk - dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego,
    prof. Tomasz Panfil - historyk (KUL, IPN),
    prof. Marek Jan Chodakiewicz -  The Institute of World Politics w Waszyngtonie,
    dr hab. Hanna Karp - wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu,
    dr Bohdan Urbankowski - filozof, pisarz,
    dr hab. Bogusław Kopka - historyk,
    dr Wojciech Muszyńsk - historyk,
    Anna Matuchniak-Mystkowska -socjolog,
    Jan Mystkowski- emerytowany operator filmowy i telewizyjny,
    Łukasz Korwin - reżyser filmowy,
    Krzysztof Skowroński - prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, redaktor naczelny Radia Wnet,
    Jacek Karnowski - redaktor naczelny tygodnika „Sieci”,
    Michał Karnowski - dziennikarz „Sieci”,
    Tomasz Sakiewicz - redaktor naczelny „Gazety Polskiej” i „Gazety Polskiej Codziennie”,
    Dorota Kania, publicystka, pisarka, redaktor naczelna TV Republika,
    Jerzy Kłosiński - dziennikarz, pisarz,
    Jerzy Jachowicz - publicysta,
    Mateusz Wyrwich - publicysta,
    Joanna Łukasiewicz-Wyrwich - publicystka,
    Ewa Stankiewicz - dziennikarka, dokumentalistka,
    Jan Pospieszalski - dziennikarz,
    Wojciech Reszczyński - dziennikarz,
    Paweł Nowacki - dziennikarz,
Józef Wieczorek - dziennikarz,
    Krzysztof Świątek - Polskie Radio 24,
    Ryszard Gromadzki - dziennikarz PR 24, i tygodnika „Do Rzeczy”,
    Andrzej Rafał Potocki, - dziennikarz „Sieci”,
    Robert Tekieli - dziennikarz,
    Grzegorz Górny - publicysta,
    Michał Rachoń - dziennikarz,
    Katarzyna Gójska - „Gazeta Polska”, „Nowe Państwo”,
    Adrian Stankowski - redaktor naczelny portalu „Gazeta Polska Codziennie”,
    Jacek Sobala - dziennikarz,
    Wojciech Wybranowski - dziennikarz, publicysta,
Witold Gadowski, - dziennikarz, publicysta,
    Cezary Gmyz - dziennikarz
Sławomir Jastrzębowski - dziennikarz, publicysta,
    Wiktor Świetlik - publicysta,
    Antoni Trzmiel, - TVP, PR 24, „Do Rzeczy”,
    Mirosław Skowron - PR 24,
    Grzegorz Wierzchołowski, - redaktor naczelny  portalu niezalezna.pl,
    Cezary Krysztopa - portal tysol.pl,
    Tomasz Kolanek – dziennikarz, autor książek historycznych,
    Eugeniusz Karasiński, działacz „Solidarności” i podziemia Regionu Śląsko- Dąbrowskiego, więzień polityczny PRL,
    Jan Cegielski - działacz „Solidarności” i podziemia Regionu Śląsko- Dąbrowskiego, więzień polityczny PRL,
    Zbigniew Kupisiewicz -  sygnatariusz Porozumienia Dąbrowskiego, twórca biuletynu „Wolny Związkowiec”, więzień polityczny PRL,
    Andrzej Sobieraj - Komisji Krajowej „Solidarności”, więzień polityczny PRL, na uchodźstwie w Australii od 1983 do 1994 roku, były radny miasta Radom,
    Ryszard Nikodem - działacz „Solidarności”, więzień polityczny PRL,
    Eugeniusz Zandler, działacz „Solidarności”,, więzień polityczny PRL,
    Wiesław Matusiak - więzień polityczny PRL,
    Grzegorz Stawski -sygnatariusz Porozumienia Jastrzębskiego, więzień polityczny PRL, członek władz „Solidarności” po 1989 roku,
    Jacek Smagowicz, - działacz opozycji przedsierpniowej, „Solidarności” i podziemia Regionu Małopolska, więzień polityczny PRL, członek władz „Solidarności” po roku 1989 roku,
    dr Jerzy Bukowsk -  harcerz, filozof,, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie,  były reprezentant prasowy płk. Ryszarda Kuklińskiego w Kraju,
    Ryszard Majdzik, działacz „Solidarności” i KPN Regionu Małopolska, więzień polityczny, syn Żołnierza Wyklętego Mieczysława Majdzika, radny miasta Skawina,
    Andrzej Jarczewski - działacz „Solidarności” i redaktor prasy podziemnej Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, więzień polityczny PRL, były wiceprezydent miasta Gliwice,     Kazimierz Biskupek, działacz „Solidarności” i podziemia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, więzień polityczny PRL, na uchodźstwie w Niemczech 1984-2019, działacz niepodległościowy,
    Roman Ptasiński, działacz „Solidarności” i podziemia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, więzień polityczny PRL,
    Łukasz Kobiela - scenarzysta, reżyser, autor wielu publikacji i wystaw o tematyce historycznej,
    Józef Kowalski, działacz „Solidarności” i podziemia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, autor publikacji wydawnictw podziemnych, dziennikarz,
    Krzysztof Tenerowicz, działacz „Solidarności” i podziemnej Solidarności Walczącej we Wrocławiu, szef Radia Podziemnego SW, były radny miasta Wrocław,
    Tadeusz Świerczewski - członek Zarządu Regionu Dolnego Śląska „Solidarności”, autor nazwy Solidarności Walczącej i jej współzałożyciel wraz z Kornelem Morawieckim,
    Andrzej Szkaradek - działacz „Solidarności” i podziemia Regionu Małopolska, więzień polityczny PRL,
    Krzysztof Bzdyl, - członek założyciel KPN, więzień polityczny PRL,
    Wiesław Mizerski, sekretarz Zarządu MKZ NSZZ „S” Ziemia Radomska i podziemia w latach 80., więzień polityczny PRL
    Natasza Dembińska-Urbaniak - przewodnicząca Kongresu Kobiet Konserwatywnych w Poznaniu,
    prof. Bartosz Korzeniewski - przewodniczący Ośrodka Badań nad Pamięcią Zbiorową i Studiów Muzealnych w Poznaniu,
    Adam Turula  -członek pierwszych władz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, członek podziemnego NZS, dziennikarz, historyk, niezależny producent telewizyjny,
    dr Amelia Korzeniewska -  przewodnicząca Towarzystwa Naukowego im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu,
    Barbara Miczko-Malcher - wiceprzewodnicząca Wielkopolskiego Oddziału SDP w Poznaniu,
Jacek Pawłowicz, działacz podziemia KPN i „Solidarności”, więzień polityczny PRL,
    Tadeusz Smagacz, działacz „Solidarności” i podziemia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
dr Tadeusz Sadowski, założyciel i działacz „S” w Śląskiej Akademii Medycznej i podziemia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Stanisław Gołba, działacz NZS Śląskiej Akademii Medycznej i podziemia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, więzień polityczny PRL,
dr n. med. Jolanta Biernat, członek NZS i NSZZ „S”
    Krystian Pucher, działacz „Solidarności” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, więzień polityczny PRL, na uchodźstwie politycznym w Niemczech od  1982 roku,
    Jolanta Halkiewicz, przewodnicząca Koła Armii Krajowej w Sztokholmie,
Maria Szonert-Binienda - Instytut Libra, w USA,
Marek Baterowicz - pisarz, publicysta mieszkający w Australii,
    dr Mira Modelska-Creech - Stowarzyszenie „Wars i Sawa”,
    Aneta i Tadeusz Antoniakowie - działacze polonijni w USA,
Jacek Szklarski - Reduta Dobrego Imienia w USA,
    Monika Wiench - Komitet Obrony Polski w Melbourne,
Grażyna i Janusz Tydda, Australia
    Adam Gajkowski - więzień polityczny PRL ,prezes Federacji Polskich Organizacji w Nowej Południowej Wali ( Australia),
    Aleksander Oczak - prezes Stowarzyszenia Nasza Polonia w Australii,
    Piotr Walentynowicz - wnuk Anny „Solidarność”,
    Leszek Czajkowski - bard niepodległości,
    Paweł Piekarczyk - bard niepodległości,
    Anna Kołakowska - najmłodsza więźniarka polityczna stanu wojennego,
    Andrzej Kołakowski - bard Żołnierzy Wyklętych,
    Wojciech Boberski - Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
    Piotr Rzewusk - działacz antykomunistyczny w PRL,
    Piotr Hlebowicz - autonomiczny Wydział Wschodni Solidarności Walczącej,
    Jacek Wiejski Górski - Federacja Młodzieży Walczącej
    ks. Jarosław Wąsowicz - salezjanin,
    Paweł Zdun - Ruch Kontroli Wyborów,
    Filip Frąckowiak, dyrektor Izby Gen. Ryszarda Kuklińskiego w Warszawie

   dr Dariusz Fudali - ppłk w stanie spoczynku,
    Fundacja Red is Bad,
    Joanna i Józef Staniccy -  działacze społeczni,
    Fundacja Inicjatyw Patriotycznych,
    Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 „Jaworzniacy”,
    Związek Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej,
    Ogólnokrajowy Związek Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego,
    Związek Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego,
    Stowarzyszenie Polskich Kombatantów-Obrońców Ojczyzny,
    Narodowe Zjednoczenie Wojskowe Mazowsze-Północ
Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej w Krakowie,
    Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego,
    Stowarzyszenie Lubuszanie Dla Rzeczpospolit,j
    Stowarzyszenie na rzecz międzypokoleniowego wspierania rozwoju człowieka „Matecznik”,
    Stowarzyszenie Dzieci Łączki z Podlasia,
    Stowarzyszenie Historyczne „Solidarność” Huty „Warszawa”,
    Stowarzyszenie Instytut Historyczny Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoja-Owsianego,
    Stowarzyszenie „Internowani Mazowsza”,
    Stowarzyszenie Kombatantów – Duszpasterstwo Weteranów Kawalerii i Artylerii Konnej,
Stowarzyszenie Komitet Katyński,
    Stowarzyszenie „Dzieci Pomordowanych przez UB na Mazowszu”,
    Stowarzyszenie Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego,
    Stowarzyszenie Kontynuatorów Pamięci o Zagładzie Narodu Polskiego „Prawo do Prawdy”,
Stowarzyszenie Katyń 2010,
    Mazowiecka Rada Działaczy Opozycji Demokratycznej,
Stowarzyszenie 13 Grudnia,
    Fundacja Ślązacy.pl,
Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
    Stowarzyszenie Godność
    Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Warszawa-Wschód,
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej  - Koło Pomorskie,
    Zarząd Obszaru Południowego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w Krakowie
    Stowarzyszenie Solidarni 2010
    Fundacja im. Janusza Kurtyki
    Stowarzyszenie Grupa Historyczna "Zgrupowanie Radosław",
    Stowarzyszenie Patriotycznye Głogów,
    Stowarzyszenie Klub Historyczny „Prawda i Pamięć”
    Towarzystwo Patriotyczne Fundacja Jana Pietrzaka
    Zarząd Główny Związku Żołnierzy NSZ
    Stowarzyszenie Historyczne im. 11 Grupy Operacyjnej NSZ,
    Stowarzyszenie Grupy Oporu
płk Marian Pawełczak- „Morwa -  adiutant cichociemnego mjr Hieronima Dekutowskiego -„Zapory”,
    płk Witalis Skorupka- “Orzeł” - żołnierz AK, Żołnierz Wyklęty
   por. Wacław Szacoń-„Czarny” -żołnierz AK, NOW, Żołnierz Wyklęty
    kpt. Wacław Legan- „Niedorostek” - Żołnierz Wyklęty 3 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, honorowy Prezes Koła Wileńsko Nowogródzkiego ŚZŻAK,
    kpt. Franciszek Chrostowski - Żołnierz Wyklęty,
    Joanna i Andrzej Gwiazdowie - legendy "Solidarności",
    Krzysztof Wyszkowski, działacz Wolnych Związków Zawodowych,
    Jan Karandziej - działacz Wolnych Związków Zawodowych,
    Ewa Kubasiewicz -działaczka niepodległościowa w PRL,
    Zofia Kwiatkowska - działaczka niepodległościowa w PRL,
    Wiesław Ukleja -działacz niepodległościowy,
    drr inż. Romuald Rajs - syn kpt. Romualda Rajsa- “Burego”,
    Witold Mieszkowski - architekt-urbanista, syn zamordowanego komandora Stanisława Mieszkowskiego,
   Romuald Rzeszutek, inicjator budowy pomnika Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych w Mielcu,  

   synowie niepodległościowca śp. Zygmunta Goławskiego: Krzysztof Goławski z rodziną, Zygmunt Wiesław Goławski z rodziną,
    Adam Macedoński -działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,
    Romuald Szeremietiew -działacz niepodległościowy, profesor w Akademii Obrony Narodowej i w Akademii Sztuki Wojennej,
    Adam Słomka -Konfederacja Polski Niepodległej,j
    Nina Milewsk - gdańskadziałaczka opozycji antykomunistycznej w PRL,
    Andrzej Mela - działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,
    Adam Borowski - działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,
    Janusz Fatyga - prezes Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-1989 w Krakowie,
    Zygmunt Miernik -  działacz opozycji antykomunistycznej w PRL
    Tadeusz Wołyniec - działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, represjonowany z powodów politycznych,
    Stefan Kucharzewski - działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, współzałożyciel KPN,
    Stanisława Korolkiewicz -działaczka opozycji antykomunistycznej w PRL,
    Leszek Duklanowski - działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,
    Waldemar Reginiewic - działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,
    Jerzy Leoniak -  działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,
    Sławoj Kigina -działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,
    Zygmunt Bąk -  działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,
    Zenon Lasoń - działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,
    Piotr Mostowski - działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, Białogard
Stanisław Trzuskowski, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,
    Urszula Kostuch -działaczka opozycji antykomunistycznej w PRL,
    Wiesław Norman - działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,
    Tadeusz Stańsk -  prezes Fundacji Walczących o Niepodległość, Wyklętych, Pokrzywdzonych, Internowanych, Więzionych
    Krzysztof Lancman -członek Zarządu Instytutu Historycznego Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoj- Owsianego,
    Antoni Lenkiewicz -  działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,
    ks. prałat Józef Roman Maj - duchowy opiekun środowisk niepodległościowych,
    prof. Paweł Bromski -Wyższa Szkoła Administracji i Stosunków Międzynarodowych,
    Waldemar Pernach -działacz niepodległościowy,
    Aniela i Stanisław Sakwa - działacze niepodległościowi,
    Tadeusz Dudkiewicz - prezes Stowarzyszenia Towarzystwo Patriotyczne Radomsko,
    Leonard Kapiszewski - przewodniczący Mazowieckiej Rady Kombatanckiej,
    Elżbieta Królikowska-Avis - działaczka niepodległościowa,
    Sławomir Krupiński -działacz niepodległościowy,
    Ewa Tomaszewska - działaczka „Solidarności”,
    Marek Głowacki - Grupy Oporu,
    prof. Wojciech Polak - historyk, Centrum Badania Historii „Solidarności” i Oporu 
Społecznego w PRL, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
    prof. Grzegorz Kucharczyk - historyk, PAN,
    prof. Jan Żaryn -historyk, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego,
    prof. Tomasz Panfil - historyk, KUL, IPN,
    prof. Marek Jan Chodakiewicz - profesor w The Institute of World Politics w Waszyngtonie,
    dr hab. Hanna Karp - wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu,
    dr Bohdan Urbankowski - filozof, pisarz,
    dr hab. Bogusław Kopka - historyk,
    dr Wojciech Muszyńsk - historyk,
    prof.Anna Matuchniak-Mystkowska - socjolog,
    Jan Mystkowski -emerytowany operator filmowy i telewizyjny,
    Łukasz Korwin -reżyser filmowy,
    Krzysztof Skowroński - prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, redaktor naczelny Radia Wnet,
    Jacek Karnowski - redaktor naczelny tygodnika„Sieci”,
    Michał Karnowski -  „Sieci”,
   T  omasz Sakiewicz - redaktor naczelny „Gazety Polskiej” i „Gazety Polskiej Codziennie”,
    Dorota Kania - publicystka, pisarka, redaktor naczelna TV Republika,
    Jerzy Kłosińsk -  dziennikarz, pisarz,
    Jerzy Jachowicz - publicysta,
    Mateusz Wyrwich- publicysta,
    Joanna Łukasiewicz-Wyrwich - publicystka,
    Ewa Stankiewicz -dziennikarka, dokumentalistka,
    Jan Pospieszalski - dziennikarz,
    Wojciech Reszczyński, dziennikarz,
    Paweł Nowacki -dziennikarz,
    dr Józef Wieczorek -dziennikarz,
    Krzysztof Świąte k- Polskie Radio 24,
    Ryszard Gromadzk - PR 24, „Do Rzeczy”,
    Andrzej Rafał Potocki - „Sieci”,
    Robert Tekieli - dziennikarz,
    Grzegorz Górny - publicysta,
    Michał Rachoń - dziennikarz,
    Katarzyna Gójska - „Gazeta Polska”, „Nowe Państwo”,
    Adrian Stankowski  - redaktor naczelny portalu „Gazeta Polska Codziennie”,
    Jacek Sobala - dziennikarz,
    Wojciech Wybranowsk - dziennikarz, publicysta,
    Witold Gadowski - dziennikarz, publicysta,
    Cezary Gmyz -  dziennikarz,
    Sławomir Jastrzębowsk - dziennikarz, publicysta,
    Wiktor Świetlik - publicysta,
    Antoni Trzmiel - TVP, PR 24, „Do Rzeczy”,
    Mirosław Skowron, -  PR 24,
    Grzegorz Wierzchołowski - redaktor naczelny portalu niezalezna.pl,
    Cezary Krysztopa - portal tysol.pl,
    Tomasz Kolanek - dziennikarz,
    Jarosław Wróblewski – dziennikarz, autor książek historycznych,
    Zbigniew Kupisiewicz - sygnatariusz Porozumienia Dąbrowskiego, twórca biuletynu „Wolny Związkowiec”, więzień polityczny PRL,
    Andrzej Sobieraj -więzień polityczny PRL, na uchodźstwie w Australii od 1983 do 1994, były radny miasta Radom,
    Ryszard Nikodem - działacz „Solidarności”  Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, więzień poityczny. PRL,
    dr hab. inż. Krzysztof Gosiewski - działacz „Solidarności” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i podziemia, więzień polityczny PRL, profesor Instytutu PAN,
   Sławomir Czyż - działacz NZS, KPN i podziemia, radca prawny
    Andrzej Sikora, działacz „Solidarności" i podziemia, więzień polityczny PRL,
   Zbyszek Klich, działacz „Solidarności” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i podziemia, więzień polityczny PRL,
   Adam Kalita - działacz NZS i podziemnej „Solidarności” Regionu Małopolska, radny miasta Krakowa,
   dr Andrzej Anusz - działacz podziemnego NZSdr socjolo, wiceprezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
    Bogusław Bardon,-działacz podziemia, więzień polityczny PRL,
    Ewald Kudla, działacz „Solidarności” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, więzień polityczny PRL,
   Jacek Smagowicz - działacz opozycji przedsierpniowej, „Solidarności” i podziemia Regionu Małopolska, więzień polityczny PRL, członek władz „Solidarności” po 1989 roku,
dr Jerzy Bukowski, harcerz, filozof,, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego,,rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych   w Krakowie, były reprezentant prasowy płk. Ryszarda Kuklińskiego w Kraju,
Ryszard Majdzik, działacz „Solidarności” i KPN Regionu Małopolska, więzień polityczny, syn Żołnierza Wyklętego Mieczysława Majdzika, radny miasta Skawina
   Krzysztof Tenerowicz, - działacz „Solidarności” i podziemnej Solidarności Walczącej we Wrocławiu, szef Radia Podziemnego SW, były radny miasta Wrocław,
   Andrzej Szkaradek, działacz „S” i podziemia Regionu Małopolska, więzień polityczny PRL,
   Krzysztof Bzdyl - członek założyciel KPN, więzień polityczny PRL,

   Wiesław Mizerski, sekretarz Zarządu MKZ NSZZ „S” Ziemia Radomska i podziemia w latach 80., więzień polityczny PRL,
Zygmunt Cieślicki - działacz „Solidarności” i podziemia , więzień polityczny PRL
Zofia Nowicka, działaczka „S” Kombinatu Budowlanego i struktur miejskich w Mysłowicach, więzień polityczny PRL, inicjator budowy Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej w Mysłowicach 2012 r.
Lucjan Zaremba, działacz „S” i podziemia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
Wojciech Kusy, działacz „S” i podziemia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, więzień polityczny PRL, na uchodźstwie politycznym w Niemczech od 1987 r., działacz polonijny w Essen
Bożena Wisłocka, na uchodźstwie w Niemczech od 1987 r., działaczka polonijna w Essen, członek Rady Integracyjnej miasta Essen
Tadeusz Arent, działacz „S” Kopalni „Szczygłowice” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, więzień polityczny PRL, na uchodźstwie w USA od 1983 r., działacz polonijny w Orlando, Floryda
Adam Żabicki, dział. „S” Huty „Zabrze” i podziemia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, więzień polityczny PRL
   Adam Turula -członek pierwszych władz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, członek podziemnego NZS,  historyk, niezależny producent telewizyjny,
    dr Amelia Korzeniewska - przewodnicząca Towarzystwa Naukowego im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu
    Barbara Miczko-Malcher, - wiceprzewodnicząca Wielkopolskiego Oddziału SDP w Poznaniu,
   Jolanta Halkiewicz - przewodnicząca Koła Armii Krajowej  wSztokholmie,
    Maria Szonert-Binienda - Instytut LibrawUSA
    Marek Baterowic -, pisarz, publicysta mieszkający w Australii,
    dr Mira Modelska-Creech - Stowarzyszenie „Wars i Sawa”,
  Aneta i Tadeusz Antoniakowie -działacze polonijni w USA,
    Jacek Szklarsk - Reduta Dobrego Imienia w USA
    Monika Wiench -Komitet Obrony Polski w Melbourne,
   Adam Gajkowski, - więzień polityczny PRL, prezes Federacji Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii ( Australia),
    Aleksander Oczak -prezes Stowarzyszenia Nasza Polonia w Australii,
Piotr Walentynowicz -wnuk Anny Walentynowicz,
    Leszek Czajkowski - bard niepodległości,
    Paweł Piekarczyk - bard niepodległości,
    Anna Kołakowska - najmłodsza więźniarka polityczna stanu wojennego,
Andrzej Kołakowski -bard Żołnierzy Wyklętych,
Wojciech Boberski -Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
Piotr Rzewuski -działacz antykomunistyczny w PRL,
   Natalia Tarczyńska, -  Fundacja Cegiełka Dla Wolności Słowa,
    Piotr Hlebowicz - autonomiczny Wydział Wschodni Solidarności Walczącej,
    Jacek Wiejski Górski - Federacja Młodzieży Walczącej,
    ks. Jarosław Wąsowicz - salezjanin,
    Paweł Zdun - Ruch Kontroli Wyborów
   Filip Frąckowiak - dyrektor Izby Gen. Ryszarda Kuklińskiego w Warszawie,
    dr Dariusz Fudali - ppłk w stanie spoczynku,
Fundacja Red is Bad,
    Joanna, Józef Staniccy - działacze społeczni,
    Fundacja Inicjatyw Patriotycznych
    Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 „Jaworzniacy”,
    Związek Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej,
    Ogólnokrajowy Związek Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego,
    Związek Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego,
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów-Obrońców Ojczyzny
    Narodowe Zjednoczenie Wojskowe Mazowsze-Północ,
    Stowarzyszenie Żołnierzy Batalionów Chłopskich z  Lublina,
    Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej w Krakowie,
    Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego,
    Okręg Warszawa 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty,
    Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Wolność i Niezawisłość,
    Stowarzyszenie Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych „NIEPOKONANI”,
    Stowarzyszenie Lubuszanie Dla Rzeczpospolitej,
    Stowarzyszenie na rzecz międzypokoleniowego wspierania rozwoju człowieka „Matecznik”,
    Grupa Rekonstrukcyjno-Historyczna im. płk. Tadeusza Zieleniewskiego Majdan-Obleszcze,
    Grupy Oporu „Solidarni”,
   Stowarzyszenie Kontynuatorów Pamięci o Zagładzie Narodu Polskiego "Prawo do Prawdy",
   Komitet Upamiętnienia Obozu Zagłady KL Warschau,
   Region Ziemia Radomska NSZZ „Solidarność”,
    Stowarzyszenie Działaczy i Sympatyków Porozumienia Partii i Organizacji Niepodległościowych,
    Stowarzyszenie Dzieci Łączki z Podlasia,
    Stowarzyszenie Historyczne „Solidarność” Huty „Warszawa”
    Stowarzyszenie Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoj -Owsianego,
    Stowarzyszenie „Internowani Mazowsza”,
    Stowarzyszenie Kombatantów – Duszpasterstwo Weteranów Kawalerii i Artylerii Konnej,
    Stowarzyszenia Komitet Katyński,
   Stowarzyszenie Krąg Pamięci Narodowej,
   Stowarzyszenie Przyjaciół Orląt i Strzelca,
    Stowarzyszenie „Radomski Czerwiec 76”
   Stowarzyszenie Towarzystwo Patriotyczne z Radomska,,
   Stowarzyszenie „Wierność Rzeczpospolitej Wojciecha Ziembińskiego”
   Stowarzyszenie „Więźniów Politycznych” skazanych w stanie wojennym z terenu Małopolski i Śląska,
    Stowarzyszenie Wolnego Słowa,
      Stowarzyszenie „Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego - Oddział Radom,
      Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
      Stowarzyszenie „Dzieci Pomordowanych przez UB na Mazowszu”,
      Stowarzyszenie Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego,
      Stowarzyszenie Kontynuatorów Pamięci o Zagładzie Narodu Polskiego „Prawo do Prawdy”
      Stowarzyszenie Katyń 2010
      Mazowiecka Rada Działaczy Opozycji Demokratycznej,
    Stowarzyszenie 13 Grudnia,
    Fundacja Ślązacy.pl,
   Stowarzyszenie „Pokolenie” ,
    Stowarzyszenie Pokolenia NZS,
Stowarzyszenie „Solidarność i Pamięć”,
   Stowarzyszenie Więzionych, Internowanych i Represjonowanych „WiR” w Częstochowie,
   Stowarzyszenie „WiR” w Skarżysku-Kamiennej
      Staropolskie Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Kielcach
     Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych w Siedlcach,
     Stowarzyszenie Internowanych, Więzionych i Represjonowanych w Stanie Wojennym w Koninie
Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Woj. Podkarpackiego w Rzeszowie
    Klub Więzionych, Internowanych i Represjonowanych w Białymstoku
     Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Rejonu Warmińsko-Mazurskiego „Pro Patria” – Olsztyn,
    Stowarzyszenie Internowanych Zamojszczyzny w Zamościu,
   Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w PRL „Przymierze” w Bydgoszczy,
    Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Puławach,
    Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Lublinie,
    Stowarzyszenie Osób Represjonowanych za Działalność w NSZZ „Solidarność” w latach 1980-1989 w Jeleniej Górze,
    Stowarzyszenie Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych Regionu Dolnego Śląska we Wrocławiu.
    dr Wojciech Muszyński - historyk,

   prof.Anna Matuchniak-Mystkowska-, socjolog, Uniwersytet Łódzki,
    Jan Mystkowski - emerytowany operator filmowy i telewizyjny,
    Łukasz Korwin, reżyser filmowy,
    Krzysztof Skowroński - prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, redaktor naczelny Radia Wnet,
    Jacek Karnowski- redaktor naczelny  tygodnika „Sieci”,
    Michał Karnowski,  - dziennikarz „Sieci”,
    Tomasz Sakiewicz - redaktor naczelny „Gazety Polskiej” i „Gazety Polskiej Codziennie”,
    Dorota Kania - publicystka, pisarka, redaktor naczelna Telewizji Republika,
    Jerzy Kłosiński - dziennikarz, pisarz,
        Jerzy Jachowicz - publicysta
    Ewa Stankiewicz - dziennikarka, dokumentalistka,
    Jan Pospieszalski - dziennikarz
    Wojciech Reszczyński - dziennikarz,
    Józef Wieczorek - dziennikarz,
    Krzysztof Świątek - Polskie Radio 24
    Ryszard Gromadzki - PR 24, tygodnik „Do Rzeczy”,
    Andrzej Rafał Potocki - dziennikarz „Sieci”,
    Robert Tekieli - dziennikarz,
    Grzegorz Górny - publicysta,
Michał Rachoń - dziennikarz,
    Katarzyna Gójska - „Gazeta Polska”, „Nowe Państwo”,
    Adrian Stankowski,- redaktor naczelny portalu „Gazeta Polska Codziennie”,
    Jacek Sobala - dziennikarz,
    Wojciech Wybranowski - dziennikarz, publicysta,
    Witold Gadowski - dziennikarz, publicysta,
    Cezary Gmyz - dziennikarz,
Sławomir Jastrzębowski - dziennikarz, publicysta,
    Wiktor Świetlik - publicysta,
    Antoni Trzmiel - dziennikarz TVP, PR 24, „Do Rzeczy”
    Grzegorz Wierzchołowsk - redaktor naczelny portalu niezalezna.pl,
    Cezary Krysztopa - portal tysol.pl,
        Jarosław Wróblewski - dziennikarz, autor książek historycznych,
    Eugeniusz Karasiński - działacz śląskiej „Solidarności” i podziemia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, więzień polityczny PRL,
    Jan Cegielski - działacz „Solidarności” MKZ Katowice i podziemia Regionu Śląsko- Dąbrowskiego, więzień polityczny PRL,
    Zbigniew Kupisiewicz - działacz „Solidarności” w” Hucie Katowice”, sygnatariusz Porozumienia Dąbrowskiego, twórca biuletynu „Wolny Związkowiec”, więzień polityczny PRL
    Andrzej Sobieraj - członek Komisji Krajowej „Solidarności, więzień polityczny PRL, na uchodźstwie w Australii od 1983 do 1994 roku, były radny miasta Radom,
    Ryszard Nikodem, -  działacz Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego „Solidarności”,, więzień polityczny PRL,
    prof. Grzegorz Opala, działacz „Solidarności” (służba zdrowia i nauka) oraz podziemia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, minister zdrowia w rządzie Jerzego Buzka,
dr hab. inż. Krzysztof Gosiewski, działacz „Solidarności” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i podziemia, więzień polityczny PRL, profesor Instytutu PAN,
    Jadwiga Rudnicka - działaczka „Solidarności” i podziemia, więzień polityczny PRL, były senator III RP,
    Franciszek Noras, działacz „Solidarności”  wKopalni „Ziemowit” i podziemia, więzień polityczny PRL,
    Sławomir Czyż - działacz NZS, KPN i podziemia, radca prawny,
    Andrzej Sikora, działacz „Solidarności” i podziemia, więzień polityczny PRL,
    Czesław Sobierajski -  działacz „Solidarności” i podziemia, były poseł Prawa i Sprawiedliwości,
    Zbyszek Klich - działacz „Solidarności”  Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i podziemia, więzień polityczny PRL,
    Wojciech Niedźwiedź - działacz podziemia Solidarności Walczącej i Młodzieżowego Ruchu Oporu, ,
    Anna Rakocz, działaczka „Solidarności” i podziemia Regionu Częstochowskiego, więzień polityczny PRL,
    Agnieszka Płaszczyk, - radna miasta Ruda Śląska
    Adam Kalita - działacz NZS i podziemnej „Solidarności”” Regionu Małopolska, radny miasta Krakowa,
    Grzegorz Surdy, działacz NZS i podziemnej „Solidarności”” Regionu Małopolska,
    Andrzej Anusz - działacz podziemnego NZS, dr socjologii, wiceprezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie
    Bogusław Bardon - pierwszy przewodniczący Regionu Opolskiego „Solidarności” i działacz podziemia, więzień polityczny PRL,
    Czesław Zbroja - działacz „Solidarności” i podziemia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego,
    Robert Dyja -  działacz działacz SolidarnościWalczącej  oraz organizacji społecznych,
    Ewa Żurawska - działaczka „Solidarności” niosąca pomoc rodzinom więzionych w stanie wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego,
    Ewald Kudla - działacz „Solidarności”  Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, więzień polityczny PRL
Eugeniusz Zandler, działacz „S” Kopalni „Manifest Lipcowy”, więzień polityczny PRL
    Jacek Smagowicz - działacz opozycji przedsierpniowej, „„Solidarności” i podziemia Regionu Małopolska, więzień polityczny PRL, członek władz władz „Solidarności” po 1989 roku,
      Ryszard Majdzik, działacz „Solidarności” i KPN Regionu Małopolska, więzień polityczny, syn Żołnierza Wyklętego Mieczysława Majdzika, radny miasta Skawina
    Andrzej Jarczewski, działacz „Solidarności” i redaktor prasy podziemnej Regionu Śląsko- Dąbrowskiego, więzień polityczny PRL, były wiceprezydent Gliwic,
    Jerzy Stopa - działacz „S” i podziemia Regionu Kieleckiego, więzień polityczny PRL, radny m. Skarżysko-Kamiennej
Kazimierz Biskupek, działacz „Solidarności” i podziemia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, więzień polityczny PRL, na uchodźstwie w Niemczech 1984-2019, działacz niepodległościowy, pisarz,
    Roman Ptasiński - działacz „Solidarności” w Kopalni „Lenin” i podziemia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, więzień polityczny PRL,
    Łukasz Kobiela - scenarzysta, reżyser, autor wielu publikacji i wystaw o tematyce historycznej,
    Józef Kowalski - działacz „Solidarności”  i podziemia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, autor publikacji wydawnictw podziemnych,
    Krzysztof Tenerowicz, działacz „Solidarności” i Solidarności Walczącej we Wrocławiu, szef Radia Podziemnego SW, były radny miasta Wrocław,
    Tadeusz Świerczewski - członek Zarządu Regionu Dolnego Śląska „Solidarności”, autor nazwy Solidarności Walczącej i jej współzałożyciel wraz z Kornelem Morawieckim,
    Przemysław Miśkiewicz -działacz NZS UŚ i podziemia oraz Solidarności Walczącej w Regionie Śląsko-Dąbrowskim, kierownik projektu „Encyklopedia Solidarności”, wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia Pokolenie w Katowicach
Janina Kawalec, działaczka „S” MKZ Katowice i KPN Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, nauczycielka, na uchodźstwie politycznym w USA 1983-2012, pracownik Uniwersytetu Stanowego w Chicago
    Andrzej Szkaradek - działacz „Solidarności”  i podziemia Regionu Małopolska, więzień polityczny PRL,
    Krzysztof Bzdyl - członek założyciel KPN, więzień polityczny PRL,
     Natasza Dembińska-Urbaniak - przewodnicząca Kongresu Kobiet Konserwatywnych w Poznaniu,
    Adam Turula, harcerz - członek pierwszych władz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, członek podziemnego NZS, dziennikarz, historyk, niezależny, producent telewizyjny w Katowicach,
        Maria Szonert-Binienda - Instytut Libra w USA,
       Piotr Walentynowicz -  wnuk Anny Walentynowicz,
       Leszek Czajkowski - bard niepodległości,
       Paweł Piekarczyk - bard niepodległości,
       Anna Kołakowska - najmłodsza więźniarka polityczna stanu wojennego
       Andrzej Kołakowsk -bard Żołnierzy Wyklętych,
       Wojciech Boberski - Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
       Filip Frąckowiak - dyrektor Izby Generała Ryszarda Kuklińskiego w Warszawie,
      dr Dariusz Fudali -  ppłk w stanie spoczynku,
       Fundacja Red is Bad,
       Fundacja Inicjatyw Patriotycznych,
      Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 „Jaworzniacy”,
       Związek Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej,
      Ogólnokrajowy Związek Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego,
    Związek Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego,
       Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej w Krakowie,
       Stowarzyszenie Komitet Katyński,
       Stowarzyszenie Krąg Pamięci Narodowej,
       Stowarzyszenie Internowanych, Więzionych i Represjonowanych w Stanie Wojennym w Koninie,
       Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
Sowiniec
O mnie Sowiniec

filozof-fenomenolog, autor "Zarysu filozofii spotkania" i "Filozofów o godnym życiu", harcerz, publicysta prasy krajowej i polonijnej, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, były reprezentant prasowy pułkownika/generała Ryszarda Kuklińskiego w Polsce

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka