5 obserwujących
141 notek
58k odsłon
145 odsłon

Putin przez Irak wraz z Iranem do Syrii (Putin with Iran by Iraq to Syria)

Wykop Skomentuj

This is information for the NSA in the US, confirmed, not verified.

1. Iran is preparing an attack on the western neighbor of Syria, across the border with Iraq. Troops in the amount of 120 thousand. they have to hit the western border of Iran.

2. Weapons to attack will be taken from some warehouse on the western border in the number of 12 thousand. heavy armaments.

3. The creator of the attack on Syria, in order to help Putin in the occupation of the whole country, is the commander of this photograph: رقم الخبر: 258107 تاريخ النشر: تموز 11, 2019 الوقت: 18:44 الاقسام: سياسة, on the Arab site, the Iranian newspaper: http://www.al-vefagh.com/News/258107.html

4. The attack is to take place within the next 48 hours, but some of the troops under the cover of the night are already moving close to the border with Syria and Iraq.

5. It is a secret operation, under previously explained army movements for a different purpose, satellite photos from last nights in this area will be helpful.

6. The second attack on Syria, related to the march of troops by Iraq, is not yet confirmed.

7. Putin, shortly after winning the elections in Spain (on the same night) by the socialist party in April 2019, visited the leader of this party and offered support and cooperation. The meeting took place without notifying the press and without keeping the diplomatic protocol. The leader of the victorious party promised to use Putin's help and influence through EU Members the lifting of the European Union economic embargo for Russia. They also talked about cooperation in the field of military equipment and influence on the coalition in the parliament of Spain.

For Polish:

Jest to informacja dla NSA w USA, potwierdzona, niezweryfikowana.

1. Iran przygotowuje atak na zachodniego sąsiada Syrię, poprzez granicę z Irakiem. Wojska w liczbie 120tys. mają uderzyć z zachodniej granicy Iranu.

2. Broń do ataku będzie pobierana z jakiegoś magazynu na zachodniej granicy w liczbie 12 tys. uzbrojenia ciężkiego.

3. Twórcą koncepcji ataku na Syrię, w celu pomocy Putinowi w zajęciu całego kraju, jest dowódca z tej fotografii : رقم الخبر: 258107 تاريخ النشر: تموز 11, 2019 الوقت: 18:44 الاقسام: سياسة , na stronie arabskiej,

irańskiej gazety: http://www.al-vefagh.com/News/258107.html 

4. Atak ma nastąpić w ciągu najbliższych 48 godzin, ale część wojsk pod osłoną nocy przemieszcza się już blisko granicy z Syrią i Irakiem.

5. Jest to operacja utajniona, pod wytłumaczonymi wcześniej ruchami wojsk w innym celu, pomocne będą zdjęcia satelitarne z ostatnich nocy z tego rejonu.

6. Drugi atak na Syrię, związany z przemarszem wojsk przez Irak, jeszcze nie jest potwierdzony.

7. Putin, krótko po wygraniu wyborów w Hiszpanii (tej samej nocy) przez partię socjalistyczną w kwietniu 2019 roku, odwiedził przywódcę tej partii i zaproponował wsparcie i współpracę. Spotkanie odbyło się bez powiadamiania prasy i bez zachowania protokołu dyplomatycznego. Przywódca zwycięskiej partii obiecał korzystać z pomocy Putina i wpływać poprzez posłów unijnych na zniesienie embargo gospodarczego Unii Europejskiej dla Rosji. Rozmawiali też o współpracy w zakresie sprzętu wojskowego i wpływu na koalicję w parlamencie Hiszpanii.


Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka