Blog
blog unukalhai
unukalhai
unukalhai unuk.al.hayah@gmail.com
46 obserwujących 133 notki 199730 odsłon
unukalhai, 4 września 2014 r.

Coś lekkiego, ale dla koneserów

                 Niezbędne jest doprecyzowanie określenia zawartego w tytule niniejszej notki, mianowicie chodzi mi o koneserów literatury polskiej. Zwłaszcza tej, która była zakazana po drugiej wojnie światowej i tym samym, kilka pokoleń obywateli PRL-u nie ma nawet świadomości jej istnienia. Zarówno, jeśli chodzi o nazwiska autorów jak i tytuły utworów przez nich napisanych, o treści tychże nawet nie wspominając. Charakter notek na tym blogu ewoluuje w kierunku prezentowania takich właśnie publikacji. Oczywiście, zdaje sobie sprawę, że rozmija się to coraz bardziej z mainstreamowym nurtem na s24, ale jest to mój świadomy wybór. Nie zamierzałem prowadzić  bloga z zakresu tzw. „bieżączki” politycznej. Tematyka taka  w ogóle mnie nie interesuje, zwłaszcza  w kontekście (po)tworów politycznych hasających po  krajowej jak też  europejskiej tzw. scenie politycznej. Jak również za kulisami wymienionych scen.

Zatem ad rem.

Jestem w stanie pokazać jedynie bardzo niewielki promille tej eksplozji literackiej, która miała miejsce w II RP, jako reakcji na dziesięciolecia przymusowej rusyfikacji i zakazu używania języka polskiego w oświacie i życiu publicznym  oraz likwidacji polskich placówek kulturalnych
i edukacyjnych, które nastąpiły w ramach retorsji po upadku powstania 1863 r. Odreagowaniem tego stało się w odzyskanej państwowości polskiej po 1918 r. zjawisko powstania szerokiej warstwy ludzi pióra (nie było radia, telewizji, internetu), którzy Słowo Polskie  starali się przekazywać jak najszerszemu kręgowi odbiorców. Wśród tych wyrobników słowa znalazło się wiele prawdziwych pereł, ale które w wyniku rezultatów kolejnej  wojny ponownie zostały, lądując  na bieda-emigracji,  odgrodzone od krajowego czytelnika  szczelna obręczą zbudowaną z cenzury i zagłuszarek. Co więcej, prezentowane teksty będą wynikiem  wyboru  subiektywnego, przypadkowego i tendencyjnego,  warunkowanego moimi preferencjami. I nie mam zamiaru się z nich tłumaczyć.

Obecnie chciałbym zaprezentować  coś lżejszego, a mianowicie rodzaj zapisu z rozmowy przy „obiedzie literackim” , na którym zebrało się grono koryfeuszy literatury polskiej.  Autorem tekstu edytowanego z okazji 50-lecia istnienia tygodnika, wydawanego w Polsce międzywojennej  pod nazwą „Wiadomości Literackie”, od  6 stycznia 1924 r.  do wybuchu wojny we wrześniu 1939 r., a następnie od 1 marca 1940 r. wznowiono jego wydawanie we Francji pod tytułem „Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie”, zaś po klęsce Francji w wojnie 1940 r.  wydawano to czasopismo w Londynie od 14 lipca 1940 r. do 13 lutego 1944 r.,  a następnie wznowiono jego wydawanie pod nazwą „Wiadomości”  od 7 kwietnia 1946 r.( kontynuowano edycje „Wiadomości”  do numeru marzec-kwiecień 1981 r.), jest  Antoni Słonimski. Tekst ukazał się w numerze jubileuszowym (potrójnym) datowanym 23-30 grudnia 1973 r. i 6 stycznia 1974 r. (nr 51/53 z 1973 r.). pt.: „Jeszcze jeden obiad literacki”.

 Podaję niżej skład „biesiadników”. Przy nazwiskach tych z nich, którzy posiadali status członków Polskiej Akademii Literatury (PAL) zaznaczyłem rok w którym zostali powołani do PAL ("akademicy", dwuznacznośc terminu ze studentami Akademii). Ze względu na to, że o nich wszystkich można przeczytać stosowne informacje w guglu, tekst A Słonimskiego uzupełniłem o przypisy, które  odniosłem jedynie do postaci bądź miejsc, o których „biesiadnicy” rozmawiają. Było to konieczne, gdyż tekst ten datowany jest 18 listopada 1934 r., a wiec upłynęło już 80 lat od jego napisania, co oczywiście oznacza, że bez przypisów byłby „nieczytelny”.

Oto  lista biesiadników jeszcze jednego obiadu literackiego:

Tadeusz Żeleński,  ps. BOY (PAL 1933)
Antoni Słonimski
Jarosław Iwaszkiewicz
Mieczysław Grydzewski
Jan Parandowski
Julian Tuwim
Józef Retinger
Karol Irzykowski (PAL 1933)
Józef Wittlin, ps. Janusz Karniewski
Ferdynand Goetel (PAL 1935)
Tadeusz Zieliński (PAL 1933)
Aniela Zagórska
Zofia Nałkowska  (PAL 1933)
Monika  Morozowicz-Szczepkowska
http://pisarki.wikia.com/wiki/Maria_Morozowicz-Szczepkowska
Jerzy Stempowski, ps. Paweł HOSTOWIEC
Irena Krzywicka
Stefan Eigler,  ps. Stefan NAPIERSKI
Bolesław Leśmian (PAL 1933)
Juliusz Bandrowski,  ps. KADEN (PAL 1933)
Wilem Horzyca
Ludwik Hieronim hr. Morstin
Wacław Grubiński
Michał Choromański
Maria z d. Kossak, primo voto Bzowska, secundo voto Pawlikowska, tertio voto Jasnorzewska
Magdalena Starzewska-Niewidowska z d. Kossak , ps. Magdalena SAMOZWANIEC
Kornel Makuszyński (PAL 1937)
Zbigniew Uniłowski

                Zwracam uwagę, że nazwiska „biesiadników” to w znakomitej większości postaci ze środowiska literackiego  tzw. Skamandra, czyli raczej lewicowo-liberalnego nurtu inteligencji polskiej, prozaików, poetów, krytyków literackich, tłumaczy  itp.  Był to nurt ideowy znaczący, ale nie jedyny  Tak więc, chocby  z tych względów nie ma tutaj nazwiska np. Adolfa Nowaczyńskiego, Karola  Huberta Rostworowskiego czy  Zygmunta Nowakowskiego, itp.  Niewykluczone  że znajdę czas i ochotę na przedstawienie niektórych, nie wznawianych nigdzie po wojnie tekstów z publicystyki A. Nowaczyńskiego, który jako „endek” i „antypisłudczyk” miał złą prasę zarówno  przed wojną,  jak  i po wojnie. Bieda w tym, że ten wytrawny erudyta nasyca swoje teksty tak licznymi nazwiskami, nazwami i temu podobnymi znakami orientacyjnymi, iż sporządzenie do nich przypisów to praca nie lekka i nie szybka.
                Tak więc, nauczony, iż plany „blogowe” konsekwentnie niweczy mi tzw. aktualne życie,  niczego (sobie) w tym względzie nie obiecuję.

Opublikowano: 04.09.2014 15:06.
Autor: unukalhai
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Na ogół bawię się z losem w chowanego

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • Puti się na pewno pochlasta z żalu.
  • Bredzisz niepoczytalnie.
  • ale ukraińce mogli

Tematy w dziale