32 obserwujących
5490 notek
1950k odsłon
96 odsłon

W ogonie Konstytucji...

Wykop Skomentuj1

W obronie KON-STY-TUC-JI


image

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQbDa7xDX9q06WtbKdHnDY37dVIZr3sWCwRtw&usqp=CAU

Pewna część polskiego społeczeństwa bardzo mocno akcentuje postanowienia Konstytucji jako gwaranta wolności obywatelskich. Zapominają jednak, że Wolność oraz Powinności chodzą ze sobą w parze. Idea Konstytucji powstała w chwili rezygnacji z monarchii na rzecz władztwa ludu. o ile wcześniej prawo stanowił władca, on sam je wykonywał a także rozstrzygał spory, jeżeli takie miały miejsce.

Tymczasem rezygnacja z władzy monarchy spowodowała również personalne rozdzielenie władz: stanowiącej, wykonawczej oraz sądowniczej.

W trybie Konstytucji, czyli umowy społecznej ustalono nie tylko prawa społeczeństwa, lecz również jego obowiązki wobec państwa - czyli wspólnoty obywatelskiej.

Przyjęto również zasadę obowiązującą wprost, że przyjmuje się do powszechnego obowiązywania te normy, za którymi opowie się większość Obywateli...

Konstytucja także jednoznacznie stanowi, że w przypadku sporów obowiązuje wyrok SĄDU - jako jedynego urzędu uprawnionego do orzecznictwa. Tyle o Konstytucji oraz urzędach władzy. Problem polega na tym, że zawsze są środowiska oczekujące dla siebie specjalnych przywilejów, czyli uwolnienia od niewygodnych im uregulowań...

Zawsze było wiadomo, że kobieta nie jest w stanie wykonać pracę na równi z mężczyzną szczególnie wtedy, gdy nosi w sobie nowe życie. Dlatego - na zamówienie społeczne - wprowadzono prawo kobiet do szczególnych ulg w sytuacji, gdy znajduje się ona w stanie odmiennym oraz w okresie macierzyństwa. Jest to prawo do szczególnej opieki medycznej w okresie ciąży a także prawo do zwolnień od ciężarów wynikających z umowy o świadczenie pracy.

Takie unormowanie świadczy o uznaniu, że człowiek nabywa prawa od chwili poczęcia - czyli jeszcze wiele miesięcy przed urodzeniem się. Oznacza to, że KONSTYTUCJA uznaje prawa do życia człowieka jeszcze nie narodzonego, jeżeli został on już poczęty.

Tak rozumiejąc zawicie prawa człowieka do ochrony jego życia konstytucyjna ochrona jego praw wiąże się z odpowiedzialnością za spowodowanie jego śmierci także w łonie matki. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sposób jednoznaczny przesądza, że ustawowe zniesienie odpowiedzialności za spowodowanie śmierci człowieka przeczy ustaleniom aktu najwyższego rangą - czyli Konstytucji.

i to jest już chyba koniec wszelkich dywagacji...

Wykop Skomentuj1
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka