24 obserwujących
205 notek
197k odsłon
  1196   0

Pierwsza zasada opiniowania biegłego sądowego – papier przyjmie wszystkoW Polsce  mamy 366 sądów I instancji. Codziennie w którymś z tych sądów biegły lub biegli sądowi swoimi  opiniami ruinują życie conajmniej kilku lub kilkunastu osób. Podstawą prawną działania biegłych sądowych jest tylko rozporządzenie ministra sprawieliwości.  I tak jest od  27. Nie udało się napisać i uchwalić w Sejmie ustawy o biegłych regulującej działania i zakres odpowiedzialności  tychże. Poniższy tekst jest prologiem planowanej serii na ten niezwykle ważny i pasjonujący temat.


Niezbędny wstęp


24 sierpnia 1999 r. w jeziorze Pluszne znaleziono częściowo zeszkieletowaną czaszkę ludzką. Po przeszukaniu jeziora 2 września 1999 r. znaleziono dwie dłonie i dwa podudzia. Szczątki znalezione 24 sierpnia i 2 września 1999 r. zostały zidentyfikowane, jako  należące do zaginionego w Suwałkach 16 kwietnia 1999 r. Tomasza Sadowskiego.


Identyfikacji  szczątków dokonano  na podstawie badań i opinii DNA  i  dwóch opinii antropolog. Na skutek m.in. wykonanej przez biegłych  ekspertyzy identyfikacyjnej DNA,  dowodowe szczątki zostały uznane za zaginionego Tomasza Sadowskiego, co pozwoliło organom ścigania prowadzić postępowanie przygotowawcze ad personam w sprawie zaginięcia i zabójstwa Tomasza Sadowskiego i de facto bezpodstawnie oskarżyć wytypowanych podejrzanych. Ofiara została pozbawiona życia przez strzał z broni palnej – w potylicę, następnie poćwiartowana. Poćwiartowane  szczątki zostały prawdopodobnie wrzucone do jeziora i nigdy nie odnaleziono ich w całości.


Sądy skazały 3 oskarżonych o porwanie i zabójstwo Tomasza Sadowskiego na kary dożywotniego więzienia i 15 lat.


17 sierpnia 2014 r. prokuratura olsztyńska podała do publicznej wiadomości, iż w styczniu 2014 r. odnaleziono „drugie” szczątki Tomasza Sadowskiego, które zidentyfikowano na podstawie m.in. badania i opinii DNA.  Tym razem okazało się ono rzeczywiście  ciałem Tomasza Sadowskiego. Ciało to nie było poćwiartowane,  a przyczyną śmierci było uduszenie. Inna osoba przyznała się do zabójstwa.


Opinia DNA

 

Biegli przeprowadzający badanie DNA znalezionych szczątków - prof. Jerzy Janica i prof Witold Pepiński (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku) dwukrotnie określili profil DNA   szczątków  znalezionych  w jeziorze Pluszne. Pierwszy raz, aby  ustalić  czy wszystkie znalezione rozkawałkowane części ciała należą do tej samej osoby i drugi raz ustalając czy szczątki należą do bliskiego krewnego matki i siostry Tomasza Sadowskiego (taki kuriozalny zakres ekspertyzy określił prokurator) !


W pierwszym badaniu DNA szczątków wartość fragmentu oznaczonego THO1  to -  8, 9.3. Ten sam fragment w drugim badaniu  THO1 to  - 8, 9  a więc fragment THO1 nie jest identyczny. Ta sama osoba nie może mieć dwóch profili DNA.  Wartość dowodowa analizy DNA opiera się na   podstawowym odkryciu  genetyki - jedności biologicznej jednostki, czyli  żadna żywa istota nie może mieć dwóch profili DNA, każdy człowiek posiada niepowtarzalny, indywidualny i niezmienny kod genetyczny nazwany genomem.


Fakt ten ma fundamentalne znaczenie, bowiem różnica pomiędzy dwoma otrzymanymi  profilami badanych szczątków sprawiała, iż biegli  de facto nie znali prawdziwego profilu DNA badanych szczątków. Stąd  mieli bezwzględny obowiązek ponownego zbadania profilu DNA badanych szczątków, aby mieć pewność, czy fragment THO1 był poprawnie oznaczony, a dopiero po wyeliminowaniu błędu i po zdeterminowniu poprawnego oznaczenia  fragmentu THO1 mogli przeprowadzić badanie porównawcze tego profilu DNA z profilami DNA matki i siostry Tomasza Sadowskiego.


Biegli zignorowali ten fundamentalny fakt i być może dlatego nie udokumentowali czyli  nie załączyli do obydwu opinii dokumentacji przebiegu  badania profili DNA, które opisali w opiniach. Naistotniejszymi nieznanymi dokumentami z tego badania  DNA są wydruki wyników badania (elektroforegramów) ze skomputeryzowanego  analizatora DNA, na podstawie których biegli  winni porównywać  i analizować wyniki  badania profili DNA, a także  na podstawie elektroforegramów  winni sporządzić  tabelę wyników badania profili DNA trzech badanych osób,  która znajduje się w pisemnej opinii.


Po znalezieniu w styczniu 2014 r. „drugich” szczątków Tomasza Sadowskiego wykonano  badanie  DNA „drugiego” ciała, a także ponownie badano  DNA szczątków  badanych w roku 2000 przez bohaterów tej historii. Analiza porównawcza profili DNA z tych badań z profilami DNA zawartymi w opinii  wykonanej w 2000 r przez profesora Janicę i Pepińskiego  wskazuje wprost, iż biegli  sfałszowali wyniki badania profilu DNA szczątków znalezionych w jeziorze Pluszne w 1999r.  Profile DNA  szczątków  nie są tożsame z profilem DNA tych szczątków otrzymanym w ponownym badaniu w 2015 r.

Lubię to! Skomentuj6 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka