25 obserwujących
295 notek
266k odsłon
  489   1

Czy religia już nie łączy Polaków – a co łączy?

internet
internet
Niczego nie da się zbudować bez wspólnej woli tworzenia.

W potocznym języku w Polsce terminy „religia”i „wiara” używane są zamiennie. Ktoś określany jako religijny jest uznawany za człowieka wierzącego; choć ludzie religijni mogą być uczestnikami różnych wiar. Ludzie religijni chodzą do kościoła, a napewno przy okazji wielkich świąt kościelnych.

Poważny kryzys wiary i religijności widoczny obecnie, jest wynikiem utraty przez ludzi „religijnych” dotychczasowego podglebia naturalnej religijności, w którym od wieków zapuszczała korzenie. To podglebie tworzyła rodzina, szkoła i kościół.

Co to jet Kościół dla Polaków- katolików obecnie?

Według teologii chrześcijańskiej kościół jest wspólnotą wyznawców założoną przez Jezusa Chrystusa; inaczej, jest religijną organizacją wyznawców i ich duchownych przywodców.

Religijnym Polakom warto przypomnieć o dwóch ważnych świętach, które w tym roku prawie się spotkały – Zesłanie Ducha Świętego, czyli „Zielone Świątki” w poprzednią niedzielę, oraz Boże Ciało w nadchodzący czwartek.

Upamiętnia zstąpienie Ducha Świętego na Apostołów i innych uczniów w Wieczerniku, wyznacza początek misji Kościoła chrześcijańskiego wobec świata. Przywództwo Kościoła chrześcijańskiego rozpoczęło się od Apostołów i uczniów, dlatego Dzień Zesłania Ducha Świętego uważa się za dzień narodzin Kościoła.

Na Ostatniej Wieczerzy Chrytus ustanowił Najświętszy Sakrament, a kościół od samego początku głosił wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Od 1264 roku, kiedy papież Urban ogłosił bullę Transiturus de hoc mundo, na jej mocy Boże Ciało jest obchodzone przez chrześcijan na całym świecie.

Procesje Bożego Ciała są traktowane przez chrześcijan jako publiczne wyznanie wiary. Na czele procesji niesiona jest zawsze monstrancja z Najświętszym Sakramentem w formie Hostii.

W Polsce przed rozbiorami, w procesji warszawskiej, kapłana niosącego monstrancję z Najświętszym Sakramentem podtrzymywał król wespół z najwyższymi dostojnikami państwowymi. Uczestnictwo wiernych w procesji zawsze łączyło się z manifestacją uczuć narodowych. Procesje i ołtarze były tego oprawą.

W rozumieniu prawnym i potocznym kościól jest religijną organizacją zrzeszająca wyznawców pod przewodnictwem duchowieństwa. Jak każda instytucja posiada elementy prawne i administracyjne.

Kościól kieruje się swoimi zasadami wyznaczając nakazy, zakazy i sankcje. Przynależność do jakiegoś kościoła chrześcijańskiego lub jej brak, są sprawą wyboru.

Kościół Katolicki nie steruje całością życia swoich członków choć posiada bardzo mocny element wspólnotowy, oparty na tradycji, braterstwie i więzi emocjonalnej. Przez stulecia, dla większości Polaków był jedynym drogowskazem prowadzącym do utrzymania zasad moralnych i patriotycznych.

Przejście z pogaństwa na chzęścijaństwo i wybór wyznania katolickiego prz Polskę Mieszka I, był podyktowany sytuacją polityczną tamtych czasów w Europie.

Kościół Katolicki zakorzenił się w polskiej tradycji, ale również wywarł największy wpływ na kształt europejskiej cywilizacji łacińskiej, w czym brali udział nasi przodkowie..

Kościół katolicki przez stulecia pomagał Polakom w trwaniu przy religii katolickiej. Mówiło się że Polacy są religijni.

Religia to zestaw zasad i prawd wiary; zobowiązań wobec Boga i warunkach wierności boskim przykazaniom... Religia jest zjawiskiem społecznym, w którym jest wyodrębniona doktryna - prawdy wiary, moralność, czyli zasady postępowania, kult zwany liturgią, oraz społeczność, która takową religię wybrała.

Trwanie przy religii katolickim i członkostwo w Kościele Katolickim nie jest dla Polaków obowiązkowe. Człowiek jest z natury religijny, a natury oszukać nie można gdyż ludzie Boga potrzebują.

Polacy przez wieki demonstrowali swoje przywiązanie do religii katolickiej, ale w tak zwanym „ świecie postmodernistycznym” często powtarza się, że Kościół nie jest ludziom do niczego potrzebny. Polacy za wszystkim co nowe chętnie podążają, szczególnie jeśli „to” przychodzi z Zachodu który od dawna religijny nie jest.

Wiele aktywnych w życiu publicznym i politycznym podmiotów odrzuca obecność religii w życiu publicznym, domagając się usunięcia ze sfery publicznej religijnych instytucji i osób, symboli i treści.

Z danych publikowanych przez CBOS wynika że około dwóch trzecich ankietowanych aprobuje wypowiadanie się Kościoła na tematy moralne i obyczajowe, ale politycznej rola Kościoła nie akceptuje. Ponad połowę badanych razi zajmowanie przez Kościół stanowiska wobec ustaw uchwalanych przez Sejm, a cztery piąte respondentów nie aprobuje sytuacji, gdy księża mówią ludziom, jak głosować w wyborach.

Z analiz CBOS wynikateż, że w 30 latach III RP nastąpił spadek deklarowanego poziomu wiary (odsetek wierzących spadł z 94 do 87,4 proc.) Wierni odchodzą, księży w seminariach jest coraz mniej. Hierarchowie zaczynają likwidować parafie.

Lubię to! Skomentuj44 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale