Rozważania Głupca
Wprawdzie myślenie nie boli, ale w Polsce bycie człowiekiem myślącym samodzielnie, to wyzwanie godne herosów.
21 obserwujących
393 notki
278k odsłon
  237   0

Radujmy się, właśnie zaczęliśmy proces wychodzenia z Unii Europejskiej

Jarosław Kaczyński chce doprowadzić do tego,
aby Polskę wyrzucono z Unii Europejskiej!
Bo tego chcą jego mocodawcy z USA!

       Jest klasyką tajemnicy Poliszynela, że w USA  największym wyzwaniem politycznym
jest utrzymanie imperialnej hegemonii nad Europą!

        Do momentu upadku imperium ZSRR było prosto, bo na Konferencji Jałtańskiej Stalin i Roosevelt podzielili między swoje imperia świat, a tak ustanowiony porządek miał trwać przez 50 lat od zakończenia 2. wojny  światowej, z możliwością prolongaty tajnego porozumienia na kolejne okresy, nie mniejsze niż 25 lat.
A odtajnione dokumenty nie pozostawiają nawet najmniejszych złudzeń, co do intencji USA!
Po prostu cały program wsparcia odbudowy Europy, zwany Planem Marshalla miał utrwalić dominację gospodarczą nad  Europą, zaś CIA powołano tylko w tym celu, aby bezprawnymi działaniami dyscyplinować rządzących państwami Europy Zachodniej.
ABY BYŁO JESZCZE WESELEJ,
Plan Marsala sfinansowano z przechwyconego w 1945 roku depozytu złota Reichsbanku III Rzeszy, który po zbombardowaniu jego siedziby ukryto w sztolni nieczynnej kopalni, a wedle dokumentów, było to około 800 ton, wartego wówczas około 1 miliarda $, (byłoby warte około 100 miliardów Euro),
czyli umożliwił okupację gospodarczą państw Europy Zachodniej, za ...ich własne, zrabowane przez hitlerowców pieniądze!
        Po zakończeniu działań wojennych, gospodarka USA stanęła przed widmem bardzo głębokiego kryzysu, podobnego jak Wielki Kryzys, który zdewastował gospodarkę USA po 1. wojnie światowej.
Wojna nakręcała spiralę popytu na praktycznie wszystko, co tylko można było wyprodukować i do tego nikt nie oglądał się na koszta pozyskania tych produktów dla wojska.
Ale kiedy zapanował pokój, zapotrzebowanie na masowo produkowane i do tego mało zróżnicowane produkty gwałtownie musiało spaść. Na przykład jak znaleźć zbyt na setki ton niskiej jakości konserwowanej żywności, tysiące samochodów, których nikt nie dewastuje działaniami zbrojnymi, czy milionów mundurów, szytych wedle regulaminowej sztampy. Nie wspominając nawet o milionach ton amunicji, która w czasach pokoju „cóś tak słabo schodzi z magazynów”.
Teoretycznie firmy mogły przestawić się na produkcję cywilną, ALE JAK UTRZYMAĆ POPYT, skoro lawinowo wygasają zamówienia rządowe, a klient cywilny to nie żołnierz, który musi brać to, co mu ojczyzna zafundowała.
Kończąc ten wątek, Plan Marsala był diabolicznym planem, który umożliwił gospodarce USA, w zamian za zbycie z zyskiem nadwyżek produkcyjnych, za bezcen otrzymywać surowce strategiczne z kolonii państw objętych programem i wymuszać ich transport przez statki flot zależnych od USA, dyktujących wręcz zbójeckie stawki za fracht.
A wszystko to za pieniądze wcześniej zrabowane przez hitlerowców.
       Do momentu upadku ZSRR nie było mowy o rozszerzeniu dominacji USA poza ustanowioną w Jałcie granicę wpływów, a powstała na bazie EWG Unia Europejska dalej musiała znosić coraz bardziej bardziej nachalny i bezceremonialny dyktat USA, połączony z bezpardonową politykę „drenażu mózgów”, zwłaszcza na obszarze zakupu uzbrojenia, czy technologii informatycznych.
Sytuacja się diametralnie zmieniła po rozpadzie bloku bolszewickiego.
Bowiem mało kto sobie zdaje sprawę z tego JAK WIELE STRATEGICZNYCH SUROWCÓW znajduje się na terenach: Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy, o samej Rosji nawet nie wspominając.
Ale aby przejąć nad nimi kontrolę USA MUSZĄ ROZBIĆ europejską jedność, która pozwala państwom Unii negocjować z USA jednym, stanowczym  głosem.

       Weźmy kazus projektu Nord Stream.
Europa definitywnie odchodzi od energetyki opartej na węglu i ropie naftowej. Europa stawia na OZE, i mające małą bezwładność siłownie gazowe, opalane gazem, głównie metanem i kotłownie opalane biomasą i śmieciami, nie nadającymi się do recyklingu,
Logicznym więc, że Europa będzie potrzebowała znacząco więcej gazu, a wobec wyczerpywania się złóż pod Morzem Północnym, naturalnym dostawcą „błękitnego paliwa” jest Rosja. Gdzie trwa wydajna produkcja tego paliwa pod pokrywą wiecznej zmarzliny, pokrywające dawne bagna północnej Syberii.
Dla tego gazu nie ma alternatywy, bo jest NAJTAŃSZYM, a do tego jego spalanie redukuje postępujący efekt cieplarniany, bo gaz ziemny jest  około 50 razy silniejszym gazem cieplarnianym od demonizowanego dwutlenku węgla.
Niestety, z powodów stricte politycznych, USA zainwestowało ogromne środki w wydobycie gazu z, łupków, przy okazji dewastując  ekologicznie  ogromne obszary terenów przyrodniczo cennych w tym ...parków narodowych.
W USA i Kanadzie pozyskiwania gazu z łupków JEST DOTOWANE, więc sprzedaż LNG made in USA wyczerpuje znamiona zakazanego w Europie Dumpingu, a rzetelna cena jest blisko 3 razy wyższa od gazu z Rosji. Ale ta produkcja uniezależniania USA od importu gazu, a na rynek Europejski trafiać mają jedynie technologiczne nadwyżki. TAK NAPRAWDĘ to planowano wyparcie z rynku europejskiego Gazpromu i wymuszenie na tym koncernie sprzedażny paliwa amerykańskim koncernom praktycznie po kosztach, które po jego skropleniu, oferowałyby go jako amerykański gaz łupkowy.
Trzeba bowiem wiedzieć, że gaz ziemny przed skropleniem do postaci LNG musi zostać dokładnie oczyszczony z domieszek, więc praktycznie, wbrew deklaracjom polskich spekulantów,  nie można ustalić jego pochodzenia.

       WRACAJĄC DO SEDNA,
to co wyprawia kacza oprycznina ma na celu tylko jedno
WYMUSIĆ NA UNII WYKLUCZENIE POLSKI ZE WSPÓLNOTY!

I DOKŁADNIE TEMU MA SŁUŻYĆ ESKALOWANY KONFLIKT z TSUE


        Gensek Kaczyński jest zafascynowany dziamani gen Franco, który zawiązał zbrodniczy pakt z episkopatem Hiszpanii i zapewnił sobie dozgonną władzę, nie zważając na postępujący ostracyzm reszty Europy.
Ale frankistowska Hiszpania NIE BYŁA członkiem EWG, a do Unii wstąpiła dopiero w roku 1986,   po dostosowaniu swojego modelu do unijnych standardów praworządności i uznaniu nadrzędnej roli Prawa Unijnego
Tyle tylko, że na przeszkodzie stoi mu kardynalny punkt Traktatu Unijnego, mówiący jednoznacznie:
na terenach państw Unii Europejskiej MUSI obowiązywać JEDNOLITE PRAWO!
A TO OZNACZA, że Prawo stanowione w dowolnym kraju Unii NIE MOŻE kolidować z postanowieniami zharmonizowanego Prawa Unii,

Jeśli więc coś prawo unijne uznaje za dozwolone, MUSI być dozwolonym we wszystkich krajach członkowskich,
a zwłaszcza MUSZĄ być respektowane wszystkie wyroki TSUE!
bo inaczej nie ma mowy o jakiejkolwiek spójnej polityce.
        Wracając do dzisiejszego kuriozum, jakie z siebie wydalili neobolszewicy komisarze polityczni, i sprzedajne miernoty, przebrani za sędziów,
Polska właśnie ZNALAZŁA SIĘ NA PRZYŚPIESZONEJ ŚCIEŻCE  WYDALENIA ZE STRUKTUR Unii Europejskiej, zajmując „zaszczytne” miejsce obok łukaszenkowej Białorusi.
BO OD DZIŚ NIKT ROZSĄDNY NIE ZAINWESTUJE W POLSCE NAWET CENTA!
A nie zainwestuje, bo nie ma od dnia 7 października Anno Domini 2021 pewności, że taka inwestycja nie zostanie mu znacjonalizowana i przekazana w pacht pazernym pachołkom Nadojca Dyrektorissimusa Rydzyka!
Którzy jedyne czego się boją to gniewu guru Rydzyka i radiomaryjnego hejtu.

        Jakby nie dywagować, wydany przez wymóżdżonych i dyspozycyjnych komisarzy wyrok,
de facto wypowiadający przez Polskę, przyjętą przy wstępowaniu do Unii zasadę prawnej kompatybilności,
OZNACZA ZERWANIE PRZEZ POLSKĘ UNIJNEJ WSPÓŁPRACY I DAJE PODSTAWY DO WYKLUCZENIA Polski z Unii Europejskiej.


OZNACZA TEŻ SZLABAN NA UNIJNE FUNDUSZE, A DLA TYCH, CO Z UNIJNYCH DOTACJI SKORZYSTALI, KONIECZNOŚĆ ZWROTU, WRAZ Z ODSETKAMI OTRZYMANYCH SUBWENCJI!

Bo unijne subwencje mają ZAWSZE postać umarzalnych kredytów, co oznacza, że w przypadku niespełnienia warunków ich udzielania
PODLEGAJĄ ZWROTOWI na warunkach kredytu komercyjnego.
        No cóż, upadek każdej dyktatury zaczyna się w momencie, w których alienacja dyktatora pozbawi go zdolności do trzeźwej oceny sytuacji. Tak na przykład stało się z dyktaturą Hitlera, który w pewnym momencie uwierzył w swój geniusz polityczny i dowódczy.
W efekcie doprowadził Niemcy do upadku politycznego, gospodarczego i, co najgorsze, demograficznego,  w efekcie którego wkrótce na terenie Niemiec rodowici Niemcy będą ...mniejszością!
Więc dziś mamy sytuację w której jeśli Polacy nie pogonią kaczej sitwy od rządzenia krajem
ZA ROK WRÓCĄ KOSZMARY PÓŹNEGO PRL-u z pustymi półkami i szalejącą inflacją włącznie,
a premier Morawiecki, o ile wcześniej nie zostanie zastąpiony kolejnym „buforem”, będzie sadził z ekranu bojkotowanej TVP  brednie o kolejnym sukcesie i kolejnym zaciąganiu kredytów bez pokrycia na coraz mniej warte programy socjalne.


Bo durny Polaczek nie rozumie tego, że KAŻDY rząd, w każdym państwie,
aby komuś coś dać, musi zedrzeć na to środki od tych, którzy coś mają i to minimum 2 razy więcej.
Identycznie krótkowzroczna polityka zaprowadziła dyktaturę bolszewicką PRL-u do bankructwa,
więc Zorro naprawdę nie pojmuje powodu, dla którego gensek Kaczyński spróbował tej drogi, naiwnie licząc, że błogosławieństwo guru Rydzyka uchroni jego dyktaturę przed kompromitacja i bankructwem!

Guru Rydzyk NIGDY nie była uczniem Jezusa i nigdy nie służył Bogu w sensie ewangelicznym. On posmakowawszy żywotu celebryty, służy jedynie Mamonie i buduje klasyczne Imperium Zła, bo tylko w Imperium Zła jego pycha może znaleźć zaspokojenie własnej próżności.
Guru Rydzyk dał władzę genseka Jarosławowi Kaczyńskiemu i teraz wystawia mu coraz wyższe rachunki, bo obok monstrualnie rosnących kosztów utrzymania radiomaryjnego molocha
musi coraz więcej płacić Watykanowi za tolerowanie swojego grzesznego prowadzenia się.

Papieże, od zawsze, aprobowali każde Zło, byle  popełniający je wnosili do papieskiej szkatuły odpowiednie do wagi uczynionego zła wota pokutne.
Więc guru Rydzyk i polski kler muszą tylko zadbać o to, aby mieli z czego płacić Watykanowi haracz za popełniane niegodziwości,
ALE NA PRZESZKODZIE STAŁO IM JEDNOLITE PRAWO UNIJNE!
Więc doprowadzili do tego, aby Polska wypowiedziała Unii wiercący ich rozpasanie zapis. ZAPOMINAJĄC w zapalczywości , że wyjście z unii oznacza również utratę dopłat rolnych,a jakby nie dywagować Kościół rzymski jest dziś po Skarbie Państwa, największym obszarnikiem w Polsce!

Co do okazania było. Amen!
Zorro

Lubię to! Skomentuj5 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka