Wymiana pieców w budynkach wielorodzinnych. Pilotaże dla poprawy jakości powietrza

Nowoczesna kotłownia gazowa w budynku wielorodzinnym. Zdj. ilustracyjne. Fot. miechow.eu
Nowoczesna kotłownia gazowa w budynku wielorodzinnym. Zdj. ilustracyjne. Fot. miechow.eu

Kopciuchy opalane węglem zastąpią ekologiczne piece na gaz. Ruszyły eko-pilotaże w Zachodniopomorskiem i w Pszczynie na Śląsku.

- Pilotaże są uzupełnieniem oferty obecnego programu „Czyste Powietrze”. Posłużą nam do dalszego diagnozowania potrzeb i preferencji inwestycyjnych mieszkańców. To też okazja do testowania rozwiązań, które w przyszłości możemy wykorzystać w programie „Czyste Powietrze” lub w innych instrumentach finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – mówi minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

W Zachodniopomorskim resort klimatu i środowiska podejmuje działania dla czystego powietrza przez wsparcie wymiany tzw. kopciuchów w budynkach od 3 do 20 lokali mieszkalnych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy na to 10 mln zł w formie bezzwrotnych dotacji, co pozwoli na modernizację co najmniej 30 wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą minimum 500 nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz inne działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej.
Dofinasowanie obejmuje zakup i montaż nowego źródła ciepła pod warunkiem likwidacji nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zadania termomodernizacyjne, w tym ocieplenie (w przypadku wnioskowania przez wspólnoty), zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej.

Dla osób fizycznych o dochodach do 100 000 zł rocznie przewidziano podstawowy poziom dofinansowania, w którym jego maksymalna intensywność wynosi od 30% do 45% kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia. Dotacja wyniesie:

  • do 20 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda oraz inwestycji z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażu wentylacji
  • do 15 tys. zł jeśli będą to inne źródła ciepła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku połączone ze wspomnianymi zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażu wentylacji
  • do 5 tys. zł jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła

Dla podwyższonego poziomu dofinansowania będą to odpowiednio dotacje w wysokości do: 30, 25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych wykonanego przedsięwzięcia. Żeby skorzystać z tej opcji, trzeba będzie przedstawić zaświadczenie (wydane przez gminę) potwierdzające, że przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wieloosobowego wnioskodawcy nie przekracza kwoty 1400 zł/os., a gospodarstwa jednoosobowego – 1960 zł.

Kryterium dochodowe nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych, dla których przedział maksymalnych poziomów bezzwrotnej dotacji wynosi od 40 do 290 tys. zł, a intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych jest na poziomie do 60%. Ostateczna kwota dofinansowania w tym przypadku będzie zależała od kilku czynników: rodzaju przedsięwzięcia (wymiana źródła ciepła lub brak wymiany), zastosowanego rozwiązania technicznego ogrzewania w budynku (źródło wspólne lub indywidualne), liczby lokali w budynku (od 3 do 20) objętych działaniami proekologicznymi oraz zastosowania instalacji fotowoltaicznej.

Jeśli w budynku/ lokalu mieszkalnym jest prowadzona działalność gospodarcza, dotacja będzie pomniejszana proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni na jej prowadzenie. Jeśli powierzchnia przeznaczona na działalność gospodarczą przekracza 30%, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

Nabór wniosków ruszył 14 kwietnia i ma charakter ciągły - wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez szczeciński Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na bieżąco. Pilotaż będzie realizowany w latach 2021-2024, przy czym umowy z beneficjentami będą podpisywane do 31 marca 2022 r.

Eko-pilotaż w Pszczynie

Pszczyna na Śląsku to jedna z najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce. Antysmogowy pilotaż ruszył tam 16 kwietnia. Na wymianę kopciuchów i termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych (3-20 lokali) NFOŚiGW zarezerwował 6 mln zł.

Na podstawie rocznej oceny jakości powietrza za 2019 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opracował listę 261 najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce, gdzie występują równocześnie przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu oznaczanego w pyle PM10. Pszczyna jest jedną z nich.

- Z myślą o tych gminach uruchamiamy pilotaż w Pszczynie. Chcemy sprawdzić, na ile nasze dodatkowe wsparcie – razem z wdrażanymi już programami „Czyste Powietrze” i „Stop Smog” – pomoże mieszkańcom w walce ze smogiem. Mam nadzieję, że z doświadczeń tego pilotażu skorzystają inne gminy, które też znajdują się w zestawieniu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – mówi minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Warunki dofinansowania są takie same jak opisane wyżej w pilotażu w Zachodniopomorskiem. Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Umowy będą podpisywane do 31 marca 2022 r.

Pilotaże w województwie zachodniopomorskim i w Pszczynie są uzupełnieniem rządowego programu „Czyste Powietrze”, którego celem jest walka ze smogiem. Szczegóły programu: www.czystepowietrze.gov.pl.


Artykuł powstał we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska


Lubię to! Skomentuj23 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości