21 obserwujących
970 notek
1334k odsłony
  863   1

Wysoki zysk netto Grupy ORLEN w pierwszym kwartale 2021 roku

Grupa ORLEN zanotowała w pierwszym kwartale tego roku 1,88 mld zł zysku netto przy 24,6 mld zł przychodów, fot. PKN ORLEN.
Grupa ORLEN zanotowała w pierwszym kwartale tego roku 1,88 mld zł zysku netto przy 24,6 mld zł przychodów, fot. PKN ORLEN.

Grupa ORLEN zakończyła pierwszy kwartał 2021 roku z przychodem na poziomie 24,6 mld zł i osiągnęła ok. 1,9 mld zł zysku netto. - Jesteśmy dobrze przygotowani do budowy koncernu multienergetycznego - ocenił prezes PKN ORLEN Daniel Obajtek.

Po uwzględnieniu podatku dochodowego w kwocie 289 mln zł zysk netto Grupy ORLEN za trzy miesiące 2021 roku osiągnął wartość 1 mld 882 mln zł i był wyższy o 4 mld 127 mln zł rok do roku - napisano w komunikacie. Zysk operacyjny EBITDA wg LIFO kształtował się na poziomie 2,4 mld zł. To m.in. efekt konsolidacji bardzo dobrego wyniku EBITDA Grupy Energa w wysokości 0,8 mld zł.


Spółka podaje, że wyniki takie osiągnięto mimo niższego niż w analogicznym okresie ubiegłego roku przerobu ropy o 19 proc. i spadku sprzedaży o 11 proc. oraz niższej konsumpcji paliw spowodowanej pandemią COVID-19.

Wyniki w poszczególnych segmentach

W pierwszym kwartale 2021 roku Grupa ORLEN osiągnęła:

  • EBITDA LIFO na poziomie 2,4 mld zł
  • Zysk netto w wysokości blisko 1,9 mld zł
  • Sprzedaż w wysokości 8,4 mt

Segment rafineryjny w pierwszym kwartale 2021 roku poprawił swój wynik o 162 mln zł w porównaniu do zeszłego roku, odnotowując EBITDA LIFO na poziomie 191 mln zł. Segment petrochemiczny wypracował EBITDA LIFO na poziomie niemal 660 mln zł. Obejmuje on wynik spółki ANWIL w wysokości 93 mln zł oraz wynik na sprzedaży PTA, który wyniósł 56 mln zł.

Segment energetyczny, który wypracował w pierwszym kwartale prawie 1,1 mld zł EBITDA LIFO. To wynik ponad 2-krotnie wyższy niż przed rokiem. Rezultat ten został osiągnięty m.in. poprzez konsolidację wyników Grupy Energa. Na początku roku do portfela odnawialnych źródeł energii Grupy ORLEN dołączyła farma wiatrowa Kanin o mocy 20 MW. Koncern uzyskał też zgodę na przejęcie trzech lądowych farm wiatrowych działających na Pomorzu, o łącznej mocy ok. 90 MW.

Segment detaliczny wypracował w pierwszym kwartale br. wynik na poziomie 548 mln zł EBITDA LIFO, pomimo spadku wolumenów sprzedaży na skutek niższego popytu na paliwa, spowodowanego pandemią COVID-19. Niższe marże paliwowe na rynku polskim i czeskim zrównoważyły wysokie marze na rynku niemieckim. 


Koncert rozwija również sprzedaż pozapaliwową, która wzrosła o 74 punkty Stop Cafe/star Connect w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Na koniec pierwszego kwartału 2021 roku było ich łącznie 2229, w tym: 1729 w Polsce, 313 w Czechach, 146 w Niemczech, 28 na Litwie oraz 13 na Słowacji.

Wzrosła też liczba punktów alternatywnego tankowania o 111 (r/r) i obecnie wynosi 225, w tym: 180 punktów ładowania samochodów elektrycznych, 2 stacje wodorowe oraz 43 stacje CNG. Najwięcej jest ich zlokalizowanych w Polsce – 144, w Czechach 72, a w Niemczech.

Segment wydobycia wypracował wynik EBITDA LIFO na poziomie 14 mln zł, głównie w efekcie ujemnego wpływy transakcji zabezpieczających oraz niższych wolumenów sprzedaży o 24% (r/r).

Obajtek: Grupa Kapitałowa ORLEN jest silna

- Bardzo dobre wyniki finansowe, wypracowane przez Grupę ORLEN w wyjątkowo trudnym otoczeniu rynkowym, potwierdzają zasadność przyjętych kierunków działania. Jednocześnie dzięki bezpiecznemu zarządzaniu finansami sprawnie funkcjonujemy i z powodzeniem realizujemy ambitne inwestycje rozwojowe. W pierwszym kwartale 2021 roku solidne wyniki wypracował segment detalu i petrochemii. Jednak szczególnie cieszą rekordowe rezultaty finansowe osiągnięte przez segment energetyki, przy znaczącym udziale Grupy Energa. To wszystko pozwala nam skutecznie dywersyfikować źródła przychodów i wzmacniać pozycję na globalnym rynku, a także wartość dla Akcjonariuszy. Grupa Kapitałowa ORLEN jest silna, coraz bardziej odporna na zawirowania makroekonomiczne i dobrze przygotowana na strategiczne wyzwanie, jakim jest budowa koncernu multienergetycznego – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W tym czasie Koncern kontynuował kluczowe inwestycje rozwojowe, na które przeznaczył 1,8 mld zł. Zgodnie ze Strategią ORLEN2030, Zarząd PKN ORLEN zarekomendował wypłatę dywidendy za 2020 rok na poziomie 3,5 zł na akcję.


Inwestycje PKN ORLEN w pierwszym kwartale 2021 roku

Grupa ORLEN na giełdzie

Suma aktywów grupy na dzień 31 marca 2021 roku wyniosła 92 mld 39 mln zł i była wyższa o 8 mld 3 mln zł w porównaniu ze stanem z dnia 31 grudnia 2020 roku.

Wartość aktywów trwałych na 31 marca 2021 roku wyniosła 62 mld 190 mln zł i była wyższa o 2 mld 769 mln zł w porównaniu z końcem poprzedniego roku, głównie z tytułu zwiększenia wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych o 2 mld 221 mln zł oraz zwiększenia wartości inwestycji wycenianych metodą praw własności o kwotę 350 mln zł, głównie w wyniku rozpoznania inwestycji we wspólne przedsięwzięcie Baltic Power w wysokości 268 mln zł.

jaLubię to! Skomentuj84 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka